Libro de Mormón - Segundo Libro de Nefi

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Segundo Libro de Nefi (Libro de Mormón)       Joseph Smith, Jr.      
 


O SEGUNDO LIBRO DE NEFI

Relación da morte de Lehi. Os irmáns de Nefi rebélanse en contra del. O Señor amoesta a Nefi a saír para o deserto. As súas viaxes polo deserto, etc.


Capítulo 1[editar]

Lehi profetiza acerca dunha terra de liberdade-Os da súa posteridade serán dispersados e aflixidos se rexeitan ao Santo de Israel-Exhorta aos seus fillos a cinguirse coa armadura da rectitude. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E aconteceu que despois que eu, Nefi, houben concluído de ensinar aos meus irmáns, o noso pai Lehi faloulles moitas cousas tamén, e recordoulles cuán grandes cousas o Señor fixera por eles ao sacalos da terra de Xerusalén,

2 e faloulles das súas rebelións sobre as augas, e das misericordias de Deus ao salvarlles a vida, para que non fosen afundidos no mar;

3 e tamén lles falou tocante á terra de promisión que obtiveran, de cuán misericordioso fora o Señor en advertirnos que saísemos da terra de Xerusalén.

4 Porque velaquí, díxolles, vin unha visión, pola cal eu se que Xerusalén está destruída; e se permanecésemos en Xerusalén, tamén pereceriamos.

5 Pero, dixo el, a pesar das nosas aflicións, obtivemos unha terra de promisión, unha terra escollida sobre todas as demais; unha terra que o Señor Deus fixo convenio comigo de que sería unha terra para a herdanza da miña posteridade. Si, o Señor deume esta terra por convenio a min e aos meus fillos para sempre, e tamén para todos aqueles que a man do Señor conduza doutros países.

6 Xa que logo, eu, Lehi, profetizo segundo o Espírito que obra en min, que ninguén virá a esta terra a menos que sexa traído pola man do Señor.

7 Xa que logo, esta terra está consagrada a quen el traia. E no caso de que lle sirvan segundo os mandamentos que el deu, será para eles unha terra de liberdade; polo que nunca serán reducidos ao cativerio; se tal suceder, será por causa da iniquidade; porque se abunda a iniquidade, maldita será a terra por causa deles; pero para os xustos será bendita para sempre.

8 E velaquí, é prudente que esta terra non chegue aínda ao coñecemento doutras nacións; pois velaquí, moitas nacións ocuparían totalmente a terra, de modo que non habería lugar para unha herdanza.

9 Xa que logo, eu, Lehi, obtiven a promesa de que, se aqueles que o Señor Deus trae da terra de Xerusalén obedecen os seus mandamentos, prosperarán sobre a superficie desta terra e serán preservados de todas as demais nacións, a fin de que posúan esta terra para si mesmos. E no caso de que garden os seus mandamentos, serán abenzoados sobre a superficie da terra; e non haberá quen os moleste nin lles quite a terra da súa herdanza; e habitarán seguros para sempre.

10 Pero velaquí, cando chegue o día en que dexeneren na incredulidade, logo de recibir tan grandes bendicións da man do Señor ?tendo o coñecemento da creación da terra e de todos os homes, coñecendo as grandes e marabillosas obras do Señor desde a creación do mundo, habéndoselles dado o poder para facer todas as cousas pola fe; tendo todos os mandamentos desde o principio, e habendo sido conducidos pola súa infinita bondade a esta preciosa terra de promisión? velaquí, digo que se chega o día en que rexeiten ao Santo de Israel, o verdadeiro Mesías, o seu Redentor e o seu Deus, velaquí, os xuízos do que é xusto descenderán sobre eles.

11 Si, el traerá sobre eles a outras nacións, ás que dará poder, e quitaralles a terra das súas posesións, e fará que sexan dispersados e aflixidos.

12 Si, ao pasar dunha xeración a outra haberá efusión de sangue e grandes calamidades entre eles; polo tanto, fillos meus, quixese que recordásedes, si, quixese que escoitásedes as miñas palabras.

13 ¡Ó que espertásedes; que espertásedes dese profundo soño, si, do soño do inferno, e sacudísedesvos das espantosas cadeas que vos teñen atados, cadeas que suxeitan aos fillos dos homes a tal grao que son levados cativos ao eterno abismo de miseria e angustia!

14 ¡Espertade e levantádevos do po! ¡Escoitade as palabras dun pai trémulo, cuxo corpo pronto teredes que entregar á fría e silenciosa tumba, de onde ningún viaxeiro pode volver; uns días máis, e seguirei o camiño de toda a terra!

15 Pero velaquí, o Señor ha redimido á miña alma do inferno; vin a súa gloria, e estou para sempre envolvido entre os brazos do seu amor.

16 E o meu desexo é que vos acordedes de observar os estatutos e os xuízos do Señor; velaquí, esta foi a ansiedade da miña alma desde o principio.

17 O meu corazón estivo angustiado de pesar de cando en cando, pois temín que pola dureza dos vosos corazóns, o Señor o voso Deus viñese na plenitude da súa ira sobre vós, e fósedes tallados e destruídos para sempre;

18 ou que unha maldición sobreviñésevos polo espazo de moitas xeracións; e fósedes castigados pola espada e polo fame, e fósedes aborrecidos, e levados segundo a vontade e catividade do diaño.

19 ¡Ó fillos meus, que non vos sucedan estas cousas, senón que sexades un pobo escolleito e favorecido do Señor! Mais velaquí, fágase a súa vontade, porque as súas vías son para sempre xustas.

20 E el dixo: Se gardades os meus mandamentos, prosperaredes na terra; pero se non gardades os meus mandamentos, seredes refugados da miña presenza.

21 E agora ben, para que a miña alma se alegre en vós, e o meu corazón salga deste mundo con gozo por causa vosa, a fin de que non sexa eu levado con pena e dor á tumba, levantádevos do po, fillos meus, e sede homes, e estade resoltos nunha soa vontade e cun só corazón, unidos en todas as cousas, para que non descendades ao cativerio;

22 para que non sexades maldicidos cunha grave maldición; nin que tampouco traiades o desagrado dun Deus xusto sobre vós para a condenación, si, a eterna condenación do corpo e da alma.

23 Espertade, fillos meus; cinguídevos coa armadura da rectitude. Sacudídevos das cadeas coas cales estades suxeitos, e saíde da escuridade, e levantádevos do po.

24 Non vos rebeledes máis en contra do voso irmán, cuxas manifestacións foron gloriosas, e quen gardou os mandamentos desde a época en que saímos de Xerusalén; e o cal foi un instrumento nas mans de Deus para traernos á terra de promisión; porque se non fose por el, pereceriamos de fame no deserto; no entanto, intentastes quitarlle a vida; si, e el padeceu moita angustia por mor de vós.

25 E eu temo e tremo en extremo que por causa de vós el padeza de novo; porque velaquí, acusástelo de que pretendeu poder e autoridade sobre vós; mais eu se que el non procurou poder nin autoridade sobre vós; senón que procurou a gloria de Deus e o voso propio benestar eterno.

26 E murmurastes porque el foi claro convosco. Dicides que recorreu á aspereza; dicides que se ha enfadado convosco; mais velaquí, que a súa severidade foi o rigor do poder da palabra de Deus que estaba nel; e o que vós chamades ira foi a verdade, segundo a que se acha en Deus, a cal el non puido reprimir, expresándose intrepidamente concernente ás vosas iniquidades.

27 E é mester que o poder de Deus estea con el, aínda ata mandarvos que obedezades. Mais velaquí, non foi el, senón o Espírito do Señor que nel estaba, o cal abriulle a boca para que falase, de modo que non a podía pechar.

28 E agora ben, fillo meu, Lamán, e tamén Lemuel e Sam, e tamén vós, fillos meus, que sodes fillos de Ismael, velaquí, se escoitades a voz de Nefi, non pereceredes. E se o escoitades, déixovos unha bendición, si, a miña primeira bendición.

29 Pero se non queredes escoitalo, retiro a miña primeira bendición, si, a miña bendición, e quedará sobre el.

30 E agora fáloche a ti, Zoram: Velaquí, ti es o servo de Labán; no entanto, fuches traído da terra de Xerusalén, e sei que ti es un amigo fiel do meu fillo Nefi para sempre.

31 Polo tanto, porque fuches fiel, a túa posteridade será bendicida coa súa posteridade, para que vivan prosperamente por longo tempo sobre a face desta terra; e nada, a menos que sexa a iniquidade entre eles, danará nin perturbará a súa prosperidade sobre a superficie desta terra para sempre.

32 Así pois, se gardades os mandamentos do Señor, el consagrou esta terra para a seguridade da túa posteridade coa do meu fillo.

Capítulo 2[editar]

A redención vén por medio do Santo Mesías-A liberdade para escoller (o albedrío) é esencial para a existencia e o progreso-Adán caeu para que os homes existisen-Os homes son libres para escoller a liberdade e a vida eterna. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E agora, Xacob, fáloche a ti: Ti es o meu primeiro fillo nacido nos días do meu tribulación no deserto. E velaquí, ti padeciches aflicións e moito pesar na túa infancia por mor da rudeza dos teus irmáns.

2 No entanto, Xacob, o meu primeiro fillo nacido no deserto, ti coñeces a grandeza de Deus; e el consagrará as túas aflicións para o teu proveito.

3 Por conseguinte, a túa alma será bendicida, e vivirás en seguridade co teu irmán Nefi; e os teus días empregaranse ao servizo do teu Deus. Xa que logo, eu se que ti estás redimido por mor da xustiza do teu Redentor; porque has visto que na plenitude dos tempos el virá para traer a salvación aos homes.

4 E na túa mocidade viches a súa gloria; polo tanto, benaventurado es, así como o serán aqueles a favor de quen el exercerá o seu ministerio na carne; porque o Espírito é o mesmo, onte, hoxe e para sempre. E a vía está preparada desde a caída do home, e a salvación é gratuíta.

5 E os homes son suficientemente instruídos para discernir o ben do mal; e a lei é dada aos homes. E pola lei ningunha carne xustifícase, ou sexa, pola lei os homes son desarraigados. Si, pola lei temporal foron desterrados; e tamén pola lei espiritual perecen en canto ao que é bo, e chegan a ser miserables para sempre.

6 Xa que logo, a redención vén no Santo Mesías e por medio del, porque el é cheo de graza e de verdade.

7 Velaquí, el ofrécese a si mesmo en sacrificio polo pecado, para satisfacer as demandas da lei, por todos os de corazón quebrantado e de espírito contrito; e por ninguén máis se poden satisfacer as demandas da lei.

8 Polo tanto, que grande é a importancia de dar a coñecer estas cousas aos habitantes da terra, para que saiban que ningunha carne pode morar na presenza de Deus, senón por medio dos méritos, e misericordia, e graza do Santo Mesías, quen dá a súa vida, segundo a carne, e vólvea a tomar polo poder do Espírito, para efectuar a resurrección dos mortos, sendo o primeiro que ha de resucitar.

9 De maneira que el é as primicias para Deus, pois el intercederá por todos os fillos dos homes; e os que crean nel serán salvos.

10 E por motivo da intercesión feita por todos, todos os homes veñen a Deus; de modo que comparecen ante a súa presenza para que el xúlgueos de acordo coa verdade e santidade que hai nel. Xa que logo, os fins da lei que o Santo deu, para a imposición do castigo que se fixou, o cal castigo que se fixou áchase en oposición á felicidade que se fixou, para cumprir os fins da expiación;

11 porque é preciso que haxa unha oposición en todas as cousas. Pois doutro xeito, o meu primeiro fillo nacido no deserto, non se podería levar a efecto a rectitude nin a iniquidade, nin tampouco a santidade nin a miseria, nin o ben nin o mal. De modo que todas as cousas necesariamente serían un só conxunto; xa que logo, se fose un só corpo, habería de permanecer como morto, non tendo nin vida nin morte, nin corrupción nin incorrupción, nin felicidade nin miseria, nin sensibilidade nin insensibilidade.

12 Polo tanto, tería que ser creado en balde; de modo que non habería ningún obxecto na súa creación. Isto, pois, destruiría a sabedoría de Deus e os seus eternos designios, e tamén o poder, e a misericordia, e a xustiza de Deus.

13 E se dicides que non hai lei, dicides tamén que non hai pecado. Se dicides que non hai pecado, dicides tamén que non hai rectitude. E se non hai rectitude, non hai felicidade. E se non hai rectitude nin felicidade, tampouco hai castigo nin miseria. E se estas cousas non existen, Deus non existe. E se non hai Deus, nós non existimos, nin a terra; porque non habería creación de cousas, nin para actuar nin para que se actúe sobre elas; por conseguinte, todo desvaneceuse.

14 E agora ben, fillos meus, fálovos estas cousas para o voso proveito e instrución; porque hai un Deus, e el creou todas as cousas, tanto os ceos como a terra e todo canto neles hai; tanto as cousas que actúan como aquelas sobre as cales actúase.

15 E para realizar os seus eternos designios en canto ao obxecto do home, despois que houbo creado aos nosos primeiros pais, e os animais do campo, e as aves do ceo, e en fin, todas as cousas que se crearon, era mester unha oposición; si, o froito prohibido en oposición á árbore da vida, sendo doce o un e amargo o outro.

16 Polo tanto, o Señor Deus concedeulle ao home que obrase en por si. De modo que o home non podía actuar por si a menos que o atraese o un ou o outro.

17 E eu, Lehi, de acordo coas cousas que lin, debo supor que un anxo de Deus caera do ceo, segundo o que está escrito; xa que logo, converteuse nun diaño, habendo procurado o malo ante Deus.

18 E porque caera do ceo, e chegado a ser miserable para sempre, procurou igualmente a miseria de todo o xénero humano. Xa que logo, dixo a Eva, si, esa antiga serpe, que é o diaño, o pai de todas as mentiras, así lle dixo: Come do froito prohibido, e non morrerás, senón que serás como Divos, coñecendo o ben e o mal.

19 E despois que Adán e Eva houberon comido do froito prohibido, foron botados do xardín de Edén, para cultivar a terra.

20 E tiveron fillos, si, a familia de toda a terra.

21 E os días dos fillos dos homes foron prolongados, segundo a vontade de Deus, para que se arrepentisen mentres se achasen na carne; polo tanto, o seu estado chegou a ser un estado de probación, e o seu tempo foi prolongado, conforme aos mandamentos que o Señor Deus deu aos fillos dos homes. Porque el deu o mandamento de que todos os homes arrepentísense; pois mostrou a todos os homes que estaban perdidos por mor da transgresión dos seus pais.

22 Pois, velaquí, se Adán non houbese transgredido, non caería, senón que permanecería no xardín de Edén. E todas as cousas que foron creadas permanecerían no mesmo estado en que se achaban logo de ser creadas; e permanecerían para sempre, sen ter fin.

23 E non tivesen fillos; por conseguinte, permanecerían nun estado de inocencia, sen sentir gozo, porque non coñecían a miseria; sen facer o bo, porque non coñecían o pecado.

24 Pero velaquí, todas as cousas foron feitas segundo a sabedoría daquel que todo sábeo.

25 Adán caeu para que os homes existisen; e existen os homes para que teñan gozo.

26 E o Mesías virá na plenitude dos tempos, a fin de redimir aos fillos dos homes da caída. E porque son redimidos da caída, chegaron a quedar libres para sempre, discernindo o ben do mal, para actuar por si mesmos, e non para que se actúe sobre eles, a menos que sexa polo castigo da lei no grande e último día, segundo os mandamentos que Divos deu.

27 Así pois, os homes son libres segundo a carne; e sonlles dadas todas as cousas que para eles son propias. E son libres para escoller a liberdade e a vida eterna, por medio do gran Mediador de todos os homes, ou escoller a catividade e a morte, segundo a catividade e o poder do diaño; pois el busca que todos os homes sexan miserables como el.

28 E agora ben, fillos meus, quixese que confiásedes no gran Mediador e que escoitásedes os seus grandes mandamentos; e sede fieis ás súas palabras e escollede a vida eterna, segundo a vontade do seu Santo Espírito;

29 e non escollades a morte eterna segundo o desexo da carne e a iniquidade que hai nela, que dá ao espírito do diaño o poder de cativar, de afundirvos no inferno, a fin de poder reinar sobre vós no seu propio reino.

30 Faleivos estas poucas palabras a todos vós, fillos meus, nos últimos días do meu probación; e escollín a boa parte, segundo as palabras do profeta. E non teño ningunha outra intención senón o eterno benestar das vosas almas. Amen.

Capítulo 3[editar]

José, en Exipto, viu aos nefitas en visión-Profetizou en canto a Xosé Smith, o vidente dos últimos días; en canto a Moisés, que libraría a Israel; e en canto ao advenimiento do Libro de Mormón. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E agora fáloche a ti, Xosé, o meu máis xoven fillo. Ti naciches no deserto das miñas aflicións; si, a túa nai deuche a luz na época das miñas maiores angustias.

2 E o Señor conságreche tamén a ti esta terra, a cal é unha terra tan preciosa, por herdanza túa e a herdanza da túa posteridade cos teus irmáns, para a vosa seguridade perpetua, se é que gardades os mandamentos do Santo de Israel.

3 E agora ben, Xosé, o meu último fillo, a quen trouxen do deserto das miñas aflicións, o Señor bendígache para sempre, porque a túa posteridade non será enteiramente destruída.

4 Porque velaquí, ti es o froito dos meus lombos; e eu son descendente de Xosé que foi levado cativo a Exipto. E grandes foron os convenios que o Señor fixo con Xosé.

5 Polo tanto, Xosé realmente viu o noso día. E recibiu do Señor a promesa de que do froito dos seus lombos o Señor Deus levantaría unha rama xusta á casa de Israel; non o Mesías, senón unha rama que ía ser arrancada, mais no entanto, sería recordada nos convenios do Señor de que o Mesías sería manifestado a eles nos últimos días, co espírito de poder, para sacalos das tebras á luz; si, da escuridade oculta e do cativerio á liberdade.

6 Porque Xosé en verdade testificou dicindo: O Señor o meu Deus levantará a un vidente, o cal será un vidente escollido para os do froito dos meus lombos.

7 Si, Xosé verdadeiramente dixo: Así me di o Señor: Levantarei a un vidente escolleito do froito dos teus lombos, e será altamente estimado entre os do teu simiente. E a el darei o mandamento de que efectúe unha obra para o froito dos teus lombos, os seus irmáns, a cal será de moito valor para eles, aínda para levalos ao coñecemento dos convenios que eu fixen cos teus pais.

8 E dareille o mandamento de que non faga ningunha outra obra, senón a que eu lle mande. E fareino grande aos meus ollos, porque executará a miña obra.

9 E será grande como Moisés, de quen dixen que volo levantaría para librar ao meu pobo, ¡ó casa de Israel!

10 E levantarei a Moisés para librar ao teu pobo da terra de Exipto.

11 Pero do froito dos teus lombos levantarei a un vidente, e a el darei poder para levar a miña palabra aos da túa descendencia; e non soamente para levarlles a miña palabra, di o Señor, senón para convencelos da miña palabra que xa se declarou entre eles.

12 Polo tanto, o froito dos teus lombos escribirá, e o froito dos lombos de Xudá escribirá; e o que escriba o froito dos teus lombos, e tamén o que escriba o froito dos lombos de Xudá, crecerán xuntamente para confundir as falsas doutrinas, e pór fin ás contencións, e establecer a paz entre os do froito dos teus lombos, e levalos ao coñecemento dos seus pais nos postremeiros días, e tamén ao coñecemento dos meus convenios, di o Señor.

13 E da debilidade el será feito forte, o día en que a miña obra empece entre todo o meu pobo para restaurarche, ó casa de Israel, di o Señor.

14 E así profetizou Xosé, dicindo: Velaquí, o Señor bendirá a ese vidente, e os que traten de destruílo serán confundidos; porque se cumprirá esta promesa que recibín do Señor tocante ao froito dos meus lombos. Velaquí, estou seguro do cumprimento desta promesa;

15 e o seu nome será igual que o meu; e será igual que o nome do seu pai. E será semellante a min, porque aquilo que o Señor leve a efecto pola súa man, polo poder do Señor, guiará ao meu pobo á salvación.

