Libro de Mormón - Primeiro Libro de Nefi

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Primeiro Libro de Nefi (Libro de Mormón)       Joseph Smith, Jr.      
 


O PRIMEIRO LIBRO DE NEFI O SEU REINADO E MINISTERIO

Relato de Lehi, da súa esposa Saría e dos seus catro fillos, que se chamaban (empezando polo maior) Lamán, Lemuel, Sam e Nefi. O Señor advirte a Lehi que salga da terra de Xerusalén, porque este profetiza ao pobo sobre a súa iniquidade, e tratan de quitarlle a vida. Lehi viaxa tres días polo deserto coa súa familia. Nefi, acompañado dos seus irmáns, volve á terra de Xerusalén polos anais dos xudeus. O relato dos seus padecementos. Toman por esposas ás fillas de Ismael. Saen para o deserto coas súas familias. Os seus padecementos e aflicións no deserto. Rumbo das súas viaxes. Chegan ás grandes augas. Rebélanse os irmáns de Nefi contra el. El confúndeos e constrúe un barco. Dan ao lugar o nome de Abundancia. Atravesan os grandes mares ata chegar á terra prometida, etcétera. Isto é segundo a narración de Nefi, ou noutras palabras, eu, Nefi, escribín estes anais.


Capítulo 1[editar]

Nefi dá principio á historia do seu pobo-Lehi ve en visión un alicerce de lume e le nun libro de profecías-Encomia a Deus, predicir a vinda do Mesías e profetiza a destrución de Xerusalén-É perseguido polos xudeus. Aproximadamente 600 a.C.

1 Eu, Nefi, nacín de bos pais e recibín, xa que logo, algunha instrución en toda a ciencia do meu pai; e habendo coñecido moitas aflicións durante o curso da miña vida, sendo, no entanto, altamente favorecido do Señor todos os meus días; si, habendo logrado un coñecemento grande da bondade e os misterios de Deus, escribo, xa que logo, a historia dos feitos da miña vida.

2 Si, fago a relación na linguaxe do meu pai, que se compón da ciencia dos xudeus e o idioma dos exipcios.

3 E sei que a historia que escribo é verdadeira; e escríboa da miña propia man, con arranxo aos meus coñecementos.

4 Pois sucedeu que ao comezar o primeiro ano do reinado de Sedequías, rei de Xudá (o meu pai Lehi morara en Xerusalén toda a súa vida), chegaron moitos profetas ese mesmo ano profetizando ao pobo que se arrepentise, ou a gran cidade de Xerusalén sería destruída.

5 Aconteceu, xa que logo, que mentres ía polo seu camiño, o meu pai Lehi oró ao Señor, si, con todo o seu corazón, a favor do seu pobo.

6 E ocorreu que mentres estaba orando ao Señor, apareceu ante el, sobre unha roca, un alicerce de lume; e foi moito o que viu e oíu; e estremeceuse e tremeu extremadamente polas cousas que viu e oíu.

7 E sucedeu que volveu á súa casa en Xerusalén, e botouse sobre o seu leito, dominado polo Espírito e polas cousas que vira.

8 E dominado deste xeito polo Espírito, foi arrebatado nunha visión, na que viu abrirse os ceos, e creu ver a Deus sentado no seu trono, rodeado de innumerables concursos de anxos, en actitude de estar cantando e adorando ao seu Deus.

9 E sucedeu que viu a Un que descendía do ceo, e viu que o seu resplandor era maior que o do sol ao mediodía.

10 E viu tamén que o seguían outros doce, cuxo brillo excedía ao das estrelas do firmamento.

11 E descenderon e avanzaron pola face da terra; e o primeiro chegou ata onde estaba o meu pai, e deulle un libro e mandoulle que o lese.

12 E sucedeu que mentres lía, foi cheo do Espírito do Señor.

13 E leu, dicindo: ¡Ai, ai de ti, Xerusalén, porque vin as túas abominacións! Si, o meu pai leu moitas cousas concernentes a Xerusalén: que sería destruída, así como os seus habitantes; que moitos perecerían pola espada e moitos serían levados cativos a Babilonia.

14 E acaeceu que cando o meu pai houbo lido e visto moitas cousas grandes e marabillosas, prorrumpió en exclamacións ao Señor, talles como: ¡Cuán grandes e marabillosas son as túas obras, oh Señor Deus Todopoderoso! ¡O teu trono elévase nas alturas dos ceos, e o teu poder, e a túa bondade e misericordia esténdense sobre todos os habitantes da terra; e porque es misericordioso, non deixarás perecer aos que acudan a ti!

15 Así se expresaba o meu pai en encomios ao seu Deus; porque a súa alma se regocijaba e todo o seu corazón estaba enchido por mor das cousas que vira, si, que o Señor mostroulle.

16 E eu, Nefi, non dou conta completa do que o meu pai escribiu, porque escribiu moitas cousas que viu en visións e soños; e escribiu tamén moitas cousas que aprofetizó e falou aos seus fillos, das que non darei conta enteira,

17 senón que farei unha relación dos feitos da miña vida. Velaquí, farei un compendio dos anais do meu pai sobre ferros que preparei coas miñas propias mans; xa que logo, despois que os haxa compendiado, escribirei a historia da miña propia vida.

18 Polo tanto, quixese que soubésedes que despois que o Señor houbo mostrado ao meu pai Lehi tantas cousas marabillosas, si, con respecto á destrución de Xerusalén, velaquí, o meu pai saíu entre o pobo e empezou a profetizar e a declararlles concernente ao que el vira e oído.

19 E aconteceu que os xudeus burláronse del polas cousas que testificou deles, porque verdadeiramente testificoulles das súas maldades e abominacións; e deulles testemuño de que as cousas que vira e oído, así como as que lera no libro, manifestaban claramente a vinda dun Mesías e tamén a redención do mundo.

20 E cando os xudeus oíron isto, irritáronse contra el, si, tal como contra os profetas da antigüidade, a quen botaran fóra, e apedreado, e matado; e procuraron tamén quitarlle a vida. Pero velaquí, eu, Nefi, mostrareivos que as entrañables misericordias do Señor esténdense sobre todos aqueles que, por mor da súa fe, el escolleu, para fortalecelos, si, ata ter o poder de librarse.

Capítulo 2[editar]

Lehi leva á súa familia ao deserto xunto ao Mar Vermello-Abandonan os seus bens-Lehi ofrece un sacrificio ao Señor e insignia aos seus fillos a gardar os mandamentos-Lamán e Lemuel murmuran contra o seu pai-Nefi é obediente e ora con fe; o Señor fálalle e é escollido para gobernar aos seus irmáns. Aproximadamente 600 a.C.

1 Porque velaquí, aconteceu que o Señor falou ao meu pai, si, aínda nun soño, e díxolle: Bendito es ti, Lehi, polo que fixeches; e porque fuches fiel, e declaraches a este pobo as cousas que eu che mandei, velaquí, tratan de quitarche a vida.

