Ensaios e poesías

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Ensaios
e poesías


Prólogo de Domingo García-SabellDep. Legal: VG 126-1974   ISBN 84-7154-222-C


EDITORIAL GALAXIA - Reconquista, 1 - VIGO          Í N D I C E

E N S A I O S
"XOHÁN VICENTE VIQUEIRA: O HOME" … p. 9
"DATOS BIOGRÁFICOS" … p. 25
"Reflexiones sobre nuestra época" … p. 31
"La filosofía del presente" … p. 39
"Tres notas sobre la religión" … p. 58
"Inmortalidad" … p. 67
"Filosofía y vida" … p. 71
"Acción" … p. 75
"De la última razón de la vida" … p. 80
"La armonía no es una limitación y sí lo es la    
exaltación parcial (Pobre de espíritu)" p 81
"¿Que hacer?" … p. 83
"Exaltaciós" … p. 85
"Ser ou non ser" … p. 89
"A nosa língua" … p. 91
"O campo e a cidade" … p. 94
"Libertade" … p. 97
"Autonomía" … p. 99
"Esforzo" … p. 101
"O que precisa a nosa juventude" … p. 103
"Miña Galicia" … p. 105
"Alma" … p. 106
"Diálogo trascendental" … p. 108
"Alma e terra" … p. 110
"Divagaciós engebristas" … p. 112
"Pensamentos" … p. 128
"O nazonalismo jurdindo" … p. 131
"O día de mañán" … p. 133
"Nacionalismo e socialismo" … p. 135
"A nosa escola" … p. 137
"O galego na escola" … p. 141
"Nosos problemas educativos" … p. 144
"Pol-a reforma da ortografía" … p. 174
"Da renascencia lingüística" … p. 177
"Pol-a reforma ortográfica" … p. 180

"Duas ideias" … p. 182
"A nosa facultade de filosofía" … p. 184
"O noso insino técnico" … p. 187
"Verbas axeitadas" … p. 189
"O rexionalismo en Franza" … p. 190
"Novos poemas de Portugal" … p. 193
"Disonancia e consonancia" … p. 199
"Da cultura irmá. Leandro de Coimbra" … p. 200
"Divagacións lingüísticas" … p. 202
"En loubor de F. Tettamancy" … p. 204
"Pensamentos pra unha universidade galega" p. 206
"La canción gallega" … p. 210
P O E S Í A S
"O meu lar" … p. 217
"Longe" … p. 220
"Sonetos" … p. 222
"O meu castelo" … p. 224
"Malenconía" … p. 225
"Poemento da vida" … p. 226
"Cantar do berce" … p. 231
"Badajoz" … p. 234
"Versiós" … p. 236
DIEZ IDILIOS DE TEÓCRITO (Nueva versión del griego)
Teócrito p. 245
Idilio I Tirsis o el canto p. 247
   "   III Amarilis p. 254
   "   IV Los pastores batos y Coridón p. 257
   "   VI Los pastores poetas Dafnis y Dametas p. 263
   "   VII La Talisia o fiestas de Ceres p. 266
   "   VIII Los pastores poetas Dafnis y Menalcas p. 273
   "   IX Los pastores poetas Dafnis y Menalcas p. 279
   "   X Los trabajadores del campo o los segadores p. 281
   "   XI El Cíclope p. 286
   "   XII La rueca p. 290


Retrato do filósofo, tirado en Madrid, cando contaba vintenove anos de edade
Retrato do filósofo, tirado en Madrid, cando contaba vintenove anos de edade
 
Viqueira, de neno, na quinta de San Vitorio
Viqueira, de neno, na quinta de San Vitorio
 
Na edade de dez anos, ante os seus compañeiros de estudos, cando asistía ao Colexio de segundo ensino de Betanzos
Na edade de dez anos, ante os seus compañeiros de estudos, cando asistía ao Colexio de segundo ensino de Betanzos
 
Xohán Vicente Viqueira, coa sua muller dona Jacinta Landa e o fillo primoxénito, no vran do 1919.
Xohán Vicente Viqueira, coa sua muller dona Jacinta Landa e o fillo primoxénito, no vran do 1919.
 
No instituto de 2.º Ensino da Coruña, con alunos e compañeiros de claustro, durante o curso 1920-1921
No instituto de 2.º Ensino da Coruña, con alunos e compañeiros de claustro, durante o curso 1920-1921
 
Entrada á quinta de San Vitorio, nas mariñas betanceiras, onde o escritor residíu os derradeiros anos da sua vida.
Entrada á quinta de San Vitorio, nas mariñas betanceiras, onde o escritor residíu os derradeiros anos da sua vida.
 

Esta nova edición de
ENSAIOS E POESÍAS,
de Xohán Vicente Viqueira,
saíu do prelo en "Artes Gráficas
Galicia", rúa Segovia, 15, Vigo,
o día 26 de outubre do 1974


Ensaios e poesías en Google Books.


Tódalas obras orixinais deste autor atópanse no dominio público. Isto é aplicábel en todo o mundo por mor de que finou fai máis de 80 anos.
As traducións poden non estar en dominio público.