16 Si, Xosé así profetizou: Estou seguro disto, así como estou seguro da promesa de Moisés; porque o Señor díxome: Preservarei á túa descendencia para sempre.

17 E dixo o Señor: Levantarei a un Moisés; e dareille poder nunha vara, e dareille prudencia para escribir. Mais non desatarei a súa lingua para que fale moito, porque non o farei grande en canto á palabra. Pero lle escribirei a miña lei, co dedo da miña propia man, e prepararei a un portavoz para el.

18 E tamén me dixo o Señor: Levantarei a un para o froito dos teus lombos, e prepararei para el un portavoz. E velaquí, concedereille que escriba a escritura do froito dos teus lombos, para o froito dos teus lombos; e o portavoz dos teus lombos declararaa.

19 E as palabras que el escriba serán as que eu na miña sabedoría xulgue conveniente que cheguen ao froito dos teus lombos; e será coma se os do froito dos teus lombos clamáronlles desde o po, porque coñezo a súa fe.

20 E clamarán desde o po; si, o arrepentimento aos seus irmáns, si, aínda logo de pasar sobre eles moitas xeracións. E sucederá que o seu clamor sairá, si, segundo a sinxeleza das súas palabras.

21 Por mor da súa fe as súas palabras sairán da miña boca aos seus irmáns, que son o froito dos teus lombos; e a debilidade das súas palabras eu fortalecerei na súa fe, a fin de que recorden o meu convenio que fixen cos teus pais.

22 E agora ben, velaquí, o meu fillo Xosé, así foi como profetizou o meu pai de outrora.

23 Polo tanto, bendito es por causa deste convenio; porque os teus descendentes non serán destruídos, pois escoitarán as palabras do libro.

24 E levantarase entre eles un poderoso que efectuará moito ben, tanto en palabras como en obras, sendo un instrumento nas mans de Deus, con gran fe, para obrar potentes marabillas e realizar aquilo que é grande á vista de Deus, para efectuar moita restauración á casa de Israel e á posteridade dos teus irmáns.

25 E agora ben, bendito es ti, Xosé. Velaquí, es pequeno; escoita, xa que logo, as palabras do teu irmán Nefi, e será feito contigo de conformidade coas palabras que falei. Recorda as palabras do teu pai, que está para morrer. Amen.

Capítulo 4[editar]

Lehi aconsella e bendí á súa posteridade-Morre e é sepulto-Nefi gloriase na bondade de Deus-Nefi pon a súa confianza no Señor para sempre. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E agora eu, Nefi, falo respecto das profecías das cales falou o meu pai, concernentes a Xosé, que foi levado a Exipto.

2 Porque velaquí, el verdadeiramente profetizou acerca de toda a súa posteridade; e non hai moitas profecías maiores que as que el escribiu. E profetizou concernente a nós e as nosas xeracións vindeiras; e está escrito nos ferros de bronce.

3 Xa que logo, logo que o meu pai houbo concluído de falar concernente ás profecías de Xosé, chamou á familia de Lamán, os seus fillos e as súas fillas, e díxolles: Velaquí, os meus fillos e fillas, vós que sodes os fillos e fillas do meu primoxénito, quixese que escoitásedes as miñas palabras.

4 Porque o Señor Deus dixo que: Ao grao que gardedes os meus mandamentos, prosperaredes no país; e se non gardades os meus mandamentos, seredes refugados da miña presenza.

5 Mais velaquí, os meus fillos e fillas, non podo descender á tumba sen deixar sobre vós unha bendición; porque velaquí, sei que se sodes instruídos na senda que debedes seguir, non a abandonaredes.

6 Xa que logo, se sodes amaldizoados, velaquí, deixo a miña bendición sobre vós, para que vos sexa quitada a maldición, e recaia sobre a cabeza dos vosos pais.

7 Xa que logo, por mor da miña bendición o Señor Deus non permitirá que perezades; xa que logo, será misericordioso convosco e coa vosa posteridade para sempre.

8 E aconteceu que logo que o meu pai houbo concluído de falar aos fillos de Lamán, fixo vir ante el aos fillos e fillas de Lemuel.

9 E faloulles dicindo: Velaquí, os meus fillos e fillas, vós que sodes fillos e fillas do meu segundo fillo, velaquí, déixovos a mesma bendición que deixei aos fillos e fillas de Lamán; por conseguinte, non seredes destruídos por completo, senón que ao fin a vosa descendencia será abenzoada.

10 E ocorreu que cando o meu pai houbo concluído de falar con eles, velaquí, dirixiuse aos fillos de Ismael, si, e a todos os da súa casa.

11 E logo que houbo acabado de falarlles, falou a Sam, dicindo: Bendito es ti e a túa posteridade, pois herdarás o país, así como o teu irmán Nefi; e a túa posteridade será contada coa del; e ti serás aínda como o teu irmán, e a túa posteridade será como a súa, e ti serás abendizoado todos os teus días.

12 E aconteceu que despois que o meu pai, Lehi, houbo falado a todos os da súa casa, segundo os sentimentos do seu corazón e o Espírito do Señor que había nel, o meu pai envelleceu. E aconteceu que morreu e foi sepultado.

13 E aconteceu que non moitos días logo da súa morte, Lamán, Lemuel e os fillos de Ismael se enfureceron comigo por mor das amoestacións do Señor.

14 Porque eu, Nefi, sentíame compelido a falarlles segundo a palabra del; porque eu faloulles moitas cousas, e tamén o meu pai, antes de morrer; e moitas destas palabras están escritas sobre as miñas outras ferros, porque unha parte con máis historia está escrita sobre as miñas outras ferros.

15 E sobre estas escribo as cousas da miña alma, e moitas das Escrituras que están gravadas sobre os ferros de bronce. Porque a miña alma deléitase nas Escrituras, e o meu corazón medítaas, e escríboas para a instrución e o beneficio dos meus fillos.

16 Velaquí, a miña alma deléitase nas cousas do Señor, e o meu corazón medita continuamente nas cousas que vin e oído.

17 Con todo, a pesar da gran bondade do Señor ao mostrarme os seus grandes e marabillosas obras, o meu corazón exclama: ¡Ó, miserable home que son! Si, o meu corazón se entristece por mor da miña carne. A miña alma se aflixe por mor das miñas iniquidades.

18 Véxome circundado por mor das tentacións e pecados que tan facilmente me asedian.

19 E cando desexo alegrarme, o meu corazón xeme por mor dos meus pecados; no entanto, sei en quen confiei.

20 O meu Deus foi o meu apoio; el guioume por entre as miñas aflicións no deserto; e preservoume sobre as augas do gran mar.

21 Encheume co seu amor ata consumir a miña carne.

22 confundiu aos meus inimigos ata facelos tremer diante de min.

23 Velaquí, el oíu o meu clamor durante o día, e deume coñecemento en visións durante a noite.

24 E de día fortaleceuse a miña confianza en fervente oración ante el; si, elevei a miña voz ás alturas; e descenderon anxos e me serviron.

25 E o meu corpo foi conducido nas ás do seu Espírito ata montañas moi altas; e os meus ollos viron grandes cousas, si, demasiado grandes para o home; polo tanto, mandóulleme que non as escribise.

26 Entón, se vin tan grandes cousas, se o Señor no seu condescendencia para cos fillos dos homes visitounos con tanta misericordia, por que ha de chorar o meu corazón, e permanecer a miña alma no val da dor, e a miña carne desfacerse, e a miña forza desfalecer por causa das miñas aflicións?

27 E por que hei de ceder ao pecado por mor da miña carne? Si, e por que sucumbirei ás tentacións, de modo que o maligno teña lugar no meu corazón para destruír a miña paz e contristar a miña alma? Por que me enfado por mor do meu inimigo?

28 ¡Esperta, alma miña! Non desfalezas máis no pecado. ¡Alégrate, ó corazón meu, e non deas máis lugar ao inimigo da miña alma!

29 Non volvas a enfadarte por mor dos meus inimigos. Non debilites a miña forza por motivo das miñas aflicións.

30 ¡Alégrate, ó o meu corazón, e clama ao Señor e dille: Ó Señor, encomiareiche para sempre! Si, a miña alma se alegrará en ti, o meu Deus, e a roca da miña salvación.

31 Redimirás a miña alma, ó Señor? Librarasme das mans dos meus inimigos? Farás que eu trema ao aparecer o pecado?

32 ¡Estean pechadas continuamente diante de min as portas do inferno, pois quebrantado está o meu corazón e contrito o meu espírito! ¡Non peches, ó Señor, as portas da túa xustiza diante de min, para que eu ande pola senda do apracible val, para que me cinga ao camiño chairo!

33 ¡Ó Señor, envólveme co manto da túa xustiza! ¡Prepara, ó Señor, un camiño para que escape diante dos meus inimigos! ¡Endereita o meu carreiro diante de min! Non poñas tropezo no meu camiño, así a todo despexa as miñas vías ante min; e non obstrúas o meu carreiro, senón máis ben as vías do meu inimigo.

34 ¡Ó Señor, en ti puxen a miña confianza, e en ti confiarei para sempre! Non porei a miña confianza no brazo da carne; porque se que maldito é aquel que confía no brazo da carne. Si, maldito é aquel que pon a súa confianza no home, ou fai da carne o seu brazo.

35 Si, sei que Divos dará liberalmente a quen pida. Si, o meu Deus darame, se non pido impropiamente. Polo tanto, elevarei cara a ti a miña voz; si, clamarei a ti, o meu Deus, roca da miña rectitude. Velaquí, a miña voz ascenderá para sempre cara a ti, a miña roca e o meu Deus eterno. Amen.

Capítulo 5[editar]

Os nefitas sepáranse dos lamanitas, cumpren coa lei de Moisés, e edifican un templo-Por motivo da súa incredulidade, os lamanitas son separados da presenza do Señor, son amaldizoados, e convértense en azoute para os nefitas. Aproximadamente 588-559 a.C.

1 Velaquí, sucedeu que eu, Nefi, clamei moito ao Señor o meu Deus, por motivo da ira dos meus irmáns.

2 Pero velaquí, a súa ira aumentou contra min, a tal grao que trataron de quitarme a vida.

3 Si, murmuraron contra min, dicindo: O noso irmán menor pensa gobernarnos, e sobreveunos moita angustia por causa del. Matémosllo, pois, para que xa non sexamos aflixidos máis por causa das súas palabras. Porque velaquí, non queremos que el sexa o noso gobernante; pois a nós, os seus irmáns maiores, correspóndenos gobernar a este pobo.

4 Agora ben, non escribo sobre estes ferros todo o que murmuraron contra min. Pero me basta con dicir que trataron de quitarme a vida.

5 E aconteceu que o Señor advertiume a min, Nefi, que me apartase deles e fuxise ao deserto, con todos os que quixesen acompañarme.

6 Sucedeu, pois, que eu, Nefi, tomei á miña familia, e tamén a Zoram e a súa familia, e a Sam, o meu irmán maior, e a súa familia, e a Xacob e Xosé, os meus irmáns menores, e tamén ás miñas irmás e a todos os que quixeron ir comigo. E todos os que quixeron acompañarme eran aqueles que crían nas amoestacións e revelacións de Deus; e por este motivo escoitaron as miñas palabras.

7 E levamos as nosas tendas e todo canto nos foi posible, e viaxamos polo deserto polo espazo de moitos días. E despois que houbemos viaxado durante moitos días, plantamos as nosas tendas.

8 E o meu pobo quixo que désemos o nome de Nefi a ese sitio; xa que logo, chamámolo Nefi.

9 E todos os que se achaban comigo optaron por chamarse o pobo de Nefi.

10 E afanámonos por cumprir cos xuízos, e os estatutos e mandamentos do Señor en todas as cousas, segundo a lei de Moisés.

11 E o Señor estaba connosco, e prosperamos en gran xeito; porque plantamos sementes, e a cambio, cultivamos abundantemente. E empezamos a criar rabaños, mandas e animais de toda clase.

12 E eu, Nefi, tamén trouxera os anais que estaban gravados sobre os ferros de bronce; e tamén a esfera ou compás que a man do Señor preparara para o meu pai, de acordo co que se escribiu.

13 E aconteceu que comezamos a prosperar en extremo, e a multiplicarnos no país.

14 E eu, Nefi, tomei a espada de Labán, e conforme a ela fixen moitas espadas, non fose que, dalgún modo, os do pobo que agora se chamaban lamanitas caesen sobre nós e destruísennos; porque eu coñecía o seu odio contra min e os meus fillos e aqueles que eran chamados o meu pobo.

15 E ensinei ao meu pobo a construír edificios e a traballar con toda clase de madeira, e de ferro, e de cobre, e de bronce, e de aceiro, e de ouro, e de prata e de minerais preciosos que había en gran abundancia.

16 E eu, Nefi, edifiquei un templo, e construíno segundo o modelo do templo de Salomón, salvo que non se construíu de tantos materiais preciosos, pois non se achaban nesa terra; xa que logo, non se puido edificar como o templo de Salomón. Pero o xeito da súa construción foi semellante á do templo de Salomón; e a súa obra foi sumamente fermosa.

17 E aconteceu que eu, Nefi, fixen que o meu pobo fose industrioso e que traballase coas súas mans.

18 E aconteceu que eles quixeron que eu fose o seu rei. Pero eu, Nefi, desexaba que non tivesen rei; no entanto, fixen por eles canto estaba no meu poder.

19 E velaquí, cumpríronse as palabras do Señor aos meus irmáns, palabras que falou en canto a eles, que eu sería o seu gobernante e o seu mestre. Xa que logo, eu fora o seu gobernante e mestre, segundo os mandatos do Señor, ata a ocasión en que trataron de quitarme a vida.

20 Xa que logo, cumpriuse a palabra que o Señor faloume, dicindo: Por canto eles non queren escoitar as túas palabras, serán separados da presenza do Señor. E velaquí, foron separados da súa presenza.

21 E el fixera caer a maldición sobre eles, si, unha penosa maldición, por mor da súa iniquidade. Porque velaquí, endureceran os seus corazóns contra el, de modo que se volveron como un pedernal; xa que logo, xa que eran brancos e sumamente belos e deleitables, o Señor Deus fixo que os cubrise unha pel de cor escuro, para que non atraesen aos do meu pobo.

22 E así di o Señor Deus: Farei que sexan repugnantes ao teu pobo, a non ser que se arrepintan das súas iniquidades.

23 E malditos serán os descendentes daquel que se mesture coa posteridade deles; porque serán amaldizoados coa mesma maldición. E o Señor falouno; e así foi.

24 E por mor da maldición que veu sobre eles, convertéronse nun pobo ocioso, cheo de maldade e astucia, e cazaban animais salvaxes no deserto.

25 E o Señor Deus díxome: Serán un azoute aos teus descendentes para estimulalos a que se acorden de min; e se non se acordan de min, nin escoitan as miñas palabras, castigaranos ata a destrución.

26 E acaeceu que eu, Nefi, consagrei a Xacob e a Xosé para que fosen sacerdotes e mestres sobre a terra do meu pobo.

27 E aconteceu que vivimos dun xeito feliz.

28 E transcorreran trinta anos desde que saímos de Xerusalén.

29 E eu, Nefi, levara os anais do meu pobo ata entón sobre os meus ferros, as que eu fixera.

30 E sucedeu que o Señor Deus díxome: Fai outros ferros; e gravarás sobre elas moitas cousas que son gratas aos meus ollos, para o beneficio do teu pobo.

31 Xa que logo, eu, Nefi, para ser obediente aos mandatos do Señor, fun e fixen estes ferros sobre as cales gravei estas cousas.

32 E gravei o que é agradábel a Deus. E se o meu pobo comprácese coas cousas de Deus, compracerase cos meus gravados que están sobre estes ferros.

33 E se o meu pobo desexa saber a parte máis particular da historia do meu pobo, debe buscala nos meus outras ferros.

34 E bástame dicir que transcorreran corenta anos, e xa tiveramos guerras e contendas cos nosos irmáns.

Capítulo 6[editar]

Jacob narra a historia xudía: O cativerio dos xudeus en Babilonia e o seu regreso; o ministerio e a crucifixión do Santo de Israel; a axuda recibida dos xentís; e a restauración dos xudeus nos últimos días cando crean no Mesías. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 As palabras de Xacob, irmán de Nefi, as cales falou ao pobo de Nefi:

2 Velaquí, amados irmáns meus, que eu, Xacob, habendo sido chamado por Deus e ordenado conforme á súa santa orde, e habendo sido consagrado polo meu irmán Nefi, a quen tedes por rei ou protector, e de quen dependedes para que vos dea seguridade, velaquí, vós sabedes que vos falei moitísimas cousas.

3 Con todo, fálovos outra vez, porque anhelo o benestar das vosas almas. Si, grande é a miña preocupación por vós, e a vós mesmos cónstavos que sempre o foi. Porque vos exhortei con toda dilixencia e ensineivos as palabras do meu pai; e faleivos tocante a todas as cousas que están escritas, desde a creación do mundo.

4 E agora ben, velaquí, quixese falarvos acerca de cosas que son e que están por vir; xa que logo, lereivos as palabras de Isaías. E son as palabras que o meu irmán desexou que vos declare. E fálovos para o voso ben, para que coñezades e glorifiqueis o nome do voso Deus.

5 Agora ben, as palabras que vos lerei son as que falou Isaías acerca de toda a casa de Israel; xa que logo, pódenllevos aplicar, porque pertencedes á casa de Israel. E hai moitas cousas que Isaías falou, as cales pódenllevos aplicar, pois sodes da casa de Israel.

6 E estas son as palabras: Así di o Señor Deus: Velaquí, eu alzarei a miña man aos xentís, e levantarei o meu estandarte aos pobos; e traerán en brazos aos teus fillos, e ao carreicho levarán ás túas fillas.

7 E reis serán os teus aios, e as súas raíñas, as túas ama de cría; co rostro cara á terra prostraranse diante túa e lamberan o po dos teus pés; e saberás que eu son o Señor; porque os que me esperan non serán avergoñados.

8 E agora eu, Xacob, quixese falar algo concernente a estas palabras. Porque velaquí, o Señor manifestoume que os que se achaban en Xerusalén, de onde viñemos, foron destruídos e levados cativos.

9 No entanto, o Señor mostroume que volverán outra vez. E tamén me mostrou que o Señor Deus, o Santo de Israel, hase de manifestar a eles na carne; e que despois que se manifestou, azoutarano e o crucificarán, segundo as palabras do anxo que mo comunicou.

10 E despois que haxan empedernido os seus corazóns e endurecido os seus cervices contra o Santo de Israel, velaquí, os xuízos do Santo de Israel virán sobre eles. E aproxímase o día en que serán feridos e aflixidos.

11 Polo que, despois que sexan botados dun lado a outro, pois así di o anxo, moitos serán aflixidos na carne, e non se lles permitirá perecer por mor das oracións dos fieis; e serán dispersados e feridos e odiados; con todo, o Señor será misericordioso con eles, para que cando cheguen ao coñecemento do seu Redentor, sexan reunidos de novo nas terras da súa herdanza.

12 E benditos son os xentís, acerca de quen o profeta escribiu; porque velaquí, se é que se arrepinten e non loitan contra Sión, nin se unen a esa grande e abominable igrexa, serán salvos; porque o Señor Deus cumprirá os seus convenios que fixo aos seus fillos; e por esta causa o profeta escribiu estas cousas.

13 Xa que logo, os que loiten contra Sión e contra o pobo do convenio do Señor lamberán o po dos seus pés; e o pobo do Señor non será avergoñado. Porque os do pobo do Señor son aqueles que o esperan; pois aínda esperan a vinda do Mesías.