2 E sucedeu que o Señor mandoulle ao meu pai, nun soño, que partise para o deserto coa súa familia.

3 E aconteceu que foi obediente á palabra do Señor; xa que logo, fixo o que o Señor mandoulle.

4 E ocorreu que saíu para o deserto; e abandonou a súa casa, e a terra da súa herdanza, e o seu ouro, a súa prata e os seus obxectos preciosos, e non levou nada consigo, salvo á súa familia, e provisións e tendas, e dirixiuse ao deserto.

5 E descendeu polos contornos preto das ribeiras do Mar Vermello, e viaxou polo deserto polos lados que están máis próximos a este mar; e viaxou polo deserto coa súa familia, integrada por Saría, a miña nai, e Lamán, Lemuel e Sam, os meus irmáns maiores.

6 E aconteceu que logo de viaxar tres días polo deserto, asentou a súa tenda nun val situado á beira dun río de auga.

7 E sucedeu que erixiu un altar de pedras e presentou unha ofrenda ao Señor, e deu grazas ao Señor o noso Deus.

8 E ao río que desaguaba no Mar Vermello deu o nome de Lamán; e o val estendíase polas ribeiras do río e chegaba ata preto da súa desembocadura.

9 E cando o meu pai viu que as augas do río desembocaban na fonte do Mar Vermello, falou a Lamán, dicindo: ¡Oh, se foses semellante a este río, fluíndo continuamente na fonte de toda rectitud!

10 E dixo tamén a Lemuel: ¡Oh, se foses ti semellante a este val, firme, constante e inmutable en gardar os mandamentos do Señor!

11 Isto falou por causa da dureza de cerviz de Lamán e Lemuel; pois velaquí, murmuraban contra o seu pai en moitas cousas, porque era un home visionario, e sacounos da terra de Xerusalén, abandonando a terra da súa herdanza, e o seu ouro, e a súa prata e os seus obxectos preciosos, para perecer no deserto. E dicían que fixera isto por motivo das tolas imaxinacións do seu corazón.

12 E así era como Lamán e Lemuel, que eran os maiores, murmuraban en contra do seu pai; e facían isto porque non coñecían o xeito de proceder daquel Deus que os creou.

13 Nin crían tampouco que aquela gran cidade de Xerusalén puidese ser destruída conforme ás palabras dos profetas; e eran semellantes aos xudeus que estaban en Xerusalén, os cales procuraban quitarlle a vida ao meu pai.

14 E aconteceu que o meu pai faloulles no val de Lemuel con poder, pois estaba cheo do Espírito, ao grao de que os seus corpos tremeron diante del, e confundiunos, de modo que non ousaron falar contra el; xa que logo, fixeron o que el lles mandou.

15 E vivía o meu pai nunha tenda.

16 E sucedeu que eu, Nefi, sendo moi novo aínda, aínda que grande de estatura, e tendo grandes desexos de coñecer os misterios de Deus, clamei xa que logo ao Señor; e velaquí que el me visitou e enterneció o meu corazón, de modo que crin todas as palabras que o meu pai falara; así que non me rebelei en contra del como o fixeron os meus irmáns.

17 E faleille a Sam, declarándolle as cousas que o Señor manifestoume por medio do seu Santo Espírito. E aconteceu que el creu nas miñas palabras.

18 Mais velaquí, Lamán e Lemuel non quixeron escoitar as miñas palabras; polo que, afligido pola dureza dos seus corazóns, roguei ao Señor por eles.

19 E aconteceu que o Señor faloume, dicindo: Bendito es ti, Nefi, por mor da túa fe, porque me buscaches diligentemente con humildade de corazón.

20 E segundo gardedes os meus mandamentos, prosperaredes e seredes conducidos a unha terra de promisión, si, a unha terra que eu preparei para vós, unha terra escollida sobre todas as demais.

21 E segundo rebélense os teus irmáns contra ti, serán separados da presenza do Señor.

22 E segundo ti gardes os meus mandamentos, serás posto por gobernante e mestre sobre os teus irmáns.

23 Porque velaquí, o día en que se rebelaren contra min, eu maldireinos con penosa maldición, e non terán ningún poder sobre a túa posteridade, a menos que ela tamén se rebelar contra min.

24 E se a túa posteridade rebelar contra min, eles seranlles por azoute aos teus descendentes, para estimulalos a que se acorden de min.

Capítulo 3[editar]

Os fillos de Lehi retornan a Xerusalén para obte-las pranchas de bronce - Labán recúsase a entregalas - Nefi exhorta e anima aos seus irmáns - Labán apodérase dos seus bens e procura matalos - Lamán e Lemuel golpean a Nefi e a Sam, e son reprendidos por un anxo. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que eu, Nefi, logo de falar co Señor, voltei á tenda do meu pai.

2 E sucedeu que el faloume, dicindo: Velaquí, soñei un soño, no que o Señor mandoume que ti e os teus irmáns voltedes a Xerusalén.

3 Pois velaquí, Labán ten os anais dos xudeus e tamén unha xenealoxía dos meus devanceiros; e están gravados sobre pranchas de bronce.

4 Polo que o Señor mandoume que ti e mailos teus irmáns vaiades á casa de Labán, e procuredes os anais e os traiades aquí ao deserto.

5 E velaquí, os teus irmáns murmuran, dicindo que o que eu lles requirín é cousa difícil; pero non son eu quen llo require, senón que é un mandamento do Señor.

6 Polo tanto, vai ti, meu fillo, e o Señor favorecerache porque non murmuraches.

7 E sucedeu que eu, Nefi, dixen ao meu pai: Irei e farei o que o Señor mandou, porque sei que el nunca dá mandamentos aos fillos dos homes sen lles prepararen a vía para que cumpran o que lles mandou.

8 E aconteceu que o meu pai ficou altamente compracido ao me ouvir estas palabras, porque comprendeu que o Señor bendicírame.

9 E eu, Nefi, e mailos meus irmáns emprendemos a marcha polo deserto, coas nosas tendas, para subirmos á terra de Xerusalén.

10 E aconteceu que cando subimos á terra de Xerusalén, eu e mailos meus irmáns puxémonos a deliberar.

11 E botamos ó chou para ver cal de nós iría á casa de Labán. E sucedeu que a sorte caeu sobre Lamán, e foi e entrou na casa de Labán e falou con el mentres estaba sentado na súa casa.

12 E pediulle a Labán os anais que estaban gravados sobre as pranchas de bronce que contiñan a xenealoxía do meu pai.

13 E velaquí que aconteceu que Labán encheuse de ira e botouno da súa presenza; e recusou de lle da-los anais. Polo tanto, díxolle: Velaquí que ti es un ladrón, e vouche matar.

14 Pero Lamán fuxiu da súa presenza, e contounos o que Labán fixera. E empezamos a nos aflixir en extremo, e os meus irmáns estaban a piques de voltar onda meu pai no deserto.

15 Pero velaquí que eu díxenlles: Así como o Señor vive, e como nós vivimos, non descenderemos ata o noso pai no deserto ata que cumpramos o que o Señor nos mandou.

