Saltar ao contido

Follas novas/Índice

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Índice (Follas novas)


por
     Dedicatoria
Prólogo de D. Emilio Castelar
Dúas palabras d'a autora


I. Vaguedás
D'aquelas que cantan as pombas y as frores
Ben sei que non hay nada
Tal com'as nubes
Diredes d'estos versos, y é verdade,
¡Follas novas! risa dame
¿Qué pasa ò redor de min?
Alguns din, ¡miña terra!
Ala, pó-la alta nòite
Paz, paz deseada
Un-ha vez tiven un cravo
Cand'un é moi dichoso, moi dichoso,
Oxe ou mañan, ¿quen pode decir cando?
Xa nin rencor nin desprezo
Aquel romor de cántigas e risas
A un batido, outro batido
Cand'era tempo d'inverno
Mais vé qui o meu corazon
C'o seu xordo e costante mormorio
Ando buscando meles e frescura
¡Silencio!


II. ¡Do íntimo!
¡Adios!
Grilos e ralos, rans albariñas
¡Cal as nubes n'o espaço sin limites
Rico ou probe algun dia
N'a catredal
¡Corré serenas ondas cristaiñas
Cada noite eu chorando pensaba
Ti onte mañan eu
Deixa que n'esa copa en donde bebes
Bós amores
Amores cativos
Abrid'as frescas rosas
De valde!
¿Quen non xime?
Ladraban contra min que camiñaba
Porqué, miña almiña
O toque d'alba
¡Mar! c'as tuas auguas sin fondo
Caba lixeiro, caba
Cando penso que te fuches
A ventura é traidora
Lévame a aquela fonte cristaiña
Ô pazo d'A...
N'o ceo, azul crarísimo
A xusticia pó-l-a man
Dios puxo un velo enriva
¡Tas-tis! ¡tas-tis! n'a silenciosa noite
Amigos vellos
Mayo longo... Mayo longo
Lua descolorida
Que pracidamente brilan
Estranxeira n'a sua patria
¡Padron! ... ¡Padron!
Pasade
Porque, Dios piadoso
¡Soya!


III. Varia
N'hay peor meiga que un-ha gran pena
Vamos bebendo
Un verdadeiro amor é grande e santo
Non cantes, non chores, non rias, non fales
¡Adiante!
Nin a escuras
Xigantescos olmos, mirtos
Cada cousa n'o seu tempo
Cabe d'as froles a nena
Pelouro que roda
A disgracia
¡E ben! cando comprido
Sin niño
Eu por vos e vos por outro
¡Valor! qu'anqu'eres como branda cera
Dulce sono
Espantada, o abismo vexo
Para a vida, para a morte
N'a tomba d'o xeneral inglés Sir Jhon Moore
Cal grasiosa brandeas
Sin terra
Para uns negro
Tristes recordos
Meses d'o inverno frio
Era n'o mes de Mayo
¿Qué ten?
Tí, a feiticeira e branca com'as neves
Ruinas
Chirrar d'os carros d'a Ponte
A bandolinata
Brancas virxes de cándidos rostros
Vanidade
Para á vida e para á morte
Apresa Alvaro d'Anido
Decides qu'o matrimonio
Agora cabelos negros
Premita Dios que te vexas
Teño un mal que non ten cura
Sarna con gusto, non pica
E verdade qu' un pode
Fas uns versos... ¡ay que versos!
Tembra un neno n'húmido pórtico


IV. D'a terra
¡Calade!
Miña casiña, meu lar
Soberba
A probiña, qu'está xorda
Xan
O encanto d'a pedra chan
Tanto e tanto nos odiamos
En Cornes
San Lourenzo


V. As viudas d'os vivos e as viudas d'os mortos
Prá Habana
¡Olvidemo-l-os mortos!
Terra a nosa
Tecin soya á miña tea
Os manantiales sécanse
Dor alleo n'" meu dor
Como venden á carne n'o mercado
Foy á Pascoa enxoita
Non coidarey xa os rosales
Eu levo un-ha pena
Meus pensamentos cal voás tolos
Vivir para ver
N'é de morte
Querom'ire, querom'ire
O meu olido mais puro
Medico, doill'a cabeza
Anque me des viño d'o Riveiro d' Avia
Dend'aquí veo un camiño
N'o craustro
Cómo lle doy á yalma
Ô sol fun quentarme
Sempre pó-la mort'espera
¿Que lle digo?
Teño un niño de tolos pensamentos
Basta un-ha morte
As Torres d'Oeste
¿Porqué?
De soidás morriase
Pois consolate, Rosa
C'a pena o lombo
Tan soyo