14 E velaquí, segundo as palabras do profeta, o Mesías disporase por segunda vez a restauralos; polo tanto, cando chegue o día en que nel crean, el manifestarase a eles con poder e gran gloria, ata a destrución dos seus inimigos, e non será destruído ningún que crea nel.

15 E os que non crean nel serán destruídos tanto por lume, como por tempestades, e por tremores de terra, pola efusión de sangue e por pestilencia e por fame. E saberán que o Señor é Deus, o Santo de Israel.

16 Pois será quitada a presa ao poderoso? ou será librado o cativo lexítimo?

17 Emporiso así di o Señor: Aínda os cativos seranlle quitados ao poderoso, e a presa do tirano será librada; porque o Deus Forte librará ao seu pobo do convenio. Pois así di o Señor: Eu contenderei con aqueles que contendan contigo;

18 e aos que che oprimen darei para comer a súa propia carne; e co seu propio sangue serán embriagados como con viño doce; e coñecerá toda carne que eu, o Señor, son o teu Salvador e o teu Redentor, o Forte de Xacob.

Capítulo 7[editar]

Isaías fala en linguaxe mesiánico-O Mesías terá lingua de sabios-Entregará as súas costas ao heridor-Non será confundido-Compárese con Isaías 50. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 SI, porque isto di o Señor: Repudieiche eu, ou che botei do meu lado para sempre? Pois así di o Señor: Onde está a carta de divorcio da túa nai? A quen che abandonei, ou a cal dos meus acredores vendinche? Si, a quen che vendín? Velaquí, polas vosas maldades vendéstesvos, e polas vosas iniquidades é repudiada a vosa nai.

2 Xa que logo, cando vin, non houbo ninguén; cando chamei, ninguén respondeu. Ó casa de Israel, acurtouse a miña man para non redimir?, ou non hai en min poder para librar? Velaquí, co meu reprensión fago secar o mar; volvo os seus ríos en desertos, os seus peixes cheiran mal porque as augas secáronse, e morren de sede.

3 Visto de escuridade os ceos, e de cilicio fago a súa cuberta.

4 O Señor Deus deume lingua de sabios para saber falarche en sazón, ó casa de Israel. Cando estás cansada, el vea de aurora a aurora; el abre o meu oído para que oia como os sabios.

5 O Señor Deus abriume o oído, e non fun rebelde nin me tornei atrás.

6 Entreguei as miñas costas ao feridor, e as miñas fazulas aos que arrincaban a barba. Non escondín o meu rostro da humillación nin do esputo.

7 Porque o Señor Deus axudarame, de modo que non serei confundido. Por iso puxen o meu rostro como pedernal, e se que non serei avergoñado.

8 E o Señor está cerca, e xustifícame. Quen contenderá comigo? Presentémonos xuntos. Quen é o meu adversario? Achéguese a min, e eu ferireino coa forza da miña boca.

9 Porque o Señor Deus axudarame. E todos os que me condenen, velaquí, todos envellecerán como roupa de vestir, e a polilla comerallos.

10 Quen hai entre vós que teme ao Señor, que obedece a voz do seu servo, que anda en tebras e carece de luz?

11 Velaquí, todos vós que acendedes lume, que vos rodeades de faiscas, andade á luz do voso lume e das faiscas que acendestes. Isto viravos da miña man: en angustia xaceredes.

Capítulo 8[editar]

Nos últimos días, o Señor consolará a Sión e recollerá a Israel-Os redimidos irán a Sión no medio de gran gozo-Compárese con Isaías 51 e 52:1-2. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 OÍDEME, os que seguides a rectitude. Mirade á roca de onde fostes cortados, e ao oco da canteira de onde vos sacaron.

2 Mirade a Abrahán o voso pai, e a Sara que vos deu a luz; porque o chamei a el só, e bendíxeno.

3 Porque o Señor consolará a Sión; consolará todas as súas soidades e tornará o seu deserto en Edén, e a súa soidade en horto do Señor. Alí haberá alegría e gozo, encomio e voz de melodía.

4 ¡Atende á miña palabra, ó pobo meu, e escóitame, nación miña!, porque de min sairá unha lei e establecerei a miña xustiza para luz do pobo.

5 Próxima está a miña xustiza; saído ha a miña salvación, e o meu brazo xulgará aos pobos. En min esperarán as illas, e no meu brazo confiarán.

6 Alzade aos ceos os vosos ollos, e mirade a terra abaixo; porque os ceos desvaneceranse como fume, e a terra envellecerase como roupa de vestir; e de igual xeito perecerán os seus moradores. Pero a miña salvación será para sempre, e a miña xustiza non será abrogada.

7 Oídeme, os que coñecedes a rectitude, pobo en cuxo corazón escribín a miña lei: Non temades a afronta do home, nin teñades medo das súas ultraxes.

8 Porque como a vestidura comeraos a polilla, como á la consumiraos o verme. Pero a miña xustiza permanecerá perpetuamente, e a miña salvación de xeración en xeración.

9 ¡Esperta, esperta; vísteche de poder, ó brazo do Señor! Esperta como nos días antigos. Non es ti o que cortou a Rahab e feriu ao dragón?

10 Non es ti o que secou o mar, as augas do gran abismo; quen tornou as profundidades do mar en camiño, para que pasasen os redimidos?

11 Xa que logo, os redimidos do Señor volverán e irán a Sión cantando; e perpetuo gozo e santidade haberá sobre as súas cabezas; alegría e xúbilo alcanzarán, e fuxirán a dor e o choro.

12 Eu son aquel; si, eu son o que vos consola. Velaquí, quen es ti para temer ao home, que é mortal, e ao fillo do home, que será como o heino?

13 E para esquecer ao Señor o teu Facedor, que estendeu os ceos e fundou a terra; e temer continuamente todos os días a causa do furor do opresor, coma se estivese presto para destruír? E onde está o furor do opresor?

14 O cativo desterrado dáse présa para ser solto, para que non morra na cela, nin lle falte o seu pan.

15 Pero eu son o Señor o teu Deus, cuxas ondas se embraveceron; o Señor dos Exércitos é o meu nome.

16 E na túa boca puxen as miñas palabras, e coa sombra da miña man cubrinche, para eu estender os ceos, e fundar os cimentos da terra, e dicir a Sión: Velaquí, ti es o meu pobo.

17 ¡Esperta, esperta, levántache, ó Xerusalén, ti que bebiches da man do Señor o cáliz do seu furor; que bebiches do cáliz de temor ata as feces!

18 De todos os fillos que deu a luz, non hai quen a guíe; nin quen a tome da man, de todos os fillos que criou.

19 A ti viñeron estes dous fillos que che compadecerán ?o teu asolamento e destrución, e o fame e a espada? e con quen che consolarei eu?

20 Os teus fillos desfaleceron con excepción destes dous; áchanse tendidos nas encrucilladas de todas as rúas; como touro salvaxe nunha rede, cheos están do furor do Señor, da reprensión do teu Deus.

21 Xa que logo, oe isto agora, ti, aflixida e ebria, mais non de viño,

22 así di o teu Señor, o Señor e o teu Deus que avoga a causa do seu pobo: Velaquí, quitei da túa man o cáliz de temor, as feces do cáliz do meu furor; nunca máis o volverás a beber.

23 Senón poreino en mans dos que che aflixen, os que dixeron á túa alma: Próstrache para que pasemos por encima; e ti puxeches o teu corpo como o chan, e como a rúa, para os que pasasen por encima.

24 ¡Esperta, esperta, vísteche do teu poder, ó Sión! ¡Vísteche as túas roupas de fermosura, ó Xerusalén, cidade santa! Porque nunca máis virá a ti o incircunciso nin o inmundo.

25 ¡Sacúdeche do po, levántache e toma asento, ó Xerusalén! ¡Solta as ataduras do teu pescozo, ó cativa filla de Sión!

Capítulo 9[editar]

Os xudeus serán reunidos en todas as súas terras de promisión-A Expiación rescata ao home da Caída-Os corpos dos mortos sairán da tumba; e os seus espíritos, do inferno e do paraíso-Serán xulgados-A Expiación rescata da morte, do inferno, do diaño e do tormento sen fin-Os xustos serán salvos no reino de Deus-Exponse as consecuencias do pecado-O Santo de Israel é o gardián da porta. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Agora ben, amados irmáns meus, lin estas cousas para que saibades dos convenios do Señor que concertou con toda a casa de Israel,

2 que el declarou aos xudeus por boca dos seus santos profetas, aínda desde o principio, de xeración en xeración, ata que chegue a época en que sexan restaurados á verdadeira igrexa e curro de Deus, cando sexan reunidos nas terras da súa herdanza, e sexan establecidos en todas as súas terras de promisión.

3 Velaquí, os meus amados irmáns, fálovos estas cousas para que vos alegrades e levantedes as vosas cabezas para sempre, por mor das bendicións que o Señor Deus conferirá aos vosos fillos.

4 Porque se que habedes escudriñado moito, un gran número de vós, para saber acerca de cousas futuras; xa que logo, eu se que vós sabedes que a nosa carne ten que perecer e morrer; no entanto, no noso corpo veremos a Deus.

5 Si, eu se que sabedes que el se manifestará na carne aos de Xerusalén, de onde viñemos, porque é propio que sexa entre eles; pois convén que o gran Creador déixese someter ao home na carne e morra por todos os homes, a fin de que todos os homes queden suxeitos a el.

6 Porque así como a morte pasou sobre todos os homes, para cumprir o misericordioso designio do gran Creador, tamén é mester que haxa un poder de resurrección, e a resurrección debe vir ao home por motivo da caída; e a caída veu por mor da transgresión; e por caer o home, foi desterrado da presenza do Señor.

7 Xa que logo, é preciso que sexa unha expiación infinita, pois a menos que fose unha expiación infinita, esta corrupción non podería revestirse de incorrupción. De modo que o primeiro xuízo que veu sobre o home tería que permanecer infinitamente. E sendo así, esta carne tería que descender para podrecer e desmenuzarse na súa nai terra, para non levantarse xamais.

8 ¡Ó, a sabedoría de Deus, o seu misericordia e graza! Porque velaquí, se a carne non se levantase máis, os nosos espíritos terían que estar suxeitos a ese anxo que caeu da presenza do Deus Eterno, e converteuse no diaño, para non levantarse máis.

9 E os nosos espíritos chegarían a ser como el, e nós seriamos diaños, anxos dun diaño, para ser separados da presenza do noso Deus e permanecer co pai das mentiras, na miseria como el; si, iguais a ese ser que enganou aos nosos primeiros pais, quen se transforma case en anxo de luz, e incita aos fillos dos homes a combinacións secretas de asasinato e a toda especie de obras secretas de tebras.

10 ¡Ó qué grande é a bondade do noso Deus, que prepara un medio para que escapemos das garras deste terrible monstro; si, ese monstro, morte e inferno, que chamo a morte do corpo, e tamén a morte do espírito!

11 E a causa do medio de redención do noso Deus, o Santo de Israel, esta morte da cal falei, que é a temporal, entregará os seus mortos; e esta morte é a tumba.

12 E esta morte de que falei, que é a morte espiritual, entregará os seus mortos; e esta morte espiritual é o inferno. De modo que a morte e o inferno han de entregar os seus mortos, e o inferno ha de entregar os seus espíritos cativos, e a tumba os seus corpos cativos, e os corpos e os espíritos dos homes serán restaurados os uns aos outros; e é polo poder da resurrección do Santo de Israel.

13 ¡Ó qué grande é o plan do noso Deus! Porque por outra banda, o paraíso de Deus ha de entregar os espíritos dos xustos, e a tumba os corpos dos xustos; e o espírito e o corpo son restaurados de novo o un ao outro, e todos os homes tórnanse incorruptibles e inmortais; e son almas viventes, tendo un coñecemento perfecto semellante a nós na carne, salvo que o noso coñecemento será perfecto.

14 Polo que teremos un coñecemento perfecto de toda a nosa culpa, e a nosa impureza, e a nosa nudez; e os xustos, achándose vestidos de pureza, si, co manto de rectitude, terán un coñecemento perfecto do seu gozo e do seu rectitude.

15 E acontecerá que cando todos os homes pasen desta primeira morte a vida, de modo que cheguen a ser inmortais, deben comparecer ante o tribunal do Santo de Israel; e entón vén o xuízo, e logo deben ser xulgados segundo o santo xuízo de Deus.

16 E tan certo como vive o Señor, porque o Señor Deus díxoo, e é a súa palabra eterna que non pode deixar de ser, aqueles que son xustos serán xustos aínda, e os que son inmundos serán inmundos aínda; polo tanto, os inmundos son o diaño e os seus anxos; e irán ao lume eterno, preparado para eles; e o seu tormento é como un lago de lume e xofre, cuxa chama ascende para sempre, e non ten fin.

17 ¡Ó, a grandeza e a xustiza do noso Deus! Porque el executa todas as súas palabras, e saíron da súa boca, e a súa lei débese cumprir.

18 Mais velaquí, os xustos, os santos do Santo de Israel, aqueles que creron no Santo de Israel, quen soportaron as cruces do mundo e menosprezado a vergoña diso, estes herdarán o reino de Deus que foi preparado para eles desde a fundación do mundo, e o seu gozo será completo para sempre.

19 ¡Ó, a grandeza da misericordia do noso Deus, o Santo de Israel! Pois el libra aos seus santos dese terrible monstro, o diaño e morte e inferno, e dese lago de lume e xofre, que é tormento sen fin.

20 ¡Ó, qué grande é a santidade do noso Deus! Pois el sabe todas as cousas, e non existe nada sen que el sáibao.

21 E vén ao mundo para salvar a todos os homes, se estes escoitan a súa voz; porque velaquí, el sofre as dores de todos os homes, si, as dores de toda criatura vivente, tanto homes como mulleres e nenos, que pertencen á familia de Adán.

22 E sofre isto a fin de que a resurrección chegue a todos os homes, para que todos comparezan ante el no gran día do xuízo.

23 E el manda a todos os homes que se arrepintan e bautícense no seu nome, tendo perfecta fe no Santo de Israel, ou non poden ser salvos no reino de Deus.

24 E se non se arrepinten, nin cren no seu nome, nin se bautizan no seu nome, nin perseveran ata o fin, deben ser condenados; pois o Señor Deus, o Santo de Israel, díxoo.

25 Xa que logo, el deu unha lei; e onde non se deu ningunha lei, non hai castigo; e onde non hai castigo, non hai condenación; e onde non hai condenación, as misericordias do Santo de Israel teñen dereito a reclamalos por motivo da expiación; porque son librados polo poder del.

26 Porque a expiación satisfai o que a súa xustiza demanda de todos aqueles a quen non se deu a lei, polo que son librados dese terrible monstro, morte e inferno, e do diaño, e do lago de lume e xofre, que é tormento sen fin; e son restaurados a ese Deus que lles deu alento, o cal é o Santo de Israel.

27 ¡Pero ai daquel a quen a lei é dada; si, que ten todos os mandamentos de Deus, como nós, e que os quebranta, e malgasta os días do seu probación, porque o seu estado é terrible!

28 ¡Ó ese sutil plan do maligno! ¡Ó as vaidades, e as fraquezas, e as necedades dos homes! Cando son instruídos crense sabios, e non escoitan o consello de Deus, porque o menosprezan, supondo que saben por si mesmos; xa que logo, a súa sabedoría é tolemia, e de nada sérvelles; e perecerán.

29 Pero bo é ser instruído, se fan caso dos consellos de Deus.

30 Mais ¡ai dos ricos, aqueles que son ricos segundo as cousas do mundo! Pois porque son ricos desprezan aos pobres, e perseguen aos mansos, e os seus corazóns están nos seus tesouros; xa que logo, o seu tesouro é o seu deus. E velaquí, o seu tesouro perecerá con eles tamén.

31 ¡Ai dos xordos que non queren oír!, porque perecerán.

32 ¡Ai dos cegos que non queren ver!, porque perecerán tamén.

33 ¡Ai dos incircuncisos de corazón!, porque o coñecemento das súas iniquidades feriraos no último día.

34 ¡Ai do embusteiro!, porque será arroxado ao inferno.

35 ¡Ai do asasino que mata intencionalmente!, porque morrerá.

36 ¡Ai dos que cometen fornicacións!, porque serán arroxados ao inferno.

37 Si, ¡ai daqueles que adoran ídolos!, porque o diaño de todos os diaños deléitase neles.

38 E en fin, ¡ai de todos aqueles que morren nos seus pecados!, porque volverán a Deus, e verán o seu rostro e quedarán nos seus pecados.

39 ¡Ó, os meus amados irmáns, recordade que terríbel é pecar contra o Santo Deus, e tamén o terríbel que é sucumbir ás seducións dese astuto ser! Tede presente que ser de ánimo carnal é morte, e ser de ánimo espiritual é vida eterna.

40 ¡Ó, amados irmáns meus, escoitade as miñas palabras! Recordade a grandeza do Santo de Israel. Non digades que falei cousas duras contra vós, porque se o facedes, ultraxades a verdade; pois falei as palabras do voso Facedor. Sei que as palabras de verdade son duras contra toda impureza; mais os xustos non as temen, porque aman a verdade e son constantes.

41 Así pois, amados irmáns meus, vide ao Señor, o Santo. Recordade que as súas sendas son xustas. Velaquí, a vía para o home é angosta, mais áchase en liña recta ante el; e o gardián da porta é o Santo de Israel; e alí el non emprega ningún servente, e non hai outra entrada senón pola porta; porque el non pode ser enganado, pois o seu nome é o Señor Deus.

42 E ao que chamar, el abrirá; e os sabios, e os instruídos, e os que son ricos, que se inflan por mor do seu coñecemento e a súa sabedoría e as súas riquezas, si, estes son os que el despreza; e a menos que refuguen estas cousas, e considérense insensatos ante Deus e descendan ás profundidades da humildade, el non lles abrirá.

43 Mais as cousas do sabio e do prudente seranlles encubertas para sempre; si, esa felicidade que está preparada para os santos.

44 ¡Ó, os meus queridos irmáns, recordade as miñas palabras! Velaquí, quítome os meus vestidos e sacúdoos ante vós; rogo ao Deus da miña salvación que me mire co seu ollo que todo o escudriña; xa que logo, saberedes, no último día, cando todos os homes sexan xulgados segundo as súas obras, que o Deus de Israel viu que sacudín as vosas iniquidades da miña alma, e que me presento con tersura ante el, e estou limpo do voso sangue.

45 ¡Ó, os meus queridos irmáns, apartádevos dos vosos pecados! Sacudide de vós as cadeas daquel que quere atarvos fortemente; vide a aquel Deus que é a roca da vosa salvación.

46 Preparade as vosas almas para ese día glorioso en que se administrará xustiza ao xusto; si, o día do xuízo, a fin de que non vos encollades de medo espantoso; para que non recordedes a vosa horrorosa culpa con claridade, e sintádesvos compelidos a exclamar: ¡Santos, santos son os teus xuízos, ó Señor Deus Todopoderoso; mais recoñezo a miña culpa; violei a túa lei, e miñas son as miñas transgresións; e o diaño atrapoume, polo que son presa da súa terrible miseria!

47 Mais velaquí, os meus irmáns, convén que eu vos esperte á terrible realidade destas cousas? Atormentaría eu as vosas almas se as vosas mentes fosen puras? Sería eu franco convosco, segundo a claridade da verdade, se vos achásedes libres do pecado?

48 Velaquí, se fósedes santos, falaríavos de cousas santas; pero como non sodes santos, e considerádesme como mestre, é mester que vos ensine as consecuencias do pecado.

49 Velaquí, a miña alma aborrece o pecado, e o meu corazón deléitase na rectitude; e encomiarei o santo nome do meu Deus.

50 Vide, irmáns meus, todos os que teñades sede, vide ás augas; e veña aquel que non ten diñeiro, e compre e coma; si, vide e comprade viño e leite, sen diñeiro e sen prezo.

51 Polo tanto, non gastedes diñeiro no que non ten valor, nin o voso traballo no que non pode satisfacer. Escoitádeme dilixentemente, e recordade as palabras que falei; e vide ao Santo de Israel e saciádevos do que non perece nin se pode corromper, e deléitese a vosa alma na plenitude.