16 Polo tanto, sexamos fieis en gardarmos os mandamentos do Señor. Descendamos, pois, á terra da herdanza do noso pai, pois velaquí que el deixou ouro e prata e toda clase de riquezas; e fixo todo isto por mor dos mandamentos do Señor.

17 Porque sabía que Xerusalén debe ser destruída por mor da iniquidade do pobo.

18 Pois velaquí, rexeitaron as palabras dos profetas. Xa que logo, se o meu pai permanecese no país logo de habérselle mandado saír del, perecería tamén. Polo que foi necesario que salga do país.

19 E velaquí, é prudente para Deus que obteñamos estes anais a fin de que preservemos para os nosos fillos o idioma dos nosos pais;

20 e tamén para preservarlles as palabras que saíron da boca de todos os santos profetas, as cales fóronlles dadas polo Espírito e poder de Deus, desde o principio do mundo, ata o día de hoxe.

21 E aconteceu que, falando deste xeito, persuadín aos meus irmáns a que fosen fieis en gardar os mandamentos de Deus.

22 E sucedeu que descendemos á terra da nosa herdanza e recollemos o noso ouro, e a nosa prata e todos os nosos obxectos preciosos.

23 E logo de recoller estas cousas, volvemos á casa de Labán.

24 E acaeceu que entramos onde estaba Labán, e pedímoslle que nos dese os anais que estaban gravados sobre os ferros de bronce, a cambio dos cales entregariámoslle o noso ouro, e a nosa prata, e todas as nosas cousas preciosas.

25 E aconteceu que cando Labán viu os nosos bens, e que eran grandes en extremo, el cobizounos; polo que nos botou fose e mandou aos seus servos que nos matasen, a fin de apoderarse dos nosos bens.

26 Sucedeu, pois, que fuximos diante dos servos de Labán, e vímonos obrigados a abandonar os nosos bens, que caeron en mans de Labán.

27 E fuximos ao deserto sen que nos alcanzasen os servos de Labán, e escondémonos na oquedad dunha roca.

28 E aconteceu que Lamán irritouse comigo e tamén co meu pai; e o mesmo fixo Lemuel, porque se deixou levar polas palabras de Lamán. Xa que logo, Lamán e Lemuel faláronnos moitas palabras ásperas a nós, os seus irmáns menores, e ata nos golpearon cunha vara.

29 E sucedeu que mentres nos golpeaban coa vara, velaquí, veu un anxo do Señor e púxose ante eles, e faloulles, dicindo: Por que golpeades ao voso irmán menor cunha vara? Non sabedes que o Señor escolleuno para ser gobernante sobre vós, e isto por mor das vosas iniquidades? Velaquí, subiredes de novo a Xerusalén e o Señor entregará a Labán nas vosas mans.

30 E logo que nos falou, o anxo foise.

31 E despois que o anxo houbo partido, Lamán e Lemuel empezaron outra vez a murmurar, dicindo: Como é posible que o Señor entregue a Labán nas nosas mans? Velaquí, é un home poderoso, e pode mandar a cincuenta, si, e aínda pode matar a cincuenta; logo, por que non a nós?

Capítulo 4[editar]

Nefi mata a Labán por mandato do Señor e logo obtén os ferros de bronce por unha estratagema-Zoram opta por unirse á familia de Lehi no deserto. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que falei aos meus irmáns dicíndolles: Subamos de novo a Xerusalén, e sexamos fieis en gardar os mandamentos do Señor, pois velaquí, el é máis poderoso que toda a terra. Por que, pois, non ha de ser máis poderoso que Labán cos seus cincuenta, ou aínda coas súas decenas de milleiros?

2 Subamos pois, e sexamos fortes como Moisés; porque el de certo falou ás augas do Mar Vermello e apartáronse a ambos os dous lados, e os nosos pais saíron da súa catividade sobre terra seca, e os exércitos de Faraón perseguíronos e afogáronse nas augas do Mar Vermello.

3 Velaquí, a vós cónstavos a certeza disto, e tamén sabedes que un anxo falouvos; como, pois, podedes dubidar? Subamos ata alá; o Señor pode librarnos como aos nosos pais, e destruír a Labán como aos exipcios.

4 E cando houben falado estas palabras, aínda estaban irritados, e continuaron murmurando; con todo, seguíronme ata que chegamos aos muros de Xerusalén.

5 E era xa de noite; e fixen que se ocultasen fose do muro. E cando se esconderon, eu, Nefi, entrei furtivamente na cidade e dirixinme á casa de Labán.

6 E ía guiado polo Espírito, sen saber de antemán o que tería que facer.

7 No entanto, seguín adiante, e ao achegarme á casa de Labán vin a un home, e este caera ao chan diante de min, porque estaba ebrio de viño.

8 E ao achegarme a el, achei que era Labán.

9 E percibindo a súa espada, saqueina da vaina; e o puño era de ouro puro, labrado dun xeito admirable, e vin que a folla era dun aceiro finísimo.

10 E aconteceu que o Espírito me compelió a que matase a Labán; pero dixen no meu corazón: Eu nunca derramei sangue humano. E me sobrecogí e desexei non ter que matalo.

11 E o Espírito díxome de novo: Velaquí o Señor púxoo nas túas mans. Si, e eu tamén sabía que intentara quitarme a vida, e que el non quería escoitar os mandamentos do Señor; e ademais, apoderouse dos nosos bens.

12 E sucedeu que outra vez díxome o Espírito: Mátao, porque o Señor púxoo nas túas mans;

13 velaquí que o Señor destrúe aos malvados para que se cumpran os seus xustos designios. É preferible que morra un home a deixar que unha nación degenere e pereza na incredulidade.

14 E cando eu, Nefi, houben oído estas palabras, acordeime das que o Señor faloume no deserto, dicindo: En tanto que os teus descendentes garden os meus mandamentos, prosperarán na terra de promisión.

15 Si, e tamén considerei que non poderían gardar os mandamentos do Señor segundo a lei de Moisés, a menos que tivesen esa lei.

16 E tamén sabía que a lei estaba gravada sobre os ferros de bronce.

17 E ademais, sabía que o Señor puxera a Labán nas miñas mans para este fin: que eu obtivese os anais, de acordo cos seus mandamentos.

18 Polo que, obedecendo a voz do Espírito e collendo a Labán polos cabelos, corteille a cabeza coa súa propia espada.

19 E despois que lle cortei a cabeza coa súa propia espada, tomei as roupas de Labán e vestinme con elas, póndomas todas, e cinguinme os lombos co seu armadura.

20 E cando houben feito todo isto, dirixinme ao lugar onde se achaba o tesouro de Labán. E ao achegarme a ese sitio, atopei ao servo de Labán que gardaba as chaves do tesouro, e imitando a voz do seu amo, mandeille que me acompañase ao lugar do tesouro.

21 E el supuxo que eu era o seu amo Labán, pois viu a roupa e tamén a espada cinguida á miña cintura.

22 E faloume concernente aos anciáns dos xudeus, porque sabía que o seu amo Labán había estado entre eles durante a noite.

