Cantares gallegos/Vente, rapasa

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Cantares gallegos       Rosalía de Castro       1863
 
26.


                I.

      —Vente, rapasa,
 Vente miniña,
 Vent' á lavar
 No pilon d' á fontiña.

      Vente, Minguiño,
 Minguiño vente,
 Dóuche sinon
 Pó-Io demo do dente.

      ¡Qu' augua tan limpa!
 Que rica frescura!
 Vent' á lavar
 Qu' é un primor, criatura

      Válganos Dios
 Que si auguiña n' hobera,
 Lama este corpo
 Mortal se volvera.

      Vinde á lavárvos,
 Andá lixeiros,
 A cara pirmeiro
 Dimpois os peïños.

      ¡Ay! que miniña!
 Que nena presiosa,
 Dempois de lavada
 Pares' un-ha rosa.

      Y este miniño
 Que teño no colo,
 Dempois de lavado
 Parec' un repolo.

      ¡Ay! que tan cuco!
 jAy! que santiño!
 Ven ôs meus brazos
 Dareich' un biquiño.

      Olliños de groria!
 Cariña de meiga!
 Apértame ben
 Coraçon de manteiga!

      Corre, corre
 A qu' Antona te peite,
 Corre, daráche
 Un-ha cunca de leite.

      Corre, corre
 A teu pai, Mariquiña,
 Que come cebola
 Con pan e sardiña.
 
 
                II.

      —Válgate Dios
 Qu' inda os figos son duros!
 Mais que fartiña
 En estando maduros!

      El e mais éu
 Y á comadre d' abaixo,
 Hemos de ter
 Qu' alargar ó refaixo.

      Rica figueira
 Que Dios te bendiga,
 Qu' ásme abofé
 De fartar á barriga.

      Jey! ó d' os ovos
 Que vás de camiño,
 ¿Cantas duciñas
 Topache no niño?

      —Un-ha no mais!
 No me teño c' á risa!
 Es' ech' un canto
 Que vay par' á misa

      Dam' acá seis
 Qu' un fricol che faria
 Qu' ô mesmo rey
 Qu' envidiar lle daria.

      Xá que non quès
 No camiño che colla,
 Vento de vira,
 C' un saco de molla.
 
 
                III.

      —Turra ¡turra!
 Xán pó-la burra,
 Mira que Pedro
 A cadela ch' apurra.

      Ay! desdichada
 De min que á vexo
 Fincarch' ó colmillo
 No triste pelexo.

      Diancre de Xán
 Que non corre nin tóa!
 Ben aya amen
 Quen os osos che roa.

      Chúrras! chúrras!
 Chúrriñas, chúrras!
 Cás-qui-tó
 Qu' escorrenta-las burras.

      Pica, pica,
 Suriña pica,
 Leballe un gran
 O teu fillo na bica.

      Marcha can
 A ladrar ô palleiro,
 Sei que ch' agrada
 O demóro do cheiro.

      Baiche c' o cán
 Qu' ó peixiño lIe gusta,
 Mais â teu dono
 O diñeiro lle custa.

      Gachi! gachi!
 Que dencho de gato!
 Como se farta
 No prebe do prato!

      Inda rebentes
 Larpeiro rabudo!
 Qu' inda na gorxa
 Ch' aperten un nudo!

      Truca, perico,
 No gato rabelo
 Hastra deixalo
 Quedar sin un pelo.

      Qu' eu s' outra vez
 Ó camiño m' atranca
 Ei de romperlle
 No lombo un-ha tranca.

      Malo d' aquel
 Que non sabe de misa,
 Nin entra na igrexa
 Nin gasta camisa.

      ¡Ay! que galiña
 Saltou no balado,
 Sey que quer vir
 A comer de prestado.

      Isca d' ahi
 Galiña maldita,
 Isca d' ahi
 Nó me mate-la pita.

      Isca d' ahí
 Galiña ladrona,
 Isca d' ahí
 Pra câs tua dona.<<<< >>>>