52 Velaquí, amados irmáns meus, recordade as palabras do voso Deus; orade a el continuamente durante o día, e dade grazas ao seu santo nome na noite. Alégrese o voso corazón.

53 E considerade qué grandes son os convenios do Señor, e qué grandes os seus condescendencias para cos fillos dos homes; e por mor da súa grandeza, e a súa graza e misericordia, prometeunos que os da nosa posteridade non serán completamente destruídos, segundo a carne, senón que os preservará; e en xeracións futuras chegarán a ser unha rama xusta da casa de Israel.

54 E agora ben, os meus irmáns, quixese falarvos máis; pero mañá declarareivos o resto das miñas palabras. Amen.

Capítulo 10[editar]

Os xudeus crucificarán ao seu Deus-Serán dispersados ata que empecen a crer nel-América será unha terra de liberdade onde ningún rei gobernará-Reconciliádevos con Deus e lograde a salvación por medio da súa graza. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E agora ben, eu, Xacob, fálovos outra vez, amados irmáns meus, concernente a esta rama xusta da cal falei.

2 Pois velaquí, as promesas que logramos son promesas para nós segundo a carne; xa que logo, así como manifestóulleme que moitos dos nosos fillos perecerán na carne por mor da incredulidade, Deus, con todo, terá misericordia de moitos; e os nosos fillos serán restaurados para que obteñan aquilo que lles dará o verdadeiro coñecemento do seu Redentor.

3 Xa que logo, como vos dixen, debe ser mester que Cristo ?pois onte á noite díxome o anxo que ese sería o seu nome? veña entre os xudeus, entre aqueles que son dos máis inicuos do mundo; e eles o crucificarán. Porque así convén ao noso Deus, e non hai ningunha outra nación sobre a terra que crucificaría ao seu Deus.

4 Porque se se efectuasen entre outras nacións os grandes milagres, arrepentiríanse e saberían que el é o seu Deus.

5 Mais por mor de andrómenas sacerdotais e iniquidades, os de Xerusalén endurecerán o seu cerviz contra el, para que sexa crucificado.

6 Así que, por motivo das súas iniquidades, virán sobre eles destrucións, fames, pestes e efusión de sangue; e os que non sexan destruídos serán dispersados entre todas as nacións.

7 Pero velaquí, así di o Señor Deus: Cando chegue o día en que crean en min, que eu son Cristo, fixen convenio cos seus pais que entón serán restaurados na carne, sobre a terra, ás terras da súa herdanza.

8 E acontecerá que serán congregados da súa longa dispersión, desde as illas do mar e desde as catro partes da terra; e serán grandes aos meus ollos as nacións dos xentís, di Deus, en levalos ás terras da súa herdanza.

9 Si, os reis dos xentís seranlles por aios, e as súas raíñas por ama de cría; xa que logo, grandes son as promesas do Señor aos xentís, porque el díxoo, e quen pode disputalo?

10 Mais velaquí, esta terra, di Deus, será a terra da túa herdanza, e os xentís serán abenzoados sobre a terra.

11 E esta terra será unha terra de liberdade para os xentís; e non haberá reis sobre a terra que se levanten sobre os xentís.

12 E fortificarei esta terra contra todas as outras nacións.

13 E o que combata contra Sión perecerá, di Deus.

14 Porque quen levante rei contra min, perecerá; pois eu, o Señor, o rei dos ceos, serei o seu rei, e eternamente serei unha luz para aqueles que oian as miñas palabras.

15 Polo tanto, por esta causa, a fin de que se cumpran os meus convenios que concertei cos fillos dos homes, que realizarei para eles mentres estean na carne, hei de destruír as obras secretas de tebras, e de asasinatos, e de abominacións.

16 De modo que quen pugne contra Sión, tanto xudeu como xentil, escravo como libre, home como muller, perecerá; pois son eles os que constitúen a prostituta de toda a terra; porque aqueles que non son comigo, contra min son, di o noso Deus.

17 Porque cumprirei as miñas promesas que fixen aos fillos dos homes, que realizarei para eles mentres estean na carne.

18 Por conseguinte, os meus amados irmáns, así di o noso Deus: Aflixirei á túa posteridade por man dos xentís; no entanto, abrandarei o corazón dos xentís para que lles sexan como un pai; xa que logo, os xentís serán abenzoados e contados entre os da casa de Israel.

19 Xa que logo, consagrarei esta terra á túa posteridade, e a aqueles que sexan contados entre os da túa posteridade, como a terra da súa herdanza, para sempre; porque é unha terra escolleita, dime o Señor, sobre todas as outras terras; xa que logo, é a miña vontade que me adoren todos os homes que nela moren, di Deus.

20 Agora ben, amados irmáns meus, en vista de que o noso clemente Divos deunos tan gran coñecemento acerca destas cousas, acordémonos del, e deixemos ao carón os nosos pecados, e non inclinemos a cabeza, porque non somos refugados; con todo, fomos expulsados da terra da nosa herdanza; pero se nos guiou a unha terra mellor, pois o Señor fixo do mar o noso camiño, e achámonos nunha illa do mar.

21 Pero grandes son as promesas do Señor para os que se achan nas illas do mar; xa que logo, xa que di illas, debe haber máis que esta, e tamén as habitan os nosos irmáns.

22 Porque velaquí, o Señor Deus levou a algúns da casa de Israel, de cando en cando, segundo a súa vontade e pracer. E agora ben, velaquí, o Señor acórdase de todos os que foron dispersados; xa que logo, acórdase de nós tamén.

23 Anímense, pois, os vosos corazóns, e recordade que sodes libres para obrar por vós mesmos, para escoller a vía da morte interminable, ou a vía da vida eterna.

24 Xa que logo, os meus amados irmáns, reconciliádevos coa vontade de Deus, e non coa vontade do diaño e a carne; e recordade, logo de habervos reconciliado con Deus, que tan só na graza de Deus, e por ela, sodes salvos.

25 Así pois, Divos levántevos da morte polo poder da resurrección, e tamén da morte eterna polo poder da expiación, a fin de que sexades recibidos no reino eterno de Deus, para que o encomiedes por medio da divina graza. Amen.

Capítulo 11[editar]

Jacob viu ao seu Redentor-A lei de Moisés simboliza a Cristo e proba que El virá. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Agora ben, Xacob falou moitas outras cousas ao meu pobo nesa ocasión; con todo, soamente fixen escribir estas cousas, porque o que escribín bástame.

2 E agora eu, Nefi, escribo máis das palabras de Isaías, porque a miña alma deléitase nas súas palabras. Porque aplicarei as súas palabras ao meu pobo, e enviareinas a todos os meus fillos, pois el verdadeiramente viu ao meu Redentor, tal como eu vino.

3 E o meu irmán Xacob tamén o viu como o vin eu; xa que logo, transmitirei as palabras deles aos meus fillos, para probarlles que as miñas palabras son verdadeiras. Xa que logo, dixo Deus, polas palabras de tres establecerei a miña palabra. No entanto, Deus envía máis testemuñas e confirma todas as súas palabras.

4 Velaquí, a miña alma deléitase en comprobar ao meu pobo a verdade da vinda de Cristo; porque con este fin deuse a lei de Moisés; e todas as cousas que foron dadas por Deus ao home, desde o principio do mundo, son símbolo del.

5 E a miña alma tamén se deleita nos convenios que o Señor fixo aos nosos antepasados; si, a miña alma deléitase na súa graza, e na súa xustiza, e poder, e misericordia no gran e eterno plan de redención da morte.

6 E a miña alma deléitase en comprobar ao meu pobo que salvo que Cristo veña, todos os homes deben perecer.

7 Porque se non hai Cristo, non hai Deus; e se Divos non existe, nós non existimos, porque non habería creación. Mais hai un Deus, e é Cristo; e el vén na plenitude do seu propio tempo.

8 E agora escribo algunhas das palabras de Isaías, para que aqueles de o meu pobo que vexan estas palabras eleven os seus corazóns e se alegren por todos os homes. Agora ben, estas son as palabras, e podedes aplicárvolas a vós e a todos os homes.

Capítulo 12[editar]

Isaías ve o templo dos postremeiros días, o recollemento de Israel, o xuízo e a paz milenarios-Os altivos e os inicuos serán humillados á Segunda Vinda-Compárese con Isaías 2. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 O que viu Isaías, fillo de Amós, concernente a Xudá e Xerusalén:

2 E acontecerá nos postremeiros días, que o monte da casa do Señor será establecido como cabeza dos montes, e será exaltado sobre os outeiros, e todas as nacións correrán cara a el.

3 E virán moitos pobos e dirán: Vide, e subamos ao monte do Señor, á casa do Deus de Xacob; e ensinaranos acerca dos seus camiños, e camiñaremos polas súas sendas; porque de Sión sairá a lei, e de Xerusalén a palabra do Señor.

4 E xulgará entre as nacións, e reprenderá a moitos pobos; e forxarán as súas espadas en reixas de arado, e as súas lanzas en fouces. Non alzará espada nación contra nación, nin se adestrarán máis para a guerra.

5 Vide, ó casa de Xacob, e camiñemos á luz do Señor; si, vide, porque todos habédesvos desviado, cada cal polas súas sendas de maldade.

6 Polo que ti, ó Señor, has desamparado ao teu pobo, a casa de Xacob, porque cheos están dos modos de oriente, e escoitan aos agoireiros como os filisteos, e cos fillos de estranxeiros enlázanse.

7 A súa terra tamén está chea de prata e ouro, os seus tesouros non teñen fin; tamén a súa terra está chea de cabalos, e os seus carros son sen número.

8 A súa terra tamén está chea de ídolos; adoran a obra das súas propias mans, aquilo que fixeron as súas mesmos dedos.

9 E o home vil non se inclina, nin o grande humíllase; xa que logo, non o perdoes.

10 ¡Ó malvados, metédevos na pena e escondédevos no po! Porque o temor do Señor e a gloria da súa maxestade feriranvos.

11 E sucederá que a mirada altiva do home será abatida, e a soberbia dos homes será humillada, e só o Señor será exaltado naquel día.

12 Porque o día do Señor dos Exércitos pronto virá sobre todas as nacións, si, sobre cada unha; si, sobre o orgulloso e soberbio, e sobre todo o que se enxalza; e serán abatidos.

13 Si, e o día do Señor virá sobre todos os cedros do Líbano, porque son altos e imponentes; e sobre todas as aciñeiras de Basán;

14 e sobre todos os montes altos, e sobre todos os outeiros; e sobre todas as nacións que se enxalcen, e sobre todo pobo;

15 e sobre toda torre alta, e sobre todo muro reforzado;

16 e sobre todos os barcos do mar, e sobre toda nave de Tarsis, e sobre todos os panoramas agradabels.

17 E a altivez do home será abatida, humillada será a soberbia dos homes; e só o Señor será enxalzado naquel día.

18 E quitará por completo os ídolos.

19 E os homes meteranse nas cavernas das rocas e nas covas da terra, porque o temor do Señor caerá sobre eles e a gloria da súa maxestade feriraos, cando se levante para estremecer a terra terriblemente.

20 Naquel día arroxará o home aos toupeiras e morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que se fixo para adoralos;

21 para meterse nas fendeduras das rocas e nas cavernas dos peñascos, porque o temor do Señor virá sobre eles, e feriraos a maxestade da súa gloria, cando se levante para estremecer a terra terriblemente.

22 Deixádevos do home, cuxo alento está no seu nariz; pois, en que debe ser estimado?

Capítulo 13[editar]

Judá e Xerusalén serán castigadas pola súa desobediencia-O Señor litiga co seu pobo e xúlgao-As fillas de Sión son maldicidas e atormentadas polos seus costumes mundanas-Compárese con Isaías 3. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Porque velaquí que o Señor, o Señor dos Exércitos, quita de Xerusalén e de Xudá o apoio e o sostén; todo sustento de pan, e todo socorro de auga;

2 o valente e o home de guerra, o xuíz e o profeta, o prudente e o ancián;

3 o capitán de cincuenta, e o home respectable, e o conselleiro, e o artífice destro, e o hábil orador.

4 E nenos poreilles por príncipes, e nenos pequenos serán os seus gobernantes.

5 E o pobo farase violencia uns a outros, e cada cal contra o seu próximo. O neno portarase altivamente co ancián, e o vilán contra o nobre.

6 Cando o home tomar ao seu irmán, da familia do seu pai, e dixerlle: Ti tes manto, se ti o noso gobernante, e non sexa esta ruína baixo a túa man,

7 este xurará naquel día, dicindo: Non serei o saneador, pois na miña casa non hai nin pan nin que vestir; non me fagades gobernante do pobo.

8 Pois arruinada está Xerusalén, e Xudá caída; porque as súas linguas e as súas obras foron contra o Señor para provocar os ollos da súa gloria.

9 A aparencia dos seus rostros testifica en contra deles, e publica que o seu pecado é como o de Sodoma, e non o poden ocultar. ¡Ai das súas almas!, porque han achegado o mal para si mesmos.

10 Dicide aos xustos que a eles lles irá ben, porque comerán do froito das súas obras.

11 ¡Ai dos impíos!, porque perecerán; pois o pago das súas mans virá sobre eles.

12 Os opresores do meu pobo son nenos, e mulleres gobérnano. ¡Ó pobo meu, os que che guían fanche errar, e perverten o curso das túas sendas!

13 O Señor levántase para litigar, ponse en pé para xulgar ao pobo.

14 Virá o Señor a xuízo contra os anciáns do seu pobo e contra os seus príncipes; porque devorastes a viña e o refugallo do pobre nas vosas casas.

15 Que pretendedes? Aflixides ao meu pobo, e moedes as caras dos pobres, di o Señor Deus dos Exércitos.

16 Di ademais o Señor: Por canto as fillas de Sión son altivas, e andan con pescozo erguido e ollos desvergonzados, e camiñan coma se bailasen, e producen tintineo cos pés;

17 ferirá, pois, o Señor a mollera das fillas de Sión con sarna, e descubrirá a súa nudez.

18 Naquel día quitará o Señor a ostentación das súas ajorcas, e redecillas, e lunetas;

19 os colares, e os brazaletes, e os xales;

20 as cofias, os adornos das pernas, os tocados, os pomitos de cheiro e os brincos;

21 os aneis, e os xoias para o nariz;

22 as mudas de roupa de gala, e os mantos, e tócalas, e as bolsas;

23 os espellos, e os liños finos, e os re capuces, e os veos.

24 E sucederá que en lugar de perfumes, haberá mau cheiro; e soga en lugar de cinto; e en lugar de cabelos peiteados, calvicie; e en lugar de mantos, cilicio; e queimadura en lugar de fermosura.

25 Os teus homes caerán a espada, e os teus fortes na batalla.

26 E as súas portas lamentaranse e prantearán, e ela, abatida, sentará en terra.

Capítulo 14[editar]

Sión e as súas fillas serán redimidas e purificadas no día milenario-Compárese con Isaías 4. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E naquel día sete mulleres botarán man dun home, dicindo: O noso propio pan comeremos, e coa nosa propia roupa vestirémonos; tan só déixanos levar o teu nome para quitar o noso oprobio.

2 Naquel día o renovo do Señor será belo e glorioso, e o froito da terra excelente e fermoso para os de Israel que escapen.

3 E acontecerá que os que foren deixados en Sión, e os que quedaren en Xerusalén, serán chamados santos, todos os que en Xerusalén estean inscritos entre os viventes,

4 cando o Señor lave a inmundicia das fillas de Sión, e lavado o sangue de Xerusalén do medio dela con espírito de xuízo e con espírito de ardor.

5 E creará o Señor, sobre toda morada do monte de Sión, e sobre as súas asembleas, unha nube e fume de día, e resplandor de lume e chamas de noite, porque sobre toda a gloria de Sión haberá unha defensa.

6 E haberá un tabernáculo para sombra contra a calor do día, e para refuxio e abrigo contra o tempestade e contra o chuvieira.

Capítulo 15[editar]

A viña do Señor (Israel) será arrasada, e o seu pobo será esparexido-Sobreviranlles calamidades no seu estado apóstata e de esparexemento-O Señor alzará pendón ás nacións e recollerá a Israel-Compárese con Isaías 5. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E entón cantarei ao meu moi amado o cantar do meu amado respecto do seu viña. O meu amado tiña unha viña nun outeiro moi fértil.

2 E cercouna e limpouna e plantouna de vides escolleitas, e edificou unha torre no medio dela, e tamén fixo un lagar; e esperaba que dese uvas, e deu uvas silvestres.

3 Agora pois, ó habitantes de Xerusalén e homes de Xudá, xulgade, rógovos, entre min e o meu viña.

4 Que máis podía facerse polo meu viña que eu non faga? Por que, cando esperaba que producise uvas, uvas silvestres produciu?

5 Pois agora direivos o que vou facer co meu viña: Quitareille o seu valado, e será consumida; derrubarei a súa cerca, e será pisada;

6 e arrasareina; non será podada nin cavada, senón que nela crecerán cardos e espinos; tamén mandarei ás nubes que non derramen choiva sobre ela.

7 Porque a viña do Señor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homes de Xudá son a súa planta deleitosa. E el esperaba xustiza, e velaquí vileza; rectitude, e velaquí clamor.

8 ¡Ai dos que xuntan casa con casa, ata non haber máis lugar, para quedar sós no medio da terra!

9 Nos meus oídos dixo o Señor dos Exércitos: En verdade, moitas casas han de quedar arrasadas, e grandes e fermosas cidades quedarán sen habitantes.

10 Si, dez acres de viña producirán un bato; e un homer de semente producirá unha efa.

11 ¡Ai dos que se levantan cedo pola mañá para seguir a embriaguez; que continúan ata a noite, ata que os acende o viño!

12 Arpas, laúdes, tamborís, frautas e viño hai nos seus banquetes; mais non observan a obra do Señor, nin consideran as obras das súas mans.

13 Xa que logo, o meu pobo foi en cativerio, porque carece de coñecemento; e perecen de fame os seus nobres, e a súa multitude sécase de sede.

14 Xa que logo, o inferno ensanchou o seu seo, e abriu a súa boca desmedidamente; e alá descenderá a gloria deles, e a súa multitude, e a súa algazara, e o que niso se folga.

15 E o home vil será humillado, e o home poderoso será abatido, e os ollos do altivo serán baixados.

16 Mais o Señor dos Exércitos será enxalzado en xuízo, e o Deus Santo será santificado en xustiza.

17 Entón os cordeiros pacerán segundo o seu costume, e os lugares abatidos dos ricos comeranos os estraños.

18 ¡Ai dos que arrastran a iniquidade con cordas de vaidade, e o pecado coma se fóra con cordas de carro;

19 quen din: Déase présa; faga presto a súa obra para que podamos vela; achéguese e veña o consello do Santo de Israel para que o coñezamos!

20 ¡Ai dos que ao malo chaman bo, e ao bo malo; que pon tebras por luz, e luz por tebras; que pon o amargo por doce, e o doce por amargo!

21 ¡Ai dos que son sabios aos seus propios ollos, e prudentes diante de si mesmos!

22 ¡Ai dos que son valentes para beber viño, e homes fortes para mesturar licores;

23 que xustifican ao inicuo por suborno, e quitan ao xusto o seu rectitude!

24 Xa que logo, así como o lume devora o restrollo, e a chama consume a palla, a súa raíz será podremia, e as súas flores desvaneceranse como po; porque refugaron a lei do Señor dos Exércitos, e desprezaron a palabra do Santo de Israel.

25 Por esta causa acendeuse o furor do Señor contra o seu pobo, e estendeu contra el a súa man, e feriuno; e estremecéronse os outeiros, e os seus cadáveres foron esnaquizados no medio das rúas. Con todo isto, non se aplacou a súa ira, senón que aínda está estendida a súa man.

26 E alzará estandarte ás nacións de lonxe, e asubiaralles desde o cabo da terra; e velaquí que virán presto e aceleradamente; e entre eles non cansaría, nin quen tropece.