23 E faleille coma se eu fose Labán.

24 E tamén lle dixen que eu tiña que levar os gravados, que estaban sobre os ferros de bronce, aos meus irmáns maiores que se achaban do outro lado das murallas.

25 E tamén lle mandei que me seguise.

26 E crendo el que me refería aos irmáns da igrexa, e que era en verdade Labán, a quen eu matara, seguiume.

27 E faloume moitas veces acerca dos anciáns dos xudeus, mentres me dirixía cara a onde estaban os meus irmáns fóra das murallas.

28 E aconteceu que cando Lamán viume, asustouse en extremo, o mesmo que Lemuel e Sam; e fuxiron da miña presenza, porque crían que era Labán, e que me quitou a vida, e ía matalos tamén a eles.

29 E aconteceu que os chamei, e eles oíronme; xa que logo, cesaron de fuxir da miña presenza.

30 E cando o servo de Labán viu aos meus irmáns, empezou a tremer, e estaba a piques de fuxir de min e volver á cidade de Xerusalén.

31 E eu, Nefi, sendo un home grande de estatura, e habendo recibido moita forza do Señor, prendín ao servo de Labán e detíveno para que non se escapase.

32 E sucedeu que lle dixen que se quería escoitar as miñas palabras, así como vive o Señor, e como vivo eu, que se prestaba atención ás nosas palabras, perdoariámoslle a vida.

33 E faleille, si, fíxenlle xuramento de que non tiña por que temer; que sería libre como nós se descendía connosco ao deserto.

34 E tamén lle dixen: Certamente o Señor mandounos facer isto, e non debemos ser diligentes en gardar os mandamentos do Señor? Polo tanto, se descendes ao deserto onde está o meu pai, haberá lugar para ti entre nós.

35 E sucedeu que Zoram cobrou ánimo ao oír as palabras que lle falei. Agora ben, Zoram era o nome deste servo; e prometeu que descendería ao deserto onde estaba o noso pai. Si, e tamén nos fixo xuramento de que permanecería desde entón connosco.

36 Agora ben, desexabamos que permanecese connosco por esta razón: que os xudeus non soubesen da nosa fuxida ao deserto, non fose que nos perseguisen e destruísennos.

37 E aconteceu que cando Zoram se juramentó, cesaron os nosos temores con respecto a el.

38 E sucedeu que tomamos os ferros de bronce e ao servo de Labán, e partimos para o deserto e viaxamos cara á tenda do noso pai.

Capítulo 5[editar]

Saríah quéixase contra Lehi-Ambos se regocijan polo regreso dos seus fillos-Ofrecen sacrificios-Os ferros de bronce conteñen os escritos de Moisés e dos profetas-Nelas indícase que Lehi é descendente de Xosé-Lehi profetiza acerca dos seus descendentes e da preservación dos ferros. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que logo de viaxar polo deserto ata onde estaba o noso pai, velaquí, este encheuse de gozo; e tamén a miña nai Saría se regocijó en extremo, porque verdadeiramente habíase afligido por nós;

2 porque cría que pereceramos no deserto, e tamén se queixou moito contra o meu pai, acusándoo de visionario, dicindo: Ti sacáchesnos da terra da nosa herdanza, e os meus fillos xa non existen e nós pereceremos no deserto.

3 E segundo este xeito de falar, a miña nai queixouse contra o meu pai.

4 E sucedera que o meu pai faloulle, dicindo: Sei que son home visionario, porque se non vise as cousas de Deus nunha visión, non coñecería a súa bondade, senón que permanecese en Xerusalén e perecido cos meus irmáns.

5 Pero velaquí, obtiven unha terra de promisión e me xúbilo nestas cousas; si, e eu se que o Señor librará aos meus fillos das mans de Labán, e faraos volver a nós no deserto.

6 E con estas palabras o meu pai Lehi consolou á miña nai Saría, con respecto a nós, mentres viaxabamos polo deserto cara á terra de Xerusalén para obter os anais dos xudeus;

7 e cando volvemos á tenda do meu pai, enchéronse de gozo; e a miña nai consolouse.

8 E ela falou, dicindo: Agora sei con certeza que o Señor mandou ao meu marido que fuxa ao deserto; si, e tamén sei de seguro que o Señor protexeu aos meus fillos, librounos das mans de Labán e deulles poder para levar a cabo o que o Señor mandoulles. E segundo este xeito de falar expresouse ela.

9 E aconteceu que se regocijaron en extremo, e ofreceron sacrificios e holocaustos ao Señor; e deron grazas ao Deus de Israel.

10 E logo de dar grazas ao Deus de Israel, o meu pai Lehi tomou os anais que estaban gravados sobre os ferros de bronce, e examinounos desde o principio.

11 E viu que contiñan os cinco libros de Moisés, os cales relataban a historia da creación do mundo, e tamén de Adán e Eva, os nosos primeiros pais;

12 e así mesmo a historia dos xudeus desde o seu principio, aínda ata o comezo do reinado de Sedequías, rei de Xudá;

13 e tamén as profecías dos santos profetas desde o principio, ata comezar o reinado de Sedequías, e moitas profecías declaradas por boca de Xeremías.

14 E aconteceu que o meu pai Lehi tamén achou sobre os ferros de bronce a genealogía dos seus pais, polo que soubo que descendía de Xosé, si, aquel Xosé que era fillo de Xacob, que foi vendido para Exipto e preservado pola man do Señor para que salvase do fame ao seu pai Xacob e a toda a súa casa.

15 E tamén foron librados do cativerio e conducidos fose do país de Exipto polo mesmo Divos que os preservou.

16 Así foi que o meu pai Lehi descubriu a xenealoxía dos seus antepasados. E Labán tamén era descendente de Xosé, polo que el e os seus pais levaran os anais.

17 E cando o meu pai viu todas estas cousas, foi cheo do Espírito e empezou a profetizar acerca dos seus descendentes:

18 Que estes ferros de bronce irían a todas as nacións, tribos, linguas e pobos que fosen do seu simiente.

19 Xa que logo, dixo que estes ferros nunca perecerían, nin xamais o tempo as empañaría. E profetizou moitas cousas en canto á súa posteridade.

20 E sucedeu que ata este punto o meu pai e eu gardaramos os mandamentos que o Señor mandounos.

21 E obtiveramos os anais que o Señor mandounos, e os escudriñamos e descubrimos que eran desexables; si, de gran valor para nós, por motivo de que poderiamos preservar os mandamentos do Señor para os nosos fillos.

22 Polo tanto, foi na sabedoría do Señor que os levásemos connosco mentres viaxabamos polo deserto cara á terra de promisión.

Capítulo 6[editar]

Nefi escribe acerca das cousas de Deus-O propósito de Nefi é persuadir aos homes a vir ao Deus de Abraham e ser salvos. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 Agora ben, eu, Nefi, non dou a genealogía dos meus pais nesta parte dos meus anais; nin tampouco a darei en ningún outro momento sobre estes ferros que estou escribindo, porque se acha nos anais que o meu pai levou, e por iso non a escribo nesta obra.

