Constitución española de 1978/Disposición Derradeira

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


Escudo de España (mazonado).svg

Constitución do Reino de España


  Aprobada polas Cortes en sesións plenarias do Congreso dos Deputados  
e do Senado celebradas o día 31 de outubro de 1978,
ratificada polo pobo español en referendo do 6 do mesmo ano
e sancionada polo rei ante as Cortes o día 27 de decembro de 1978.
 


Índice

 

Disposición derradeira[editar]

Esta Constitución entrará en vigor o mesmo día da publicación do seu texto oficial no Boletín Oficial del Estado. Publicarase tamén nas demais linguas de España.Xa que logo,

Mando a tódolos españois, particulares e autoridades, que garden e fagan gardar esta Constitución como norma fundamental do Estado.

Pazo das Cortes, vintesete de decembro de mil novecentos setenta e oito.


Juan Carlos R.


O Presidente das Cortes

Antonio Hernández Gil


O Presidente do Congreso dos Deputados

Fernando Álvarez de Miranda y Torres


O Presidente do Senado

Antonio Fontán Pérez


INSÍRASE o texto oficial da Contitución no Boletín Oficial do Estado, para a súa entrada en vigor conforme a dereito e publíquese asimesmo nas demáis linguas de España.

Madrid, Palacio da Moncloa, a vienteoito de decembro de mil novecentos setenta e oito

O Presidente do Goberno

Adolfo Suárez González