27 Ninguén toscanexará nin se durmirá; a ningún seralle desatado o cinto dos lombos, nin se lle romperá a correa dos seus zapatos;

28 as súas frechas estarán aguzadas, e todos os seus arcos entesados; e os cascos dos seus cabalos serán como de pedernal, as rodas dos seus carros como bulebule e o seu ruxido como de león.

29 Ruxirán como leonciños; si, bramarán e botaranse sobre a presa, e levarana seguros, e non haberá quen lla quite.

30 E naquel día ruxirán contra eles como o bramido do mar; e se miraren cara á terra, velaquí, tebras e tribulación, e a luz se escurecera nos seus ceos.

Capítulo 16[editar]

Isaías ve ao Señor-Son perdoados os pecados de Isaías-El é chamado a profetizar-Profetiza que os xudeus rexeitarán os ensinos de Cristo-Un resto volverá-Compárese con Isaías 6. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 No ano en que morreu o rei Uzías, vin tamén ao Señor sentado sobre un trono alto e enaltecido, e as saias da súa roupa enchían o templo.

2 Encima do trono estaban os serafíns; cada un deles tiña seis ás; con dous cubríanse o rostro, con dous os pés, e con dous voaban.

3 E o un exclamaba ao outro, dicindo: ¡Santo, santo, santo é o Señor dos Exércitos; toda a terra está chea da súa gloria!

4 E á voz do que clamaba, estremecéronse os quiciales das portas, e a casa encheuse de fume.

5 Entón dixen eu: ¡Ai de min!, pois son perdido; porque son home de beizos inmundos, e habito entre un pobo de beizos inmundos; por canto os meus ollos viron ao Rei, o Señor dos Exércitos.

6 Entón voou cara a min un dos serafíns cun carbón acendido na man, o cal tomara do altar coas tenazas;

7 e tocou con el sobre a miña boca, e dixo: Velaquí, isto tocou os teus beizos, e a túa iniquidade é quitada, e borrado é o teu pecado.

8 E logo oín a voz do Señor dicir: A quen enviarei, e quen irá por nós? Entón dixen: Heime aquí, envíame a min.

9 E el dixo: Ve e dei a este pobo: Oíde ben, mais non entenderon; vede por certo, mais non percibiron.

10 Deixa que se endureza o corazón deste pobo, e que se entorpezan os seus oídos, e que sexan pechados os seus ollos; non sexa que vexa cos seus ollos, e oia cos seus oídos, e entenda co seu corazón, e sexa convertido e saneado.

11 Eu entón dixen: Señor, ata cando? E el respondeu: Ata que as cidades queden arrasadas e sen habitantes, e as casas sen home, e a terra enteiramente deserta;

12 e o Señor bote lonxe aos homes, porque haberá gran desolación no medio da terra.

13 Mais aínda quedará unha décima parte, e volverá, e será consumida; como o terebinto e como a aciñeira que gardan en si a súa substancia cando botan as súas follas; así a santa semente será a súa substancia.

Capítulo 17[editar]

Efraín e Siria guerrean contra Xudá-Cristo nacerá dunha virxe-Compárese con Isaías 7. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E nos días de Acaz, fillo de Xotam, fillo de Uzías, rei de Xudá, aconteceu que Rezín, rei de Siria, e Peca, fillo de Remalías, rei de Israel, viñeron sobre Xerusalén para combatela, mais non puideron prevalecer contra ela.

2 E foi dado o aviso á casa de David, dicindo: Siria hase confederado con Efraín. E estremecéuselle o corazón, e o corazón do seu pobo, como as árbores do bosque sacódense co vento.

3 Entón dixo o Señor a Isaías: Sal agora a atopar a Acaz, ti e o teu fillo Sear-jasub, ao extremo do conduto do estanque superior, polo camiño do campo do lavador;

4 e dille: Ten coidado, e permanece tranquilo; non temas, nin desfaleza o teu corazón por estes dous cabos de tizón acendidos que fumeian, por causa da furiosa ira de Rezín e de Siria, e do fillo de Remalías.

5 Porque Siria, Efraín e o fillo de Remalías tomaron mal acordo contra ti, dicindo:

6 Subamos contra Xudá e atormentémoslla, e abramos brecha nela para nós, e poñámoslle rei no seu centro; si, ao fillo de Tabeel.

7 Así di o Señor Deus: Non subsistirá nin acontecerá.

8 Porque a cabeza de Siria é Damasco, e a cabeza de Damasco, Rezín; e dentro de sesenta e cinco anos, Efraín será quebrantado ata deixar de ser pobo.

9 E a cabeza de Efraín é Samaria, e a cabeza de Samaria, o fillo de Remalías. Se non credes, de certo non permaneceredes.

10 Ademais, falou o Señor outra vez a Acaz, dicindo:

11 Pide para ti un sinal do Señor o teu Deus; pídea xa sexa abaixo no profundo, ou no alto arriba.

12 Mais dixo Acaz: Non pedirei, nin tentarei ao Señor.

13 E el respondeu: Oíde agora vós, ¡ó casa de David! É cousa pequena para vós molestar aos homes, que molestedes tamén ao meu Deus?

14 Xa que logo, o Señor mesmo daravos un sinal: Velaquí que unha virxe concibirá e dará a luz un fillo, e chamará o seu nome Emanuel.

15 Manteiga e mel comerá, ata que saiba refugar o malo e escoller o bo.

16 Porque antes que o neno saiba refugar o malo e escoller o bo, a terra que ti aborreces será abandonada dos seus dous reis.

17 O Señor traerá sobre ti, sobre o teu pobo e sobre a casa do teu pai, días cales nunca viñeron desde o día en que Efraín apartouse de Xudá, isto é, ao rei de Asiria.

18 E acontecerá que naquel día o Señor asubiará á mosca que está na parte afastada de Exipto, e á abella que se acha na terra de Asiria.

19 E virán e estableceranse todas nos vales abatidos, e nas fendeduras das rocas, e en todo espiño e en toda mata.

20 Naquel día afeitará o Señor con navalla alugada, polos da outra parte do río, polo rei de Asiria, a cabeza e pelos dos pés; e tamén raerá a barba.

21 E acontecerá naquel día que un home criará unha vaca e dúas ovellas;

22 e acontecerá que pola abundancia de leite que elas darán, comerá manteiga; porque manteiga e mel comerán todos os que permaneceren na terra.

23 E sucederá que naquel día, todo lugar onde había mil vides que valían mil siclos de prata, quedará para cardos e espiñas.

24 Con frechas e arcos os homes entrarán alá, porque toda a terra será cardos e espiñas.

25 E a todos os outeiros que foren cavados con aixada, non chegarán por temor aos cardos e espiñas, mais serán para pasto de bois e para ser pisados de gando menor.

Capítulo 18[editar]

Cristo será por pedra de tropezo e pedra de tropezo-Buscade ao Señor e non aos adiviños que atisban-Volvédevos á lei e ao testemuño para recibir orientación-Compárese con Isaías 8. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 ADEMAIS, a palabra do Señor díxome: Toma unha táboa grande, e escribe nela con caracteres de home tocante a Maher-shalal-hash-baz.

2 E tomei por testemuñas fieis para testemuñar, ao sacerdote Urías e a Zacarías, fillo de Xeberequías.

3 E me acerquei á profetisa, e concibiu e deu a luz un fillo. Entón díxome o Señor: Chámao Maher-shalal-hash-baz.

4 Pois velaquí, antes que o neno saiba dicir: Pai meu e nai miña, serán quitadas as riquezas de Damasco e o refugallo de Samaria diante do rei de Asiria.

5 E faloume o Señor outra vez, dicindo:

6 Por canto este pobo refuga as augas de Siloé, que corren prácidamente, e se folga con Rezín e o fillo de Remalías; 7 o Señor, pois, fará subir sobre eles as augas do río, fortes e moitas, é dicir, ao rei de Asiria e toda a súa gloria; e subirá sobre todos os seus arroios e pasará sobre todas as súas ribeiras. 8 E fluirá por Xudá; desbordarase e alagará; e chegará ata a garganta; e a extensión das súas ás encherá a anchura da túa terra, ¡ó Emanuel!

9 ¡Reunídevos, ó pobos, e seredes quebrantados! ¡Escoitade, todos vós os de países afastados; cinguídevos, e seredes quebrantados; apercibídevos, e seredes quebrantados!

10 Reunídevos en consello, e será anulado; falade palabra, e non permanecerá; porque Divos está connosco.

11 Porque o Señor deste xeito faloume con man forte, e instruír que non andase polo camiño deste pobo, dicindo:

12 Non chamedes conspiración a todo o que este pobo chama conspiración; nin temades o que eles temen, nin teñades medo.

13 Ao Señor dos Exércitos santificade; e sexa el o voso temor, e sexa el o voso medo.

14 E el será por santuario; pero por rocha de escándalo e pedra de tropezo ás dúas casas de Israel; por trampa e lazo aos habitantes de Xerusalén.

15 E moitos deles tropezarán e caerán; e serán quebrantados, entrampados e apresados.

16 Ata o testemuño; sela a lei entre os meus discípulos.

17 E eu esperarei ao Señor, o cal oculta a súa cara da casa de Xacob, e nel confiarei.

18 Velaquí, eu e os fillos que o Señor deume somos a Israel por sinais e presaxios de parte do Señor dos Exércitos, que habita no monte de Sión.

19 E cando vos dixeren: Preguntade aos evocadores, e aos adiviños que chilreiam e falan entre dentes: Non debe un pobo consultar ao seu Deus para que os vivos oian dos mortos?

20 ¡Á lei e ao testemuño! E se non falaren conforme a esta palabra, é porque non hai luz neles.

21 E pasarán pola terra, duramente acosados e famentos; e acontecerá que cando teñan fame, se enfadarán e maldirán ao seu rei e ao seu Deus, e alzarán a vista cara arriba.

22 E mirarán cara á terra, e contemplarán tribulación e tebras, escuridade de angustia; e serán expulsados ás tebras.

Capítulo 19[editar]

Isaías fala do Mesías-O pobo que andaba en tebras verá unha gran luz-Un neno énos nado-Será o Príncipe de Paz e reinará sobre o trono de David-Compárese con Isaías 9. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Con todo, a escuridade non será como o foi na súa oprobio, cando el primeiro aflixiu lixeiramente a terra de Zabulón e a de Neftalí, e despois a angustiou máis penosamente pola costa do Mar Vermello, do outro lado do Xordán, en Galilea das nacións.

2 O pobo que andaba en tebras viu unha gran luz; sobre os que moraban na terra da sombra de morte, a luz ha resplandecido.

3 Ti multiplicaches a nación e aumentado o gozo; alégranse diante de ti, como se alegran na sega; como se alegran os homes cando se reparten o refugallo.

4 Porque crebaches o xugo da súa carga, e a vara do seu ombreiro, e o cetro do seu opresor.

5 Porque toda batalla do guerreiro é con ruído estrondoso e con vestidos rolados en sangue; pero isto será con queimadura e pábulo de lume.

6 Porque un neno énos nado, un fillo énos dado; e sobre os seus ombreiros estará o principado; e chamarase o seu nome Admirable, Conselleiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Paz.

7 Do aumento do seu dominio e paz non haberá fin, sobre o trono de David e sobre o seu reino, a fin de dispolo e confirmalo con xuízo e con xustiza, desde agora e para sempre. O celo do Señor dos Exércitos fará isto.

8 O Señor enviou a súa palabra a Xacob, e caeu en Israel.

9 E saberaa todo o pobo, ata Efraín e os habitantes de Samaria, que con soberbia e altivez de corazón din:

10 Os ladrillos caeron, mais construiremos con pedra labrada; derrubados foron os sicómoros, mais reporémolos con cedros.

11 Polo tanto, o Señor disporá aos adversarios de Rezín contra el, e xuntará aos seus inimigos;

12 os sirios por diante e os filisteos por detrás, e a boca chea devorarán a Israel. Con todo isto, non se mitigou a súa ira, senón que a súa man aínda está estendida.

13 Pero o pobo non se volve cara a aquel que o castiga, nin busca ao Señor dos Exércitos.

14 Xa que logo, o Señor cortará de Israel cabeza e cola, rama e cana, nun mesmo día.

15 O ancián é a cabeza; e o profeta que ensina mentiras é a cola.

16 Porque os caudillos deste pobo fano errar; e os que eles guían son destruídos.

17 Xa que logo, o Señor non se compracerá nos seus mozos, nin dos seus orfos e viúvas terá misericordia; porque todos son hipócritas e malfeitores, e toda boca fala necedades. Con todo isto, non se mitigou a súa ira, senón que a súa man aínda está estendida.

18 Porque a maldade queima como lume; devorará os cardos e espiñas; e levantará chama no espeso dos bosques, e ascenderán como fume en remoliños.

19 Pola ira do Señor dos Exércitos se escurecera a terra, e o pobo será como pábulo de lume; ninguén terá piedade do seu irmán.

20 E o home arrebatará á súa destra, e sentirá fame; e comerá á súa sinistra, e non quedará satisfeito; cada cal comerá a carne do seu propio brazo:

21 Manasés a Efraín, e Efraín a Manasés; e ambos estarán contra Xudá. Con todo isto, non se mitigou a súa ira, senón que a súa man aínda está estendida.

Capítulo 20[editar]

A destrución de Asiria é un símbolo da destrución dos inicuos á Segunda Vinda-Poucas persoas quedarán despois que o Señor veña de novo-O resto dos de Xacob volverán nese día-Compárese con Isaías 10. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 ¡AI daqueles que establecen decretos inxustos e pon por escrito a opresión que prescriben,

2 para apartar do xuízo aos necesitados e para quitar o dereito aos pobres do meu pobo; para que as viúvas sexan a súa presa e para roubar aos orfos!

3 E que faredes no día da visitación, e na desolación que virá de lonxe? A quen iredes para que vos axude? Onde deixaredes a vosa gloria?

4 Sen min dobregaranse ante os cativos, e entre os mortos caerán. Con todo isto, non se mitigou a súa ira, senón que a súa man aínda está estendida.

5 ¡Ó asirio, a vara da miña ira, e o báculo na súa man é a súa indignación!

6 Enviareino contra unha nación hipócrita, e contra o pobo da miña ira encargareille que leve os refugallos, e arrebate a presa, e píseos como o lodo das rúas.

7 Aínda que non é tal o seu designio, nin no seu corazón pénsao así; no seu corazón só está o destruír e exterminar nacións non poucas.

8 Pois di: Non son reis todos os meus príncipes?

9 Non é Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, e Samaria como Damasco?

10 Así como a miña man estableceu os reinos dos ídolos, e cuxas imaxes gravadas han sobrepujado ás de Xerusalén e ás de Samaria,

11 non farei con Xerusalén e os seus ídolos como fixen a Samaria e os seus ídolos?

12 Xa que logo, sucederá que cando o Señor execute a súa obra completa sobre o monte de Sión e Xerusalén, eu castigarei o froito do soberbio corazón do rei de Asiria e a gloria da súa altiva mirada.

13 Porque di: Mediante o poder da miña man fixen estas cousas, e coa miña sabedoría, pois son prudente; e quitei os confíns dos pobos, e heilles saqueado os seus tesouros e derrubei, como home valente, aos habitantes;

14 e a miña man achou, cal niño, as riquezas do pobo; e como se recollen os ovos abandonados, así recollín de toda a terra; e non houbo quen movese o á, nin abrise a boca, nin piase.

15 Se gloriará o machada contra aquel que con ela curta? Exaltarase a serra contra o que a move? ¡Coma se enaltecésese a vara contra aquel que a levanta, ou se engrandecese o bastón coma se non fose leño!

16 Xa que logo, o Señor, o Señor dos Exércitos, enviará fraqueza entre as súas robustos; e baixo a súa gloria acenderá unha chama, como chama de lume.

17 E a luz de Israel será por lume, e o seu Santo por chama, e queimarán e abrasarán nun día os seus cardos e espiñas;

18 e consumirán a gloria do seu bosque e do seu campo frutífero, alma e corpo; e serán como o desfalecemento dun abandeirado.

19 E as árbores que queden do seu bosque serán en número que un neno poderá contalos.

20 E sucederá naquel día que o resto de Israel, e os que escapen da casa de Xacob, nunca máis se apoiarán naquel que os feriu, senón que se apoiarán con verdade no Señor, o Santo de Israel.

21 O resto retornará, si, o resto de Xacob, ao Deus forte.

22 Porque aínda que o teu pobo Israel for como a area do mar, con todo, un resto del volverá; a consumación decretada sobordará en rectitude.

23 Porque o Señor Deus dos Exércitos fará a consumación xa determinada en toda a terra.

24 Polo tanto, así di o Señor Deus dos Exércitos: Pobo meu que mouras en Sión, non temas ao asirio. Con vara ferirache, e levantará o seu leño contra ti ao xeito de Exipto.

25 Mais de aquí a pouco tempo cesarán a indignación e o meu cólera para a súa destrución.

26 E o Señor dos Exércitos levantará un azoute contra el, semellante á matanza de Madián na pena de Horeb; e así como a súa vara foi sobre o mar, así a levantará el ao xeito de Exipto.

27 E acontecerá naquel día que será quitada a súa carga de sobre os teus ombreiros, e o seu xugo do teu cerviz; e o xugo será destruído por mor da unción.

28 chegou ata Aiate, pasou a Migrón; en Micmas goreceu os seus carros.

29 pasaron o paso; aloxáronse en Xeba; Ramá treme; Gabaa de Saúl fuxiu.

30 Alza a voz, ¡ó filla de Galim! Feixe que se oia ata Lais, ¡ó pobre Anatote!

31 Madmena foi abandonada; os habitantes de Xebim xúntanse para fuxir.

32 Aínda permanecerá el ese día en Nob; levantará a súa man contra o monte da filla de Sión, o outeiro de Xerusalén.

33 Velaquí, o Señor, Xehová dos Exércitos, destruirá a rama con terror; e serán tallados os de gran estatura, e os altivos serán humillados.

34 E cortará con ferro as espesuras dos bosques, e o Líbano caerá por man dun poderoso.

Capítulo 21[editar]

A vara do tronco de Isaí (Cristo) xulgará con xustiza-No Milenio, o coñecemento de Deus cubrirá a terra-O Señor levantará pendón ás nacións e recollerá a Israel-Compárese con Isaías 11. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E sairá unha vara do tronco de Isaí, e un ramo crescerá das súas raíces.

2 E sobre el repousará o Espírito do Señor; o espírito de sabedoría e de entendemento, o espírito de consello e de poder, o espírito de coñecemento e de temor do Señor;

3 e daralle penetrante entendemento no temor do Señor; e non xulgará segundo a vista dos seus ollos, nin reprenderá polo que oian os seus oídos;

4 senón que con xustiza xulgará aos pobres, e reprenderá con equidade polos mansos da terra; e coa vara da súa boca ferirá a terra, e co alento dos seus beizos matará ao impío.

5 E a xustiza será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus riles.

6 E morará tamén o lobo co cordeiro, e o leopardo co cabrito deitarase; o becerro, o leonciño e o cebón andarán xuntos, e un neno os pastoreará.

7 E a vaca e a osa pacerán, as súas crías botaranse xuntas; e o león comerá palla como o boi.

8 E o neno de peito xogará sobre a cova do áspide, e o recentemente destetado estenderá a súa man sobre a caverna da víbora.

9 Non danarán, nin destruirán en todo o meu santo monte; porque a terra estará chea do coñecemento do Señor, como as augas cobren o mar.

10 E naquel día haberá unha raíz de Isaí, a cal estará posta por pendón ao pobo; os xentís buscarana, e o seu descanso será glorioso.

11 E acontecerá naquel día, que o Señor volverá estender a súa man, por segunda vez, para recobrar os restos do seu pobo que quedaren, de Asiria, e de Exipto, e de Patros, e de Cus, e de Elam, e de Sinar, e de Hamat, e das illas do mar.