2 Básteme dicir que somos descendentes de Xosé.

3 E non me parece importante ocuparme nunha narración completa de todas as cousas do meu pai, porque non se poden escribir sobre estes ferros, pois desexo o espazo para escribir acerca das cousas de Deus.

4 Porque toda a miña intención é persuadir aos homes a que veñan ao Deus de Abraham, e ao Deus de Isaac, e ao Deus de Xacob, e sexan salvos.

5 De modo que non escribo as cousas que agradan ao mundo, senón as que agradan a Deus e aos que non son do mundo.

6 Xa que logo, darei un mandamento aos meus descendentes de que non ocupen estes ferros con cousas que non sexan de valor para os fillos dos homes.

Capítulo 7[editar]

Os fillos de Lehi volven a Xerusalén e invitan a Ismael e á súa familia a unirse a eles na súa viaxe-Lamán e outros se rebelan-Nefi exhorta aos seus irmáns a ter fe no Señor-Átano con cordas e proxectan quitarlle a vida-É librado polo poder da fe-Os seus irmáns pídenlle perdón-Lehi e os que o acompañan ofrecen sacrificios e holocaustos. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E agora quixese que soubésedes que cando o meu pai Lehi houbo concluído de profetizar concernente á súa posteridade, o Señor faloulle de novo, dicindo que non conviña que el, Lehi, leva á súa familia soa ao deserto; senón que os seus fillos debían tomar mulleres por esposas para levantar posteridade para o Señor na terra de promisión.

2 E aconteceu que o Señor mandoulle que eu, Nefi, e os meus irmáns volvésemos á terra de Xerusalén, e levásemos a Ismael e a súa familia ao deserto.

3 E aconteceu que eu, Nefi, e os meus irmáns viaxamos outra vez polo deserto para subir a Xerusalén.

4 E sucedeu que chegamos á casa de Ismael, e achamos favor ante os seus ollos, de modo que puidemos anunciarlle as palabras do Señor.

5 E o Señor abrandou o corazón de Ismael e os da súa casa; xa que logo, viaxaron connosco ao deserto á tenda do noso pai.

6 E mentres iamos polo deserto, velaquí que Lamán e Lemuel, dous das fillas, e os dous fillos de Ismael e as súas familias rebeláronse contra nós, é dicir, contra min, Nefi, e contra Sam e contra Ismael, e a súa esposa e as súas outras tres fillas.

7 E aconteceu que na súa rebelión desexaban regresar á terra de Xerusalén.

8 E eu, Nefi, afligido pola dureza dos seus corazóns, faleilles, si, a Lamán e a Lemuel, dicindo: Velaquí, vós sodes os meus irmáns maiores e como é que sodes tan duros de corazón, e tan cegos de entendemento, que tedes necesidade de que eu, o voso irmán menor, teña que falarvos, si, e darvos o exemplo?

9 Como é que non escoitastes a palabra do Señor?

10 Como é que vos esquecestes de ver a un anxo do Señor?

11 Si, e como é que esquecestes cuán grandes cousas o Señor fixo por nós, librándonos das mans de Labán, e tamén axudándonos a obter os anais?

12 Si, e como é que esquecestes que o Señor ten poder de facer todas as cousas segundo a súa vontade, para os fillos dos homes, se é que exercen a fe nel? Xa que logo, seámosle fieis.

13 E se é que lle somos fieis, obteremos a terra de promisión; e saberedes nun tempo vindeiro que será cumprida a palabra do Señor respecto da destrución de Xerusalén; porque todo canto o Señor dixo respecto da súa destrución cumprirase.

14 Pois velaquí, o Espírito do Señor pronto cesará de loitar con eles; porque rexeitaron aos profetas e arroxaron a Xeremías nunha prisión. E procuraron quitarlle a vida ao meu pai, ata o punto de facelo fuxir do país.

15 E agora ben, velaquí dígovos que se volvedes a Xerusalén, tamén pereceredes con eles. Así pois, se o preferides, subide alá, e recordade as palabras que vos falo, que se ides, tamén pereceredes; porque así me constriñe a falar o Espírito do Señor.

16 E aconteceu que cando eu, Nefi, houben falado estas palabras aos meus irmáns, irritáronse contra min. E lanzáronse sobre min, porque se habían enojado en extremo, e atáronme con cordas, pois intentaban quitarme a vida, para logo abandonarme no deserto, a fin de que fose devorado por animais salvaxes.

17 Pero aconteceu que oré ao Señor, dicindo: ¡Oh Señor, segundo a miña fe en ti, líbrame das mans dos meus irmáns; si, dáme forzas para romper estas ligaduras que me suxeitan!

18 E cando houben pronunciado estas palabras, velaquí, foron soltas as ligaduras das miñas mans e dos meus pés, e póndome diante dos meus irmáns, faleilles outra vez.

19 E aconteceu que se enfurecieron comigo de novo e trataron de apoderarse de min; pero velaquí, unha das fillas de Ismael, si, e tamén a súa nai e un dos fillos de Ismael, suplicaron aos meus irmáns de tal xeito que abrandaron os seus corazóns, e cesaron nos seus esforzos por quitarme a vida.

20 E sucedeu que se sentiron apesadumbrados da súa maldade, ao grao de que se humillaron diante de min, suplicándome que lles perdoase aquilo que fixeran comigo.

21 E aconteceu que lles perdoei sinceramente todo canto me fixeron, e exhorteinos a que pedisen ao Señor o seu Deus que os perdoase. E aconteceu que así o fixeron. E logo de haber orado ao Señor, emprendemos outra vez a marcha cara á tenda do noso pai.

22 E aconteceu que baixamos á tenda do noso pai; e cando eu, os meus irmáns e toda a casa de Ismael houbemos chegado á tenda do meu pai, eles deron grazas ao Señor o seu Deus; e ofrecéronlle sacrificios e holocaustos.

Capítulo 8[editar]

Lehi ve unha visión da árbore da vida-Come do seu froito e desexa que a súa familia faga o mesmo-Ve unha barra de ferro, un carreiro estreito e angosto e o vapor de tebras que envolve aos homes-Saría, Nefi e Sam comen do froito, pero Lamán e Lemuel non queren facelo. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que recolleramos toda sorte de sementes de toda especie, tanto de grans de todas clases, como de todo xénero de froitas.

2 E sucedeu que mentres o meu pai estaba no deserto, falounos, dicindo: Velaquí, soñei un soño ou, noutras palabras, vin unha visión.

3 E velaquí, por mor das cousas que vin, teño por que regocijarme no Señor por motivo de Nefi e de Sam; porque teño razón para supor que eles e tamén moitos dos seus descendentes salvaranse.

4 Pero velaquí, Lamán e Lemuel, temo en gran xeito por causa de vós; pois velaquí, pareceume ver no meu soño un deserto obscuro e lúgubre.

5 E aconteceu que vin a un home vestido cun manto branco, o cal chegou e púxose diante de min.

6 E sucedeu que me falou e mandoume que o seguise.

7 E aconteceu que mentres o seguía, vin que me achaba nun deserto obscuro e lúgubre.

8 E logo de camiñar na obscuridad polo espazo de moitas horas, empecei a implorarle ao Señor que tivese compaixón de min, de acordo coa multitude das súas tenras misericordias.

9 E aconteceu que logo de haber orado ao Señor, vin un campo grande e espazoso.

10 E sucedeu que vin unha árbore cuxo froito era desexable para facer a un feliz.

11 E aconteceu que me adiantei e comín do seu froito; e percibín que era en grao sumo doce, superior a todo canto eu probara antes. Si, e vin que o seu froito era branco, e excedía a toda blancura que eu xamais vise.

12 E ao comer do seu froito, a miña alma encheuse dun gozo inmenso; polo que desexei que participase tamén del a miña familia, pois sabía que o seu froito era preferible a todos os demais.

13 E ao dirixir a mirada en derredor, polo si ou polo non descubría á miña familia tamén, vin un río de auga; e corría cerca da árbore de cuxo froito eu estaba comendo.

14 E mirei para ver de onde procedía, e vin a súa fonte non moi lonxe de min; e no seu manancial vin á vosa nai, Saría, e a Sam e a Nefi; e estaban alí coma se non soubesen onde ir.

15 E aconteceu que lles fixen acenos e tamén lles dixen en voz alta que viñesen cara a min e participasen daquel froito que era preferible a todos os demais.

16 E sucedeu que viñeron cara a min e tamén comeron do froito da árbore.

17 E aconteceu que eu sentín desexos de que Lamán e Lemuel viñesen e comesen tamén daquel froito; xa que logo, dirixín a vista cara ao manancial do río polo si ou polo non víaos.

18 E aconteceu que os vin, pero non quixeron vir cara a min para comer do froito.

19 E percibín unha barra de ferro que se estendía pola beira do río e conducía á árbore onde eu estaba.

20 E vin tamén un carreiro estreito e angosto que corría ao carón da barra de ferro ata a árbore, á beira do cal achábame; e tamén pasaba por onde brotaba o manancial ata un campo grande e espazoso a semellanza dun mundo.

21 E vin innumerables concursos de xentes, moitas das cales estábanse apremando a fin de chegar ao carreiro que conducía á árbore á beira do cal achábame.

22 E aconteceu que se adiantaron e emprenderon a marcha polo carreiro que conducía á árbore.

23 E ocorreu que xurdiu un vapor de tebras, si, un sumamente extenso vapor de tebras, tanto así que os que entraran no carreiro apartáronse do camiño, de maneira que se desviaron e perdéronse.

24 E sucedeu que vin a outros que se adiantaban, e chegaron e asíronse do extremo da barra de ferro, e avanzaron a través do vapor de tebras, asidos á barra de ferro, ata que chegaron e participaron do afruto da árbore.

25 E logo de comer do froito da árbore, miraron en derredor deles, coma se achásense aavergonzados.

26 E eu tamén dirixín a mirada ao redor, e vin do outro lado do río un edificio grande e espazoso que parecía erguerse no aire, a gran altura da terra.

27 E estaba cheo de persoas, tanto anciás como novas, homes así como mulleres; e a roupa que vestían era excesivamente fina; e achábanse en actitude de estar burlándose e sinalando co dedo aos que chegaran ata o froito e estaban comendo del.

28 E despois que houberon probado do froito, avergoñáronse por mor dos que se mofaban deles; e caeron en carreiros prohibidos e perdéronse.

29 E agora ben, eu, Nefi, non relato todas as palabras do meu pai;

30 pero para ser breve no que escribo, velaquí, el viu outras multitudes que avanzaban; e chegaron e agarráronse do extremo da barra de ferro; e seguiron cara a adiante, asidos constantemente á barra de ferro, ata que chegaron, e prostráronse, e comeron do froito da árbore.

31 E viu tamén outras multitudes que se dirixían ás apalpadelas cara ao grande e espazoso edificio.

32 E aconteceu que moitos se afogaron nas profundidades da fonte; e moitos outros desapareceron da súa vista, desviándose por carreiros estraños.

33 E grande era a multitude que entraba naquel singular edificio. E logo de entrar nel sinalábannos con dedo de escarnio a min e tamén aos que participaban do froito; pero non lles fixemos caso.

34 Estas son as palabras do meu pai: Pois todos os que lles fixeron caso perdéronse.

35 E nin Lamán nin Lemuel comeron do froito, dixo o meu pai.

36 E aconteceu que logo que o meu pai houbo relatado todas as palabras do seu soño ou visión, que foron moitas, díxonos que por mor destas cousas que vira na visión, temía en gran xeito por Lamán e Lemuel; si, temía que fosen desterrados da presenza do Señor.

37 E entón exhortounos, con todo o sentimento dun tenro pai, a que escoitasen os seus consellos, para que quizá o Señor tivese misericordia deles e non os refugase; si, o meu pai predicoulles.

38 E logo de haberlles predicado, e tamén profetizado de moitas cousas, mandoulles que gardasen os mandamentos do Señor; e cesou de falarlles.

Capítulo 9[editar]

Nefi prepara dous xogos de anais-A cada un dáse o nome de ferros de Nefi-Os ferros maiores conteñen unha historia seglar; as menores teñen que ver principalmente con cousas sacras. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E todas estas cousas o meu pai viu, oíu e dixo mentres vivía nunha tenda no val de Lemuel, como tamén moitísimas outras cousas máis que non se poden escribir sobre estes ferros.

2 Agora ben, xa que falei destes ferros, velaquí, non son as mesmas sobre as que escribo a historia completa do meu pobo; pois a aquelas en que fago a relación completa do meu pobo dei o nome de Nefi; e xa que logo, chámanse os ferros de Nefi, conforme ao meu propio nome; e estes ferros tamén se chaman os ferros de Nefi.

3 Con todo, recibín un mandato do Señor de que fixese estes ferros para o obxecto especial de que se gravase unha relación do ministerio do meu pobo.

4 Sobre as outras ferros débese gravar a historia do reinado dos reis, e as guerras e contendas do meu pobo; polo tanto, estes ferros son maiormente para o ministerio; e as outras son principalmente para o reinado dos reis, e as guerras e contencións do meu pobo.

5 Xa que logo, o Señor mandoume facer estes ferros para un sabio propósito seu, o cal éme descoñecido.

6 Pero o Señor sabe todas as cousas desde o principio; xa que logo, el prepara a vía para realizar todas as súas obras entre os fillos dos homes; porque, velaquí, el ten todo poder para o cumprimento de todas as súas palabras. E así é. Amén.