12 E levantará pendón ás nacións, e congregará aos desterrados de Israel, e reunirá aos dispersos de Xudá dos catro cabos da terra.

13 A envexa de Efraín tamén se disipará, e os inimigos de Xudá serán tallados; Efraín non envexará a Xudá, nin Xudá castigará a Efraín;

14 senón que voarán sobre os ombreiros dos filisteos cara ao occidente; saquearán xuntos aos de oriente; sobre Edom e Moab porán a súa man, e os fillos de Ammón obedeceranos.

15 E o Señor destruirá do todo a lingua do mar de Exipto; e co seu vento impetuoso estenderá a súa man sobre o río, e ferirao nos seus sete brazos e fará que os homes pasen por el se mollar os pés.

16 E haberá camiño real, desde Asiria, para o resto do seu pobo que houber quedado, como o houbo para Israel o día en que subiu da terra de Exipto.

Capítulo 22[editar]

Nos días do Milenio todos os homes encomiarán ao Señor-El morará entre eles-Compárese con Isaías 12. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E dirás naquel día: ¡Encomiareiche, ó Señor! Aínda que estabas enfadado comigo, a túa ira apartouse, e consoláchesme.

2 Velaquí, Deus é a miña salvación; confiarei e non temerei, porque o Señor Xehová é a miña fortaleza e a miña canción; e tamén chegou a ser salvación para min.

3 Xa que logo, con gozo sacaredes auga das fontes da salvación.

4 E naquel día diredes: ¡Encomiade ao Señor, aclamade o seu nome, as súas obras pregoade entre o pobo, declarade que o seu nome é enxalzado!

5 ¡Cantade ao Señor!, porque el fixo cousas admirables; isto é sabido por toda a terra.

6 ¡Dá voces e canta, ó moradora de Sión!, porque grande é o Santo de Israel no medio de ti.

Capítulo 23[editar]

A destrución de Babilonia é un símbolo da destrución que haberá á Segunda Vinda-Será un día de ira e de vinganza-Babilonia (o mundo) caerá para sempre-Compárese con Isaías 13. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 CARGA de Babilonia que viu Isaías, fillo de Amoz:

2 ¡Levantade bandeira sobre o alto do monte, alzádelles a voz; sinalade coa man para que entren polas portas dos nobres!

3 dei mandamento aos meus santificados; chamei así mesmo aos meus valentes, porque a miña ira non está sobre os que se exultan coa miña gloria.

4 O estrondo da multitude nas montañas, como dun gran pobo, un tumultuoso ruído dos reinos das nacións congregadas; o Señor dos Exércitos dispón as tropas para a batalla. 5 Veñen dun país afastado, do postremeiro dos ceos, si, o Señor e as armas da súa indignación, para destruír toda a terra.

6 ¡Uivade, porque o día do Señor está cerca! Virá como destrución do Todopoderoso.

7 Xa que logo, todas as mans debilitaranse; o corazón de todo home desfalecera;

8 e encheranse de medo; angustias e dores apoderaranse deles; miraranse asombrados os uns aos outros; os seus rostros serán como chamas.

9 Velaquí que o día do Señor vén, cruel, con indignación e ira ardente para arrasar a terra; e raer dela aos pecadores.

10 Porque as estrelas dos ceos e as súas constelacións non darán a súa luz; o sol se escurecera ao saír, e a lúa non fará resplandecer a súa luz.

11 E castigarei ao mundo pola súa maldade, e aos impíos pola súa iniquidade; e farei cesar a arrogancia dos soberbios, e abaterei a altivez dos terribles.

12 E farei ao home máis precioso que o ouro fino, e máis que o ouro de Ofir ao home.

13 Xa que logo, farei tremer os ceos, e a terra moverase do seu lugar na ira do Señor dos Exércitos, e no día da súa furiosa indignación.

14 E será como a corza perseguida, e como ovella sen pastor; e cada cal volverase ao seu propio pobo, e fuxirá á súa propia terra. 15 Todo o que for orgulloso será traspasado; si, e todo o que se xuntei cos malos, caerá pola espada.

16 Os seus nenos tamén serán estrelados ante os seus ollos; as súas casas serán saqueadas, e violadas as súas mulleres.

17 Velaquí, incitarei contra eles aos medos, quen non estimarán a prata nin o ouro, nin os cobizarán.

18 Os seus arcos tamén esnaquizarán aos mancebos; e non terán compaixón do froito do ventre; nin os seus ollos perdoarán aos nenos.

19 E Babilonia, a gloria dos reinos, ornamento da excelencia dos caldeos, virá ser como cando Divos destruíu a Sodoma e a Gomorra.

20 Nunca máis será habitada, nin morarán nela de xeración en xeración; o árabe non plantará tenda alí, nin pastores terán alí mandas;

21 senón que as feras do deserto botaranse alí, e as súas casas estarán cheas de animais lúgubres; e alí morarán bufos e alí danzarán os sátiros.

22 E os animais silvestres das illas gritarán nas súas abatidas casas, e os dragóns nos seus palacios deleitosos; e o seu tempo está cerca, e o seu día non será prolongado. Pois a destruirei prestamente; si, porque terei compaixón do meu pobo, mais os impíos perecerán.

Capítulo 24[editar]

Israel será recolleito e gozará de repouso milenario-Lucifer foi botado do ceo pola súa rebelión-Israel triunfará de Babilonia (o mundo)-Compárese con Isaías 14. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Porque o Señor terá piedade de Jacob, e aínda escollerá a Israel, e establecerao na súa propia terra; e estranxeiros xuntaranse con eles e uniranse á casa de Jacob.

2 E os pobos tomaranos e levaranos ao seu lugar; si, de lonxe ata os extremos da terra; e retornarán ás súas terras de promisión. E a casa de Israel posuiraos, e a terra do Señor será para servos e servas; e cativarán a aqueles de quen foron cativos; e rexerán aos seus opresores.

3 E sucederá naquel día, que o Señor farache descansar da túa angustia e do teu temor, e do duro cativerio no que che viches obrigado a servir.

4 E acontecerá naquel día, que tomarás este proverbio contra o rei de Babilonia, e dirás: ¡Como cesou o opresor, como feneceu a cidade de ouro!

5 O Señor quebrantou a vara dos impíos, o cetro dos gobernantes.

6 O que fería ao pobo en ira con golpe continuo, aquel que gobernaba ás nacións con saña, é perseguido, e ninguén o impide.

7 Toda a terra descansa e está en paz; os homes prorrumpen en cantos.

8 Si, os abetos se regocijan por causa de ti, e tamén os cedros do Líbano, dicindo: Desde que ti caíste, non subiu cortador contra nós.

9 O inferno abaixo conmóvese para recibirche á túa chegada; espertouche aos mortos, si, a todos os príncipes da terra; a todos os reis das nacións levantou dos seus tronos.

10 Todos estes darán voces e diranche: Tamén ti debilitáchesche como nós? Como nós chegaches a ser?

11 A túa pompa descendeu ao sepulcro; xa non se oe son dos teus liras; vermes son o teu leito, e vermes cóbrenche.

12 ¡Como caíste do ceo, oh Lucifer, fillo da mañá! ¡fuches cortado ata o chan, ti que debilitabas ás nacións!

13 Porque dixeches no teu corazón: Ascenderei ata o ceo; por encima das estrelas de Deus levantarei o meu trono, e sentareime tamén sobre o monte da congregación, cara aos lados do norte;

14 ascenderei por encima das alturas das nubes; serei semellante ao Altísimo.

15 Mais ti precipitado serás ata o inferno, aos lados do abismo.

16 Miraranche de cerca os que che veren, e contemplaranche e dirán: É este o home que fixo tremer a terra, que sacudiu os reinos;

17 que fixo do mundo un deserto, e destruíu as súas cidades, e nunca abriu o cárcere aos seus presos?

18 Todos os reis das nacións, si, todos xacen en gloria, cada un na súa propia casa;

19 mais ti botado es do teu sepulcro como rama abominable, como residuo daqueles que foron mortos, atravesados pola espada, que descenden ás pedras do abismo; como cadáver hollado baixo os pés.

20 Non serás sepultado xunto con eles, porque has abatido a túa terra e fixeches perecer ao teu pobo; a posteridade dos malfeitores para sempre non será recoñecida.

21 Preparade matanza para os seus fillos polas iniquidades dos seus pais; para que non se levanten, nin posúan a terra, nin enchan de cidades a face do mundo.

22 Porque eu levantareime contra eles, di o Señor dos Exércitos; e raeré de Babilonia o nome e residuo, fillo e sobriño, di o Señor.

23 E convertereina en morada de avetoros e en lagoas de auga; e varrereina con escoba de destrución, di o Señor dos Exércitos.

24 O Señor dos Exércitos xurou, dicindo: Certamente como o pensei, así sucederá; e como o propuxen, así será confirmado;

25 que ao asirio traerei á miña terra, e nas miñas collados o hollaré; entón será apartado deles o yugo del, e a carga del será quitada dos seus ombreiros.

26 Este é o propósito que se determinou sobre toda a terra; e esta, a man que se estende sobre todas as nacións.

27 Porque o Señor dos Exércitos propuxo, e quen o abrogará? A súa man está estendida, e quen a fará tornar atrás?

28 O ano en que morreu o rei Acaz foi esta carga.

29 Non che regocijes ti, Filistea toda, por haberse crebado a vara do que che fería; porque da raíz da culebra sairá o áspid, e o seu froito será unha ardente serpe voadora.

30 E os primoxénitos dos pobres comerán, e os menesterosos repousarán seguros; e farei morrer de fame á túa raíz, e el matará ao teu residuo.

31 ¡Aúlla, oh porta! ¡Clama, oh cidade! Ti, Filistea enteira, disolta estás; porque do norte virá un fume, e ningún quedará só no seu tempo determinado.

32 Que responderán entón os mensaxeiros das nacións? Que o Señor fundou a Sión, e que os pobres do seu pobo acolleranse a ela.

Capítulo 25[editar]

Nefi deléitase na claridade-Nos últimos días entenderanse as profecías de Isaías-Os xudeus volverán de Babilonia, crucificarán ao Mesías e serán dispersados e azoutados-Serán restaurados cando crean no Mesías-Este virá por vez primeira seiscentos anos logo de saír Lehi de Xerusalén-Os nefitas observan a lei de Moisés e cren en Cristo, que é o Santo de Israel. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Agora ben, eu, Nefi, falo algo con relación ás palabras que escribín, palabras que foron pronunciadas por boca de Isaías. Pois velaquí, Isaías falou moitas cousas que a moitos dos do meu pobo foilles difícil comprender, porque non saben concernente ao xeito de profetizar entre os xudeus.

2 Porque eu, Nefi, non lles ensinei moitas cousas respecto dos costumes dos xudeus; porque as súas obras foron obras de tebras, e os seus feitos foron feitos de abominacións.

3 Xa que logo, escribo ao meu pobo, a todos aqueles que no futuro reciban estas cousas que eu escribo, para que coñezan os xuízos de Deus e saiban que veñen sobre todas as nacións, segundo a palabra que el declarou.

4 Xa que logo, escoitade, ó pobo meu, que sodes da casa de Israel, e dade oídos ás miñas palabras; pois aínda que as palabras de Isaías non vos son claras a vós, con todo, son claras para todos aqueles que son cheos do espírito de profecía. Pero vos declaro unha profecía, de acordo co espírito que hai en min; xa que logo, profetizarei segundo a claridade que en min houbo desde a ocasión en que saín de Xerusalén co meu pai; porque, velaquí, a miña alma deléitase na claridade para co meu pobo, a fin de que aprenda.

5 Si, e a miña alma deléitase nas palabras de Isaías, porque saín de Xerusalén, e os meus ollos viron as cousas dos xudeus, e sei que eles entenden as cousas dos profetas, e non hai ningún outro pobo que entenda, como eles, as cousas que foron pronunciadas aos xudeus, salvo que sexan instruídos conforme ao xeito das cousas dos xudeus.

6 Mais velaquí, eu, Nefi, non ensinei aos meus fillos conforme ao xeito dos xudeus; pero eu mesmo morei en Xerusalén, polo que se acerca das rexións circunveciñas; e mencionei aos meus fillos acerca dos xuízos de Deus que aconteceron entre os xudeus, de acordo con todo o que Isaías falou, e non o escribo.

7 Mais, velaquí, procedo coa miña propia profecía, de acordo coa miña claridade, na que sei que ninguén pode errar; con todo, nos días en que se cumpran as profecías de Isaías, na época que se realicen, os homes saberán de seguro.

8 Xa que logo, son de valor aos fillos dos homes; e aos que supón que non o son, eu falarei máis particularmente, e limitarei as miñas palabras ao meu propio pobo; porque se que serán de gran valor para eles nos postremeiros días, porque entón entenderanas; por conseguinte, é para o seu ben que as escribín.

9 E así como unha xeración foi destruída entre os xudeus por mor da iniquidade, de igual xeito foron destruídos de xeración en xeración, segundo as súas iniquidades; e ningún deles foi destruído xamais sen que llo predixeron os profetas do Señor.

10 Xa que logo, foilles dito concernente á destrución que viría sobre eles inmediatamente despois que saíse o meu pai de Xerusalén; con todo, endureceron os seus corazóns, e conforme á miña profecía, foron destruídos, salvo aqueles que foron levados cativos a Babilonia.

11 E falo isto a causa do espírito que está en min. E a pesar de que foron levados, volverán outra vez e posuirán a terra de Xerusalén; xa que logo, serán novamente restaurados á terra da súa herdanza.

12 Pero velaquí, haberá entre eles guerras e rumores de guerras; e cando chegue o día en que o Unixénito do Pai, si, o Pai do ceo e da terra, maniféstese el mesmo a eles na carne, velaquí, rexeitarano por causa das súas iniquidades, e a dureza dos seus corazóns, e o duro do seu cerviz.

13 Velaquí, o crucificarán; e logo de ser posto nun sepulcro polo espazo de tres días, levantarase de entre os mortos, con salvación nas súas ás; e todos os que crean no seu nome serán salvos no reino de Deus. Xa que logo, a miña alma deléitase en profetizar concernente a el, porque vin o seu día, e o meu corazón magnifica o seu santo nome.

14 E velaquí, acontecerá que despois que o Mesías resucite de entre os mortos, e manifestouse ao seu pobo, a cantos queiran crer no seu nome, velaquí, Xerusalén será destruída outra vez; porque ¡ai daqueles que combatan contra Deus e o pobo da súa igrexa!

15 Xa que logo, os xudeus serán dispersados entre todas as nacións; si, e tamén Babilonia será destruída; por conseguinte, outras nacións dispersarán aos xudeus.

16 E despois que sexan dispersados, e o Señor Deus castigounos por outros pobos, polo espazo de moitas xeracións, si, de xeración en xeración, ata que sexan persuadidos a crer en Cristo, o Fillo de Deus, e a expiación, que é infinita para todo o xénero humano; e cando chegue ese día en que crean en Cristo, e adoren ao Pai no seu nome, con corazóns puros e mans limpas, e non esperen máis a outro Mesías, entón, nesa época, chegará o día en que sexa mester que crean estas cousas.

17 E o Señor volverá estender a súa man por segunda vez para restaurar ao seu pobo do seu estado perdido e caído. Xa que logo, el procederá a efectuar unha obra marabillosa e un prodixio entre os fillos dos homes.

18 Por conseguinte, el manifestaralles as súas palabras, as cales xulgaranos no último día, porque lles serán dadas co fin de convencelos do verdadeiro Mesías que eles rexeitaron; e para convencelos de que non deben esperar máis a un Mesías que ha de vir, pois non ha de vir outro, salvo que sexa un Mesías falso que engane ao pobo; porque non hai senón un Mesías de quen os profetas falaron, e ese Mesías é o que os xudeus rexeitarán.

19 Pois, segundo as palabras dos profetas, o Mesías vén seiscentos anos a partir da ocasión en que o meu pai saíu de Xerusalén; e segundo as palabras dos profetas, e tamén a palabra do anxo de Deus, o seu nome será Xesucristo, o Fillo de Deus.

20 E agora ben, irmáns meus, falei claramente para que non podades errar; e como vive o Señor Deus, que sacou a Israel da terra de Exipto, e deu poder a Moisés para sanear ás nacións logo de ser mordidas polas serpes venenosas, se puñan os seus ollos na serpe que el levantou ante elas, e tamén lle deu poder para que ferise a pena e brotase a auga; si, velaquí dígovos que así como estas cousas son verdadeiras, e como o Señor Deus vive, non hai outro nome dado debaixo do ceo senón o deste Xesucristo, de quen falei, mediante o cal o home poida ser salvo.

21 De modo que por esta causa o Señor Deus prometeume que estas cousas que escribo serán gardadas, e preservadas e entregadas aos da miña posteridade, de xeración en xeración, para que se cumpra a promesa feita a Xosé, que a súa liñaxe non perecería xamais, mentres durase a terra.

22 Xa que logo, estas cousas irán de xeración en xeración mentres dure a terra; e irán de acordo coa vontade e desexo de Deus; e por elas serán xulgadas as nacións que as posúan, segundo as palabras que están escritas.

23 Porque nós traballamos dilixentemente para escribir, a fin de persuadir aos nosos fillos, así como aos nosos irmáns, a crer en Cristo e a reconciliarse con Deus; pois sabemos que é pola graza pola que nos salvamos, logo de facer canto poidamos;

24 e a pesar de que cremos en Cristo, observamos a lei de Moisés, e esperamos anhelosamente e con firmeza en Cristo, ata que a lei sexa cumprida.

25 Pois para este fin deuse a lei; xa que logo, para nós a lei morreu, e somos vivificados en Cristo por mor da nosa fe; gardamos, emporiso, a lei, por mor dos mandamentos.

26 E falamos de Cristo, nos alegramos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo e escribimos segundo as nosas profecías, para que os nosos fillos saiban a que fonte han de acudir para a remisión dos seus pecados.

27 Polo tanto, falamos concernente á lei para que os nosos fillos saiban que a lei xa non rexe; e, entendendo que a lei xa non rexe, miren eles adiante cara a aquela vida que está en Cristo, e saiban con que fin foi dada a lei. E para que, logo de cumprirse a lei en Cristo, non endurezan contra el os seus corazóns, cando a lei teña que ser abrogada.

28 E agora ben, velaquí, pobo meu, sodes xente dura de cerviz; xa que logo, faleivos claramente, para que non vos podades equivocar. E as palabras que falei quedarán como un testemuño contra vós; pois bastan para ensinar a calquera home a senda verdadeira; porque a senda verdadeira consiste en crer en Cristo e non negalo; porque ao negalo, tamén negades aos profetas e a lei.

29 E agora ben, velaquí, dígovos que a senda verdadeira é crer en Cristo e non negalo; e Cristo é o Santo de Israel; xa que logo, debedes inclinarvos ante el e adoralo con todo o voso poder, mente e forza, e con toda a vosa alma; e se facedes isto, de ningún xeito seredes refugados.

30 E ata onde for necesario, debedes observar as prácticas e as ordenanzas de Deus ata que sexa cumprida a lei que foi dada a Moisés.

Capítulo 26[editar]

Cristo exercerá o seu ministerio entre os nefitas-Nefi prevé a destrución dos do seu pobo-Estes falarán desde o po-Os xentís establecerán igrexas falsas e combinacións secretas-O Señor prohibe que os homes empreguen as andrómenas sacerdotais. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E despois que Cristo resucite de entre os mortos, manifestarállevos a vós, os meus fillos, e os meus amados irmáns, e as palabras que el vos fale serán a lei que observaredes.

2 Pois velaquí, dígovos que hei visto que pasarán moitas xeracións, e haberá grandes guerras e contendas entre o meu pobo.

3 E despois que o Mesías veña, daranse ao meu pobo sinales do seu nacemento, e tamén da súa morte e resurrección; e grande e terrible será aquel día para os malvados, porque perecerán; e perecen porque rexeitan aos profetas e aos santos, e os apedran e mátanos; polo que o clamor do sangue dos santos ascenderá desde a terra ata Deus en contra deles.