Capítulo 10[editar]

Lehi prediche a catividade en Babilonia—Fala da vinda entre os xudeus dun Mesías, un Salvador, un Redentor—Lehi fala tamén da vinda do que bautizaría ao Cordeiro de Deus—Lehi fala da morte e da resurrección do Mesías—Compara a dispersión e o recollemento de Israel cunha oliveira—Nefi fala achega do Fillo de Deus, do don do Espírito Santo e da necesidade de que haxa rectitude. Aproximadamente 600—592 a.C.

1 E agora eu, Nefi, procedo a facer un relato sobre estes ferros da historia dos meus feitos, e o meu reinado e ministerio; así pois, para continuar coa miña relación, debo dicir algo máis acerca das cousas do meu pai e tamén dos meus irmáns.

2 Porque velaquí, aconteceu que logo que o meu pai houbo concluído de relatar acerca do seu soño, e tamén de exhortalos a exercer toda dilixencia, faloulles acerca dos xudeus,

3 que despois que fosen destruídos, si, esa gran cidade de Xerusalén, e moitos deles fosen levados cativos a Babilonia, volverían outra vez de acordo co propio e debido tempo do Señor, si, volverían da súa catividade; e logo de volver da súa catividade, posuirían outra vez a terra da súa herdanza.

4 Si, seiscentos anos logo da partida do meu pai de Xerusalén, o Señor Deus levantaría a un profeta entre os xudeus: si, un Mesías, ou, noutras palabras, un Salvador do mundo.

5 E tamén falou concernente aos profetas: do gran número que testificara destas cousas referentes a este Mesías de quen el falara, ou sexa, deste Redentor do mundo.

6 Polo tanto, todo o xénero humano achábase nun estado perdido e caído, e estaríao para sempre, a menos que confiase neste Redentor.

7 E tamén lles falou acerca dun profeta que habería de preceder ao Mesías, para preparar a vía do Señor;

8 si, e que sairía e proclamaría no deserto: Preparade o camiño do Señor e endereitade as súas sendas, porque entre vós áchase un a quen non coñecedes; e máis poderoso é que eu, e de quen non son digno de desatar a correa do seu zapato. E o meu pai falou moito tocante a esta cousa.

9 E o meu pai dixo que bautizaría en Betábara, do outro lado do Xordán; e tamén dixo que bautizaría con auga; que aínda bautizaría ao Mesías con auga;

10 e que logo de bautizar ao Mesías con auga, vería e daría testemuño de bautizar ao Cordeiro de Deus, que quitaría os pecados do mundo.

11 E aconteceu que logo que o meu pai houbo dito estas palabras, falou aos meus irmáns tocante ao evanxeo que sería predicado entre os xudeus, e tamén concernente a que os xudeus degenerarían na incredulidade. E logo que desen morte ao Mesías que habería de vir, e logo de ser morto, resucitaría de entre os mortos e manifestaríase aos gentiles por medio do Espírito Santo.

12 Si, moito falou o meu pai acerca dos gentiles e tamén da casa de Israel, que se lles compararía a unha oliveira, cuxas ramas serían desgajadas e esparexidas sobre toda a face da terra.

13 Xa que logo, dixo que era necesario que fósemos conducidos unanimemente á terra de promisión, para que se cumprise a palabra do Señor de que seriamos dispersados sobre toda a face da terra.

14 E que despois que a casa de Israel fose esparexida, sería de novo recollida; ou, nunha palabra, despois que os gentiles recibisen a plenitude do evanxeo, as ramas naturais da oliveira, ou sexa, os restos da casa de Israel, serían injertados, ou chegarían ao coñecemento do verdadeiro Mesías, o seu Señor e o seu Redentor.

15 E con estas palabras o meu pai profetizou e falou aos meus irmáns, e tamén moitas outras cousas que non escribo neste libro; porque escribín no meu outro libro canto me pareceu conveniente.

16 E todas estas cousas, das cales falei, sucederon mentres o meu pai vivía nunha tenda no val de Lemuel.

17 E aconteceu que despois que eu, Nefi, houben oído todas as palabras do meu pai concernentes ás cousas que vira na súa visión, e tamén as cousas que falou polo poder do Espírito Santo, poder que recibiu pola fe que tiña no Fillo de Deus -e o Fillo de Deus era o Mesías que habería de vir- eu, Nefi, sentín desexos de que tamén eu vise, oíse e soubese destas cousas, polo poder do Espírito Santo, que é o don de Deus para todos aqueles que o buscan diligentemente, tanto en tempos pasados como no tempo en que se manifeste el mesmo aos fillos dos homes.

18 Porque el é sempre o mesmo onte, hoxe e para sempre; e a vía foi preparada para todos os homes desde a fundación do mundo, se é que se arrepinten e veñen a el.

19 Porque o que con dilixencia busca, achará; e os misterios de Deus seranlle descubertos polo poder do Espírito Santo, o mesmo nestes días como en tempos pasados, e o mesmo en tempos pasados como nos vindeiros; xa que logo, a vía do Señor é un xiro eterno.

20 Recorda, pois, oh home, que por todos os teus feitos serás traído a xuízo.

21 Polo que, se procurastes facer o malo nos días da vosa probación, entón achádesvos impuros ante o tribunal de Deus; e ningunha cousa impura pode morar con Deus; así que, debedes ser refugados para sempre.

22 E o Espírito Santo dáme autoridade para que declare estas cousas e non as reteña.

Capítulo 11[editar]

Nefi ve o Espírito do Señor e móstraselle a árbore da vida nunha visión-Ve á nai do Fillo de Deus e aprende acerca da condescendencia de Deus-Ve o bautismo, o ministerio e a crucifixión do Cordeiro de Deus-Ve tamén o chamamento e ministerio dos Doce Apóstolos do Cordeiro. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 Pois sucedeu que despois que houben desexado coñecer as cousas que o meu pai vira, e crendo que o Señor podía facermas saber, mentres estaba eu sentado reflexionando sobre isto, fun arrebatado no Espírito do Señor, si, ata unha montaña extremadamente alta que nunca antes vira, e sobre a cal nunca puxera os meus pés.

2 E díxome o Espírito: Velaquí, que é o que ti desexas?

3 E eu dixen: Desexo ver as cousas que o meu pai viu.

4 E o Espírito díxome: Cres que o teu pai viu a árbore do cal falou?

5 E respondín: Si, ti sabes que creo todas as palabras do meu pai.

6 E cando houben pronunciado estas palabras, o Espírito exclamou en voz alta: ¡Hosanna ao Señor, o Deus Altísimo, porque el é Deus sobre toda a terra, si, sobre todo! E bendito es ti, Nefi, porque cres no Fillo do Deus Altísimo; polo tanto, verás as cousas que desexaches.

7 E velaquí, isto serache dado por sinal: que despois que vexas a árbore que deu o froito que o teu pai probou, tamén verás a un home que descende do ceo, e presenciaralo; e despois que o presenciaches, darás testemuño de que é o Fillo de Deus.

8 E aconteceu que me dixo o Espírito: ¡Mira! E mirei e vin unha árbore; e era semellante ao que o meu pai vira; e a súa beleza era moi superior, si, sobrepujaba a toda outra beleza; e o seu blancura excedía á blancura da neve mesma.