4 Xa que logo, o día que vén abrasará a todos os soberbios e aos que obran inicuamente, di o Señor dos Exércitos, porque serán como restrollo.

5 E aos que matan aos profetas e aos santos, as profundidades da terra tragaranos, di o Señor dos Exércitos; e montañas cubriranos, e bulebules arrebataranos, e edificios caerán sobre eles e os despedazarán e reducirán a po.

6 E serán visitados con tronos, e lóstregos, e terremotos, e con toda clase de destrucións; porque o lume da ira do Señor acenderase contra eles, e serán como restrollo, e o día que vén consumiraos, di o Señor dos Exércitos.

7 ¡Ó, a dor e a angustia da miña alma pola perda dos do meu pobo que serán mortos! Porque eu, Nefi, vino, e case me consume ante a presenza do Señor; pero teño que clamar ao meu Deus: ¡As túas vías son xustas!

8 Pero velaquí, os xustos que escoitan as palabras dos profetas e non os destrúen, senón que esperan anhelosamente e con firmeza en Cristo, agardando os sinais que son declaradas, a pesar de todas as persecucións, velaquí, son eles os que non perecerán.

9 Mais o Fillo de Xustiza apareceráselles; e el os saneará, e terán paz con el ata que transcorran tres xeracións, e moitos da cuarta xeración falezan en rectitude.

10 E cando estas cousas transcorran, sobrevirá ao meu pobo unha presta destrución; porque a pesar da dor da miña alma, eu vina; xa que logo, se que acontecerá; e eles véndense por nada; porque como recompensa do seu orgullo e o seu necidade, segarán destrución; porque se entregan ao diaño, e escollen as obras de tebras máis ben que a luz; xa que logo, terán que baixar ao inferno.

11 Porque o Espírito do Señor non sempre loitará co home. E cando o Espírito cesa de loitar co home, entón vén unha presta destrución, e isto contrista a miña alma.

12 E así como falei acerca de convencer aos xudeus de que Xesús é o verdadeiro Cristo, é mester que os xentís tamén sexan convencidos de que Xesús é o Cristo, o Deus Eterno;

13 e que se manifesta polo poder do Espírito Santo a cantos nel cren; si, a toda nación, tribo, lingua e pobo, obrando grandes milagres, sinais e marabillas entre os fillos dos homes, segundo a súa fe.

14 Mais velaquí, profetízovos concernente aos postremeiros días, os días en que o Señor Deus manifestará estas cousas aos fillos dos homes.

15 Despois que a miña posteridade e a posteridade dos meus irmáns haxan dexenerado na incredulidade, e sexan feridos polos xentís; si, despois que o Señor Divos acampe en contra deles por todos lados, e cercounos con baluarte e levantado fortes contra eles; e despois que sexan abatidos ata o po, aínda ata deixar de existir, con todo isto, as palabras dos xustos serán escritas, e as oracións dos fieis serán oídas, e todos os que haxan dexenerado na incredulidade non serán esquecidos;

16 porque aqueles que serán destruídos falaranlles desde a terra, e as súas palabras rumorearán desde o po, e a súa voz será como un que evoca aos espíritos; porque o Señor Deus daralle poder para que rumoree concernente a eles, coma se fóra desde a terra; e a súa fala rumoreará desde o po.

17 Porque así di o Señor Deus: Escribirán as cousas que se farán entre eles, e serán escritas e seladas nun libro; e aqueles que haxan dexenerado na incredulidade non as terán, porque procuran destruír as cousas de Deus.

18 Xa que logo, así como os que foron destruídos foron tallados prestamente, e a multitude dos seus fortes será como o restrollo que desaparece, si, así di o Señor Deus: Será nun instante, repentinamente.

19 E sucederá que os que haxan dexenerado na incredulidade serán feridos por man dos xentís.

20 E os xentís enxálzanse coa soberbia dos seus ollos, e tropezaron por mor do grande da súa pedra de tropezo, e estableceron moitas igrexas; con todo, menosprezan o poder e os milagres de Deus, e predícanse a súa propia sabedoría e a súa propia instrución, para enriquecerse e moer a face dos pobres.

21 E edifícanse moitas igrexas que causan envexas, e contendas, e malicia.

22 E tamén existen combinacións secretas, como nos tempos antigos, segundo as combinacións do diaño, porque el é o fundador de todas estas cousas; si, o fundador do asasinato e das obras de tebras; si, e lévaos do pescozo con cordel de liño, ata que os ata para sempre cos seus fortes cordas.

23 Porque velaquí, amados irmáns meus, dígovos que o Señor Deus non obra na escuridade.

24 El non fai nada a menos que sexa para o beneficio do mundo; porque el ama ao mundo, ao grao de dar a súa propia vida para traer a todos os homes a el. Xa que logo, a ninguén manda el que non participe da súa salvación.

25 Velaquí, seica exclama el a alguén, dicindo: Apártache de min? Velaquí, dígovos que non; así a todo, di: Vide a min, vós, todos os extremos da terra, comprade leite e mel sen diñeiro e sen prezo.

26 Velaquí, mandou el a algún que salga das sinagogas, ou das casas de adoración? Velaquí, dígovos que non.

27 mandou el a alguén que non participe da súa salvación? Velaquí, dígovos que non, senón que a deu gratuitamente para todos os homes; e mandou ao seu pobo que persuada a todos os homes a que se arrepintan.

28 Velaquí, mandou o Señor a alguén que non participe da súa bondade? Velaquí, dígovos: Non; senón que todo home ten tanto privilexio como calquera outro, e ninguén é excluído.

29 El manda que non haxa andrómenas; porque velaquí, son andrómenas sacerdotais o que os homes prediquen e constitúanse a si mesmos como unha luz ao mundo, co fin de obter lucro e encomio do mundo; pero non buscan o ben de Sión.

30 Velaquí, o Señor vedou isto; xa que logo, o Señor Deus deu o mandamento de que todos os homes teñan caridade, e esta caridade é amor. E a menos que teñan caridade, non son nada. Xa que logo, se tivesen caridade, non permitirían que perecese o obreiro en Sión.

31 Mais o obreiro en Sión traballará para Sión; porque se traballa por diñeiro, perecerá.

32 E ademais, o Señor Deus mandou aos homes non cometer homicidio; non mentir; non roubar; non tomar o nome do Señor o seu Deus en balde; non envexar; non ter malicia; non contender uns con outros; non cometer fornicacións; e non facer ningunha destas cousas; porque os que tal fagan, perecerán.

33 Porque ningunha destas iniquidades vén do Señor, porque el fai o que é bo entre os fillos dos homes; e nada fai que non sexa claro para os fillos dos homes; e el invita a todos eles a que vingan a el e participen da súa bondade; e a ninguén dos que a el veñen refuga, sexan negros ou brancos, escravos ou libres, homes ou mulleres; e acórdase dos pagáns; e todos son iguais ante Deus, tanto os xudeus como os xentís.

Capítulo 27[editar]

Tebras e apostasía cubrirán a terra nos últimos días-O Libro de Mormón sairá a luz-Tres testemuñas darán testemuño do libro-O home instruído dirá que non pode ler o libro selado-O Señor executará unha obra marabillosa e un prodixio-Compárese con Isaías 29. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Mais velaquí que nos últimos días, ou sexa, nos días dos xentís, si, velaquí que todas as nacións dos xentís, e tamén os xudeus, tanto os que vingan a esta terra como os que se achen sobre outras terras, si, sobre todas as terras do mundo, velaquí, estarán ebrios de iniquidade e de toda clase de abominacións.

2 E cando veña ese día, visitaraos o Señor dos Exércitos con tronos e con terremotos, e cun gran estrondo, e con borrasca, e con tempestade, e coa chama de lume devorador.

3 E todas as nacións que pugnen contra Sión e que a aflixan, serán como soño de visión nocturna; si, seralles como ao famento que soña; e velaquí, come, mais esperta e a súa alma está baleira; ou como un sedento que soña; e velaquí, bebe, pero cando esperta, está desfalecido, e a súa alma sente fame; si, aínda así será coa multitude de todas as nacións que pugnen contra o monte de Sión.

4 Porque velaquí, todos vós que obrades iniquidade, detédevos e asombrádevos, porque gritaredes e clamaredes; si, estaredes ebrios, mais non de viño; titubearedes, mais non de licor.

5 Porque velaquí, o Señor derramou sobre vós o espírito dun profundo soño; pois velaquí que pechastes os vosos ollos e rexeitado aos profetas; e aos vosos gobernantes e aos videntes el cubriu por mor da vosa iniquidade.

6 E acontecerá que o Señor Deus manifestaravos as palabras dun libro; e serán as palabras dos que durmiron.

7 E velaquí, o libro estará selado; e nel haberá unha revelación de Deus, desde o principio do mundo, ata o seu fin.

8 Polo tanto, por mor das cousas que están seladas, non se entregarán estas cousas seladas no día das maldades e abominacións do pobo. Xa que logo, seralles retido o libro;

9 mais o libro será entregado a un home, e el entregará as palabras do libro, que son as palabras daqueles que durmiron no po, e entregará estas palabras a outro;

10 mais non entregará as palabras que están seladas, nin tampouco entregará o libro. Porque o libro será selado polo poder de Deus, e a revelación que foi selada gardarase no libro ata que chegue o propio e debido tempo do Señor en que aparezan; porque velaquí, revelan todas as cousas desde a fundación do mundo ata o seu fin.

11 E virá o día en que as palabras do libro, que foron seladas, leranse desde os teitos das casas; e serán lidas polo poder de Cristo, e revelaranse aos fillos dos homes todas as cousas xamais habidas entre eles, e cantas haberá aínda ata o fin da terra.

12 Xa que logo, o día en que se entregue o libro ao home de quen falei, quedará oculto devandito libro dos ollos do mundo para que non o vexa ollo algún, salvo tres testemuñas que o verán polo poder de Deus, ademais daquel a quen o libro será entregado; e testificarán da verdade do libro e das cousas que contén.

13 E ninguén máis o verá, senón uns poucos, conforme á vontade de Deus, para dar testemuño da súa palabra aos fillos dos homes; porque o Señor Deus dixo que as palabras dos fieis falarían cal se fóra de entre os mortos.

14 Xa que logo, o Señor Deus procederá a sacar a luz as palabras do libro; e na boca de cantas testemuñas a el lle plazca, establecerá a súa palabra; e ¡ai daquel que rexeite a palabra de Deus!

15 Mais velaquí, acontecerá que o Señor Deus dirá a aquel a quen entregará o libro: Toma estas palabras que non están seladas e entrégaas a outro, para que as mostre ao instruído, dicindo: Rógoche que leas isto. E o instruído dirá: Trae aquí o libro, e eu lereinas.

16 E agora ben, por causa da gloria do mundo, e para obter lucro dirán isto, e non para a gloria de Deus.

17 E o home dirá: Non podo traer o libro, porque está selado.

18 Entón dirá o instruído: Non podo lelo.

19 Xa que logo, acontecerá que o Señor Deus de novo entregará o libro e as palabras que contén ao que non é instruído, o cal dirá: Non son instruído.

20 Entón o Señor Deus diralle: Os instruídos non as lerán porque as rexeitaron, e eu podo efectuar a miña propia obra; xa que logo, ti lerás as palabras que eu che darei.

21 Non toques as cousas que están seladas, pois as manifestarei no meu propio e debido tempo; porque mostrarei aos fillos dos homes que podo executar a miña propia obra.

22 Xa que logo, cando leas as palabras que che mandei, e obtido as testemuñas que che prometín, entón selarás outra vez o libro, e esconderalo para os meus propósitos, a fin de que eu preserve as palabras que non liches, ata que na miña propia sabedoría parézame oportuno revelar todas as cousas aos fillos dos homes.

23 Porque velaquí, eu son Deus; e son un Deus de milagres; e manifestarei ao mundo que son o mesmo onte, hoxe e para sempre; e non obro entre os fillos dos homes senón de conformidade coa súa fe.

24 E outra vez acontecerá que o Señor dirá a aquel que lea as palabras que lle han de ser entregadas:

25 Por canto este pobo achégalleme coa súa boca, e cos seus beizos hónrame, mais o seu corazón afastou de min, e o seu temor para comigo élles inculcado polos preceptos dos homes,

26 procederei eu, xa que logo, a executar unha obra marabillosa entre este pobo; si, unha obra marabillosa e un prodixio; porque a sabedoría dos seus sabios e instruídos perecerá, e o entendemento dos seus prudentes será escondido.

27 E ¡ai daqueles que procuran con afán esconder os seus designios do Señor! E as súas obras fanse nas tebras, e din: Quen nos ve?, e quen nos coñece? E din tamén: Certamente a túa obra de trastornar as cousas de arriba abaixo será estimada como o barro do oleiro. Mais velaquí, di o Señor dos Exércitos, mostrareilles que coñezo todas as súas obras. Pois seica dirá a obra do artífice: El non me fixo?, ou dirá o construído do construtor: Non tiña intelixencia?

28 Pero velaquí, di o Señor dos Exércitos: Ensinarei aos fillos dos homes que de aquí a moi pouco tempo o Líbano converterase en campo fértil; e o campo fértil será apreciado como un bosque.

29 E naquel día os xordos oirán as palabras do libro, e os ollos dos cegos verán do medio da escuridade e das tebras.

30 E os mansos tamén aumentarán, e o seu gozo será no Señor; e os pobres entre os homes se alegrarán no Santo de Israel.

31 Porque así como vive o Señor, verán que o violento é reducido á nada, e é consumido o escarnecedor; e todos os que velan pola iniquidade son tallados;

32 e os que fan ofensor ao home por unha palabra, e tenden trampa ao que reprende á porta, e apartan ao xusto por unha tontería.

33 Xa que logo, o Señor que redimiu a Abraham así di, respecto da casa de Xacob: Agora Xacob non se avergoñará, nin o seu rostro porase pálido.

34 Mais cando el vexa aos seus fillos, obra das miñas mans, no seu centro, santificarán eles o meu nome e santificarán ao Santo de Xacob, e temerán ao Deus de Israel.

35 E tamén os que erraron en espírito virán ao coñecemento; e os que murmuraron aprenderán doutrina.

Capítulo 28[editar]

Nos últimos días estableceranse moitas igrexas falsas-Ensinarán doutrinas falsas, vas e insensatas-Abundará a apostasía por motivo dos mestres falsos-O diaño enfurecerá o corazón dos homes-El ensinará todo xénero de doutrinas falsas. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E agora ben, irmáns meus, velaquí que vos falei segundo o Espírito hame compilado; xa que logo, se que certamente se han de verificar.

2 E as cousas que se escribirán, procedentes do libro, serán de gran valor para os fillos dos homes, e particularmente para a nosa posteridade, que é un resto da casa de Israel.

3 Porque sucederá naquel día que as igrexas que se estableceron, mais non para o Señor, dirán a unha á outra: ¡Velaquí que eu, eu son a do Señor!; e dirán as demais: ¡Eu, eu son a do Señor! E así falarán todos os que establezan igrexas, mais non para o Señor;

4 e contenderán unha con outra; e os seus sacerdotes disputarán entre si, e ensinarán co seu coñecemento, e negarán ao Espírito Santo, o cal inspira a falar.

5 E negan o poder de Deus, o Santo de Israel, e din ao pobo: Escoitádenos e oíde o noso precepto; pois velaquí, hoxe non hai Deus, porque o Señor e Redentor acabou a súa obra e deu o seu poder aos homes;

6 velaquí, escoitade o meu precepto: Se dixeren que hai un milagre feito pola man do Señor, non o creades, pois hoxe xa non é un Deus de milagres; xa terminou a súa obra.

7 Si, e haberá moitos que dirán: Comede, bebede e divertídevos, porque mañá morreremos; e iranos ben.

8 E tamén haberá moitos que dirán: Comede, bebede e divertídevos; no entanto, temede a Deus, pois el xustificará a comisión duns cantos pecados; si, mentide un pouco, aproveitádevos dalgún por causa das súas palabras, tendede trampa ao voso próximo; nisto non hai mal; e facede todas estas cousas, porque mañá morreremos; e se é que somos culpables, Divos daranos algúns azoutes, e ao fin salvarémonos no reino de Deus.

9 Si, e haberá moitos que deste xeito ensinarán falsas, vas e insensatas doutrinas; e se enchearán nos seus corazóns, e tratarán afanosamente de ocultar os seus designios do Señor, e as súas obras faranse nas tebras.

10 E o sangue dos santos clamará desde o chan contra eles.

11 Si, todos saíronse da senda; corrompéronse.

12 A causa do orgullo, e por mor de falsos mestres e falsa doutrina, as súas igrexas corrompéronse e enxálzanse; hanse infatuado por mor do seu orgullo.

13 Rouban aos pobres por motivo dos seus belos santuarios; rouban aos pobres por razón das súas ricas vestiduras; e perseguen aos mansos e aos pobres de corazón, porque se han enchido co seu orgullo.

14 Levan erguida a cerviz, e levantada a cabeza; si, e por motivo do orgullo, da iniquidade, de abominacións e fornicacións, todos extraviáronse, salvo uns poucos que son os humildes discípulos de Cristo; con todo, son guiados de tal xeito que a miúdo erran porque son ensinados polos preceptos dos homes.

15 ¡Ó os sabios, os instruídos e os ricos que se inflan co orgullo dos seus corazóns, e todos aqueles que predican falsas doutrinas, e todos aqueles que cometen fornicacións e perverten o recto camiño do Señor! ¡Ai, ai, ai deles, di o Señor Deus Todopoderoso, porque serán arroxados ao inferno!

16 ¡Ai daqueles que repudian ao xusto por unha pequeñez e vilipendian o que é bo, e din que non vale nada! Porque chegará o día en que o Señor Deus visitará subitamente aos habitantes da terra; e o día en que cheguen ao colmo as súas iniquidades, perecerán.

17 Mais velaquí, se os habitantes da terra arrepíntense das súas iniquidades e abominacións, non serán destruídos, di o Señor dos Exércitos.

18 Mais velaquí, esa grande e abominable igrexa, a prostituta de toda a terra, terá que esborrallarse, e grande será a súa caída.

19 Porque o reino do diaño ha de estremecerse, e os que a el pertenzan deben ser provocados a arrepentirse, ou o diaño prenderaos cos seus sempiternas cadeas, e serán movidos a cólera, e perecerán;

20 porque velaquí, naquel día el enfurecerá os corazóns dos fillos dos homes, e axitaraos á ira contra o que é bo.

21 E a outros os pacificará e adormentaraos con seguridade carnal, de modo que dirán: Todo vai ben en Sión; si, Sión prospera, todo vai ben. E así o diaño engana as súas almas, e condúceos astutamente ao inferno.

22 E velaquí, a outros os lisonxeia e cóntalles que non hai inferno; e dilles: Eu non son o diaño, porque non o hai; e así lles rumorea ao oído, ata que os prende coas súas terribles cadeas, das cales non hai rescate.

23 Si, son atrapados pola morte e o inferno; e a morte, o inferno e o diaño, e todos os que caian no seu poder deben presentarse ante o trono de Deus e ser xulgados segundo as súas obras, de onde terán que ir ao lugar preparado para eles, si, un lago de lume e xofre, que é tormento sen fin.

24 Xa que logo, ¡ai do repousado en Sión!

25 ¡Ai daquel que exclama: Todo está ben!

26 Si, ¡ai daquel que escoita os preceptos dos homes, e nega o poder de Deus e o don do Espírito Santo!

27 Si, ¡ai daquel que di: recibimos, e non necesitamos máis!

28 E por fin, ¡ai de todos aqueles que tremen, e están enfadados por mor da verdade de Deus! Pois velaquí, aquel que está edificado sobre a roca, recíbea con gozo; e o que está fundado sobre un cimento areoso, treme por medo de caer.

29 ¡Ai do que diga: recibimos a palabra de Deus, e non necesitamos máis da palabra de Deus, porque xa temos suficiente!

30 Pois velaquí, así di o Señor Deus: Darei aos fillos dos homes liña por liña, precepto por precepto, un pouco aquí e un pouco alí; e benditos son aqueles que escoitan os meus preceptos e prestan atención aos meus consellos, porque aprenderán sabedoría; pois a quen reciba, dareille máis; e aos que digan: Temos bastante, seralles quitado aínda o que tiveren.

31 ¡Maldito é aquel que pon a súa confianza no home, ou fai da carne o seu brazo, ou escoita os preceptos dos homes, salvo cando os seus preceptos sexan dados polo poder do Espírito Santo!

32 ¡Ai dos xentís, di o Señor Deus dos Exércitos! Porque non obstante que lles estenderei o meu brazo de día en día, negaranme. Con todo, se se arrepinten e veñen a min, serei misericordioso con eles, porque o meu brazo está estendido todo o día, di o Señor Deus dos Exércitos.

Capítulo 29[editar]

Moitos xentís rexeitarán o Libro de Mormón-Dirán:¿Non necesitamos máis Biblia?-O Señor fala a moitas nacións-El xulgará ao mundo de acordo cos libros que se escriban. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 Mais velaquí que haberá moitos ?o día en que eu proceda a executar unha obra marabillosa entre eles, a fin de que eu recorde os meus convenios que fixen cos fillos dos homes, para que estenda a miña man por segunda vez, para restaurar aos do meu pobo que son da casa de Israel;

2 e tamén para que eu recorde as promesas que che fixen a ti, Nefi, e tamén ao teu pai, que me acordaría da túa posteridade; e que as palabras da túa posteridade procederían da miña boca á túa posteridade; e as miñas palabras resoarán ata os extremos da terra, por estandarte aos do meu pobo que son da casa de Israel;

3 e porque as miñas palabras resoarán? moitos dos xentís dirán: ¡Unha Biblia! ¡Unha Biblia! ¡Temos unha Biblia, e non pode haber máis Biblia!

4 Mais así di o Señor Deus: Ó necios, terán unha Biblia; e procederá dos xudeus, o meu antigo pobo do convenio. E que agradecemento manifestan aos xudeus pola Biblia que deles recibiron? Si, que pretenden dicir con iso os xentís? Recordan eles os afáns e os traballos e as aflicións dos xudeus, e a súa dilixencia para comigo en levar a salvación aos xentís?

5 Ó xentís, acordástesvos dos xudeus, o meu antigo pobo do convenio? Non; senón que os maldixestes e aborrecido, e non procurastes restauralos. Mais velaquí, eu farei volver todas estas cousas sobre a vosa propia cabeza; porque eu, o Señor, non esquecín ao meu pobo.

6 ¡Ó necio, que dirás: Unha Biblia; temos unha Biblia e non necesitamos máis Biblia! Teriades unha Biblia, de non ser polos xudeus?

7 Non sabedes que hai máis dunha nación? Non sabedes que eu, o Señor o voso Deus, creei a todos os homes, e que me acordo dos que viven nas illas do mar; e que goberno arriba nos ceos e abaixo na terra; e manifesto a miña palabra aos fillos dos homes, si, sobre todas as nacións da terra?

8 Por que murmurades por ter que recibir máis da miña palabra? Non sabedes que o testemuño de dúas nacións évos unha testemuña de que eu son Deus, que me acordo tanto dunha nación como doutra? Xa que logo, falo as mesmas palabras, así a unha como a outra nación. E cando as dúas nacións xúntense, o testemuño das dúas xuntarase tamén.

9 E fago isto para mostrar a moitos que son o mesmo onte, hoxe e para sempre; e que declaro as miñas palabras segundo a miña vontade. E non supoñades que porque falei unha palabra, non podo falar outra; porque aínda non está terminada a miña obra; nin se acabará ata o fin do home; nin desde entón para sempre.

10 Así que non por ter unha Biblia debedes supor que contén todas as miñas palabras; nin tampouco debedes supor que non fixen escribir outras máis.

11 Porque mando a todos os homes, tanto no leste, como no oeste, e no norte, así como no sur e nas illas do mar, que escriban as palabras que eu lles fale; porque dos libros que se escriban xulgarei eu ao mundo, cada cal segundo as súas obras, conforme ao que estea escrito.

12 Porque velaquí, falarei aos xudeus, e escribirano; e falarei tamén aos nefitas, e estes escribirano; e tamén falarei ás outras tribos da casa de Israel que conducín lonxe, e escribirano; e tamén falarei a todas as nacións da terra, e elas escribirano.

13 E acontecerá que os xudeus terán as palabras dos nefitas, e os nefitas terán as palabras dos xudeus; e os nefitas e os xudeus terán as palabras das tribos perdidas de Israel; e estas posuirán as palabras dos nefitas e os xudeus.

14 E sucederá que o meu pobo, que é da casa de Israel, será reunido sobre as terras das súas posesións; e a miña palabra reunirase tamén nunha. E manifestarei aos que loiten contra a miña palabra e contra o meu pobo, que é da casa de Israel, que eu son Deus, e que fixen convenio con Abrahán de que me acordaría da súa posteridade para sempre.

Capítulo 30[editar]

Os xentís convertidos serán contados entre os do pobo do convenio-Moitos lamanitas e moitos xudeus crerán na palabra e chegarán a ser deleitables-Israel será restaurado e os inicuos serán destruídos. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E agora ben, velaquí, amados irmáns meus, quixese falarvos; porque eu, Nefi, non quixese permitirvos supor que sodes máis xustos do que serán os xentís. Pois velaquí, a non ser que gardedes os mandamentos de Deus, todos pereceredes igualmente; e por mor das palabras que se dixeron, non debedes supor que os xentís serán totalmente destruídos.

2 Porque velaquí, dígovos que cantos dos xentís arrepíntense son o pobo do convenio do Señor; e cantos xudeus non se arrepintan serán tallados; porque o Señor non fai convenio con ninguén senón con aqueles que se arrepinten e cren no seu Fillo, que é o Santo de Israel.

3 E agora quixese profetizarvos algo máis acerca dos xudeus e os xentís. Porque despois que apareza o libro de que falei, e escribiuse para os xentís e selado novamente para os fins do Señor, haberá moitos que crerán as palabras que estean escritas; e eles levaranas ao resto da nosa posteridade.

4 E entón o resto da nosa posteridade saberá acerca de nós: como foi que saímos de Xerusalén, e que eles son descendentes dos xudeus;

5 e o evanxeo de Xesucristo será declarado entre eles; polo que lles será restaurado o coñecemento dos seus pais, como tamén o coñecemento de Xesucristo que houbo entre os seus pais.

6 E entón se alegrarán; porque saberán que é unha bendición para eles da man de Deus; e as escamas de tebras empezarán a caer dos seus ollos; e antes que pasen moitas xeracións entre eles, converteranse nunha xente pura e deleitable.

7 E acontecerá que os xudeus que estean dispersos empezarán tamén a crer en Cristo; e comezarán a congregarse sobre a face da terra; e cantos crean en Cristo tamén chegarán a ser unha xente deleitable.

8 E sucederá que o Señor Deus empezará a súa obra entre todas as nacións, tribos, linguas e pobos, para levar a cabo a restauración do seu pobo sobre a terra.

9 E con xustiza xulgará o Señor Deus aos pobres, e con equidade reprenderá polos mansos da terra. E ferirá á terra coa vara da súa boca, e co alento dos seus beizos matará ao impío.

10 Porque rapidamente achégase o tempo en que o Señor Deus ocasionará unha gran división entre o pobo, e destruirá aos inicuos; e preservará ao seu pobo, si, aínda cando teña que destruír aos malvados por lume.

11 E a xustiza será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus riles.

12 E entón morará o lobo co cordeiro; e o leopardo co cabrito deitarase, e o becerro, o leonciño e o cebón andarán xuntos; e un neno os pastoreará.

13 E a vaca e a osa pacerán; os seus crías botaranse xuntas; e o león comerá palla como o boi.

14 E o neno de peito xogará na cova do áspide, e o recentemente destetado estenderá a man sobre a caverna do basilisco.

15 Non danarán, nin destruirán en todo o meu santo monte; porque a terra estará chea do coñecemento do Señor, como as augas cobren o mar.

16 Xa que logo, as cousas de todas as nacións serán divulgadas; si, todas as cousas daranse a coñecer aos fillos dos homes.

17 Non hai nada secreto que non haxa de ser revelado; non hai obra de tebras que non haxa de saír a luz; nada hai selado sobre a terra que non haxa de ser desatado.

18 Xa que logo, todas as cousas que foron reveladas aos fillos dos homes serán reveladas naquel día; e Satanás non terá máis poder sobre o corazón dos fillos dos homes por moito tempo. E agora, amados irmáns meus, dou fin ás miñas palabras.

Capítulo 31[editar]

Nefi explica por que foi bautizado Cristo-Os homes deben seguir a Cristo, ser bautizados, recibir o Espírito Santo e perseverar ata o fin para ser salvos-O arrepentimento e o bautismo son a porta que conduce á senda estreita e angosta-Os que garden os mandamentos logo do seu bautismo terán a vida eterna. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E agora, amados irmáns meus, eu, Nefi, ceso de profetizarvos. E non podo escribir senón unhas cantas cosas que de certo se que han de acontecer; nin tampouco podo escribir máis que unhas poucas das palabras do meu irmán Xacob.

2 Xa que logo, as cousas que escribín bástanme, con excepción dunhas poucas palabras que debo falar acerca da doutrina de Cristo; xa que logo, falareivos claramente, segundo a claridade das miñas profecías.

3 Porque a miña alma deléitase na claridade; porque así é como o Señor Deus obra entre os fillos dos homes. Porque o Señor Deus ilumina o entendemento; pois el fala aos homes de acordo co idioma deles, para que entendan.

4 Xa que logo, quixese que recordásedes que vos falei concernente a ese profeta que o Señor mostroume, o cal ha de bautizar ao Cordeiro de Deus, que quitará os pecados do mundo.

5 Agora ben, se o Cordeiro de Deus, que é santo, ten necesidade de ser bautizado na auga para cumprir con toda xustiza, ¡canto maior é, entón, a necesidade que temos nós, sendo pecadores, de ser bautizados, si, na auga!

6 E agora, quixese preguntarvos, amados irmáns meus, como cumpriu o Cordeiro de Deus con toda xustiza bautizándose na auga?

7 Non sabedes que era santo? Mais non obstante que era santo, el mostra aos fillos dos homes que, segundo a carne, el humíllase ante o Pai, e testifica ao Pai que lle sería obediente ao observar os seus mandamentos.

8 Xa que logo, despois que foi bautizado con auga, o Espírito Santo descendeu sobre el en forma de pomba.

9 E ademais, isto mostra aos fillos dos homes a angostura da senda, e a estreiteza da porta pola cal eles deben entrar, habéndolles el posto o exemplo por diante.

10 E dixo aos fillos dos homes: Seguídeme. Xa que logo, os meus amados irmáns, podemos seguir a Xesús, a menos que esteamos dispostos a gardar os mandamentos do Pai?

11 E o Pai dixo: Arrepentídevos, arrepentídevos e sede bautizados no nome do meu Amado Fillo.

12 E ademais, viño a min a voz do Fillo, dicindo: A quen se bautice no meu nome, o Pai dará o Espírito Santo, como a min; xa que logo, seguídeme e facede as cousas que me vistes facer.

13 Xa que logo, amados irmáns meus, sei que se seguides ao Fillo con íntegro propósito de corazón, sen acción hipócrita e sen engano ante Deus, senón con verdadeira intención, arrepentíndovos dos vosos pecados, testificando ao Pai que estades dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo por medio do bautismo, si, seguindo ao voso Señor e Salvador e descendendo ao auga, segundo a súa palabra, velaquí, entón recibiredes o Espírito Santo; si, entón vén o bautismo de lume e do Espírito Santo; e entón podedes falar con lingua de anxos e prorromper en encomios ao Santo de Israel.

14 Mais velaquí, amados irmáns meus, así veu a min a voz do Fillo, dicindo: Logo de habervos arrepentido dos vosos pecados e testificado ao Pai, por medio do bautismo de auga, que estades dispostos a gardar os meus mandamentos, e recibistes o bautismo de lume e do Espírito Santo e podedes falar cunha nova lingua, si, coa lingua de anxos, se logo disto negádesme, mellor vos foi non haberme coñecido.

15 E oín a voz do Pai que dicía: Si, as palabras do meu Amado son verdadeiras e fieis. Aquel que persevere ata o fin, este será salvo.

16 E agora ben, amados irmáns meus, por isto se que a menos que o home persevere ata o fin, seguindo o exemplo do Fillo do Deus vivente, non pode ser salvo.

17 Xa que logo, facede as cousas que vos dixen que hei visto que fará o voso Señor e Redentor; porque por esta razón mostráronlleme, para que saibades cal é a porta pola que debedes entrar. Porque a porta pola cal debedes entrar é o arrepentimento e o bautismo na auga; e entón vén unha remisión dos vosos pecados por lume e polo Espírito Santo.

18 E entón achádesvos neste estreito e angosto camiño que conduce á vida eterna; si, entrastes pola porta; obrastes de acordo cos mandamentos do Pai e do Fillo; e recibistes o Espírito Santo, que dá testemuño do Pai e do Fillo, para que se cumpra a promesa feita por el, que o recibiriades se entrabades na senda. 19 E agora ben, amados irmáns meus, logo de entrar nesta estreita e angosta senda, quixese preguntar se xa quedou feito todo. Velaquí, dígovos que non; porque non chegastes ata aquí senón pola palabra de Cristo, con fe inquebrantable nel, confiando integramente nos méritos daquel que é poderoso para salvar.

20 Xa que logo, debedes seguir adiante con firmeza en Cristo, tendo un fulgor perfecto de esperanza e amor por Deus e por todos os homes. Xa que logo, se marchades adiante, deleitándovos na palabra de Cristo, e perseveraredes ata o fin, velaquí, así di o Pai: Teredes a vida eterna.

21 E agora ben, amados irmáns meus, esta é a senda; e non hai outro camiño, nin nome dado debaixo do ceo polo cal o home poida salvarse no reino de Deus. E agora ben, velaquí, esta é a doutrina de Cristo, e a única e verdadeira doutrina do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo, que son un Deus, sen fin. Amen.

Capítulo 32[editar]

Os anxos falan polo poder do Espírito Santo-Os homes deben orar e adquirir así o coñecemento que imparte o Espírito Santo. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E agora ben, velaquí, amados irmáns meus, supoño que estaredes meditando nos vosos corazóns en canto ao que debedes facer despois que entredes na senda. Mais velaquí, por que meditades estas cousas nos vosos corazóns?

2 Non vos acordades que vos dixen que despois que recibísedes o Espírito Santo, poderiades falar con lingua de anxos? E como poderiades falar con lingua de anxos senón polo Espírito Santo?

3 Os anxos falan polo poder do Espírito Santo; polo que declaran as palabras de Cristo. Xa que logo, díxenvos: Deleitádevos nas palabras de Cristo; porque velaquí, as palabras de Cristo diranvos todas as cousas que debedes facer.

4 Xa que logo, se logo de falar eu estas palabras, non podedes entendelas, será porque non pedides nin chamades; así que non sodes levados á luz, senón que debedes perecer nas tebras.

5 Porque velaquí, dígovos outra vez, que se entrades pola senda e recibides o Espírito Santo, el mostraravos todas as cousas que debedes facer.

6 Velaquí, esta é a doutrina de Cristo, e non se dará outra doutrina senón ata despois que el se vos manifeste na carne. E cando se vos manifeste na carne, as cousas que el vos diga esforzarédesvos por cumprir.

7 E agora ben, eu, Nefi, non podo dicir máis; o Espírito fai cesar as miñas palabras, e quedo a soas para lamentar por mor da incredulidade, e a maldade, e a ignorancia e a obstinación dos homes; porque non queren buscar coñecemento, nin entender o gran coñecemento, cando lles é dado con claridade, si, con toda a claridade da palabra.

8 E agora ben, amados irmáns meus, percibo que aínda estades meditando nos vosos corazóns; e dóeme ter que falarvos concernente a isto. Porque se escoitásedes ao Espírito que ensina ao home a orar, saberiades que vos é mester orar; porque o espírito malo non insignia ao home a orar, senón ensínalle que non debe orar.

9 Mais velaquí, dígovos que debedes orar sempre, e non desmaiar; que nada debedes facer ante o Señor, sen que primeiro orades ao Pai no nome de Cristo, para que el conságrevos a vosa acción, a fin de que a vosa obra sexa para o beneficio das vosas almas.

Capítulo 33[editar]

As palabras de Nefi son verdadeiras-Estas testifican de Cristo-Aqueles que crean en Cristo crerán nas palabras de Nefi, as cales presentaranse como testemuño ante o tribunal do xuízo. Aproximadamente 559-545 a.C.

1 E agora ben, eu, Nefi, non podo escribir todas as cousas que se ensinaron entre o meu pobo; nin son tan poderoso para escribir como para falar; porque cando un home fala polo poder do Santo Espírito, o poder do Espírito Santo lévao ao corazón dos fillos dos homes.

2 Pero velaquí, hai moitos que endurecen os seus corazóns contra o Espírito Santo, de modo que non ten cabida neles; xa que logo, refugan moitas cousas que están escritas e considéranas como nada.

3 Mais eu, Nefi, escribín o que escribín; e estímoo de gran valor, especialmente para o meu pobo. Porque continuamente rogo por eles de día, e os meus ollos bañan a miña almofada de noite por mor deles; e clamo ao meu Deus con fe, e sei que el oirá o meu clamor.

4 E sei que o Señor Deus consagrará as miñas oracións para o beneficio do meu pobo. E as palabras que escribín en debilidade serán feitas fortes para eles; pois os persuaden a facer o ben; fanlles saber acerca dos seus pais; e falan de Xesús, e persuádenos a crer nel e a perseverar ata o fin, que é a vida eterna.

5 E falan asperamente contra o pecado, segundo a claridade da verdade; xa que logo, ninguén se enfadará coas palabras que escribín, a menos que sexa do espírito do diaño.

6 Me glorio na claridade; me glorio na verdade; me glorio no meu Xesús, porque el ha redimido a miña alma do inferno.

7 Teño caridade para co meu pobo, e gran fe en Cristo de que ante o seu tribunal acharei a moitas almas sen mancha.

8 Teño caridade para co xudeu; digo xudeu, porque me refiro a aqueles de quen vin.

9 Teño tamén caridade para cos xentís. Mais velaquí, para ningún destes podo ter esperanza, a menos que se reconcilien con Cristo e entren pola porta angosta, e camiñen pola senda estreita que guía á vida, e continúen na senda ata o fin do día de probación.

10 E agora ben, os meus amados irmáns, e tamén vós os xudeus e todos os extremos da terra, escoitade estas palabras e crede en Cristo; e se non credes nestas palabras, crede en Cristo. E se credes en Cristo, creredes nestas palabras, porque son as palabras de Cristo, e el deumas; e ensinan a todos os homes que deben facer o bo.

11 E se non son as palabras de Cristo, xulgade; porque no último día Cristo manifestaravos con poder e gran gloria que son as súas palabras; e ante o seu tribunal verémonos cara a cara, vós e eu, e saberedes que el me mandou escribir estas cousas, a pesar da miña debilidade.

12 E rogo ao Pai no nome de Cristo que moitos de nós, se non todos, salvémonos no seu reino, nese grande e último día.

13 E agora ben, amados irmáns meus, todos os que sodes da casa de Israel, e todos vós, ¡ó extremos da terra!, fálovos como a voz dun que clama desde o po: Adeus, ata que veña ese gran día.

14 E vós, os que non queredes participar da bondade de Deus, nin respectar as palabras dos xudeus, nin as miñas palabras, nin as palabras que sairán da boca do Cordeiro de Deus, velaquí, despídome de vós para sempre, porque estas palabras condenaranvos no último día.

15 Pois o que selo na terra será presentado contra vós ante o tribunal do xuízo; porque así mo mandou o Señor, e eu debo obedecer. Amen.