9 E sucedeu que despois que houben visto a árbore, díxenlle ao Espírito: Vexo que me mostraches a árbore que é máis precioso que todos.

10 E preguntoume: Que desexas ti?

11 E díxenlle: Desexo saber a interpretación diso, -pois lle falaba como fala o home; porque vin que tiña a forma de home. No entanto, eu sabía que era o Espírito do Señor; e el falábame como un home fala con outro.

12 E aconteceu que me dixo: ¡Mira! E mirei para velo, pero non o vin máis, pois se retirou da miña presenza.

13 E sucedeu que mirei, e vin a gran cidade de Xerusalén, e tamén outras cidades. E vin a cidade de Nazaret, e nela vin a unha virxe, e era sumamente fermosa e branca.

14 E ocorreu que vin abrirse os ceos; e un anxo descendeu e púxose diante de min, e díxome: Nefi, que é o que ves?

15 E contesteille: Unha virxe, máis fermosa e pura que toda outra virxe.

16 E díxome: Comprendes a condescendencia de Deus?

17 E respondinlle: Se que ama aos seus fillos; con todo, non sei o significado de todas as cousas.

18 E díxome: Velaquí, a virxe que ti ves é a nai do Fillo de Deus, segundo a carne.

19 E aconteceu que vin que foi levada no Espírito; e despois que houbo sido levada no Espírito por certo espazo de tempo, faloume o anxo, dicindo: ¡Mira!

20 E mirei, e vin de novo á virxe levando a un neno nos seus brazos.

21 E o anxo díxome: ¡Velaquí, o Cordeiro de Deus, si, o Fillo do Pai Eterno! Comprendes o significado da árbore que o teu pai viu?

22 E contesteille, dicindo: Si, é o amor de Deus que se derrama amplamente no corazón dos fillos dos homes; polo tanto, é máis desexable que todas as cousas.

23 E el faloume, dicindo: Si, e o de maior gozo para a alma.

24 E cando houbo pronunciado estas palabras, díxome: ¡Mira! E mirei, e vin ao Fillo de Deus que ía entre os fillos dos homes; e vin a moitos que caían aos seus pés e adorábano.

25 E aconteceu que vin que a barra de ferro que o meu pai vira representaba a palabra de Deus, a cal conducía á fonte de augas vivas ou árbore da vida; e estas augas son unha representación do amor de Deus; e tamén vin que a árbore da vida representaba o amor de Deus.

26 E o anxo díxome de novo: ¡Mira, e ve a condescendencia de Deus!

27 E mirei, e vin ao Redentor do mundo, de quen o meu pai falara, e vin tamén ao profeta que habería de preparar a vía diante del. E o Cordeiro de Deus adiantouse e foi bautizado por el; e despois que foi bautizado, vin abrirse os ceos, e ao Espírito Santo descender do ceo e repousar sobre el en forma de pomba.

28 E vin que saíu, exercendo o seu ministerio entre o pobo con poder e gran gloria; e reuníanse as multitudes para escoitalo; e vin que o botaron de entre eles.

29 E vin tamén a outros doce que o seguían. E aconteceu que foron levados no Espírito de diante da miña face, de modo que non os vin máis.

30 E aconteceu que me falou de novo o anxo, dicindo: ¡Mira! E mirei, e vin que se abrían de novo os ceos, e que descendían anxos sobre os fillos dos homes; e lles ministraban.

31 E de novo faloume, dicindo: ¡Mira! E mirei, e vin ao Cordeiro de Deus que ía entre os fillos dos homes. E vin a multitudes de persoas que estaban enfermas e afligidas con toda clase de males, e con demos e con espíritos impuros; e o anxo faloume e mostroume todas estas cousas. E foron sanadas polo poder do Cordeiro de Deus; e os demos e os espíritos impuros foron botados fóra.

32 E aconteceu que me falou outra vez o anxo, dicindo: ¡Mira! E mirei, e vin ao Cordeiro de Deus, e que o pobo apresouno; si, vin que o Fillo do eterno Deus foi xulgado polo mundo; e eu vin, e dou testemuño.

33 E eu, Nefi, vin que foi levantado sobre a cruz e inmolado polos pecados do mundo.

34 E despois que foi morto, vin ás multitudes da terra, e que estaban reunidas para combater contra os apóstolos do Cordeiro; porque así chamou aos doce o anxo do Señor.

35 E estaban reunidas as multitudes da terra; e vin que se achaban nun vasto e espazoso edificio, semellante ao que o meu pai viu. E de novo faloume o anxo do Señor, dicindo: Velaquí o mundo e a súa sabedoría; si, velaquí, a casa de Israel reuniuse para combater contra os doce apóstolos do Cordeiro.

36 E aconteceu que vin, e dou testemuño de que o grande e espazoso edificio representaba o orgullo do mundo; e caeu, e a súa caída foi grande en extremo. E faloume outra vez o anxo do Señor, dicindo: Así será a destrución de todas as nacións, tribos, linguas e pobos que combatan contra os doce apóstolos do Cordeiro.

Capítulo 12[editar]

Nefi ve en visión a terra de promisión; a rectitud, a iniquidade e a caída dos seus habitantes; a vinda do Cordeiro de Deus entre eles; que os Doce Discípulos e os Doce Apóstolos xulgarán a Israel; e o estado repugnante e sucio daqueles que degeneran na incredulidade. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que me dixo o anxo: Mira e ve á túa posteridade e tamén a posteridade dos teus irmáns. E mirei, e vin a terra de promisión; e vin multitudes de xentes, si, cal se fóra en tan inmenso número como a area do mar.

2 E sucedeu que vin ás multitudes reunidas para combater unhas contra outras; e vin guerras e rumores de guerras, e vin a gran mortaldade causada pola espada entre os do meu pobo.

3 E aconteceu que vin pasar moitas xeracións en guerras e contendas na terra; e vin un gran número de cidades, si, tantas que non as contei.

4 E aconteceu que vin un vapor de tebras sobre a face da terra de promisión; e vin lóstregos, e oín tronos e terremotos e toda clase de ruídos estrepitosos; e vin que se hendieron as rocas e a terra; e vin montañas esborrallarse en pedazos; e vin as chairas tornarse escabrosas; e vin que se afundiron moitas cidades; e vin que moitas outras foron abrasadas por lume; e vin moitas que caeron a terra por causa dos terremotos.

5 E sucedeu que logo de presenciar estas cousas, vin que o vapor de tebras desaparecía de sobre a face da terra; e velaquí, vin multitudes que non caeran por mor dos grandes e terribles xuízos do Señor.

6 E vin abrirse os ceos, e ao Cordeiro de Deus que descendía do ceo; e baixou e manifestouse aos que non caeran.

7 E tamén vin e dou testemuño de que o Espírito Santo descendeu sobre outros doce; e foron ordenados de Deus, e escolleitos.

8 E o anxo faloume, dicindo: Velaquí os doce discípulos do Cordeiro que foron escollidos para ministrar aos da túa descendencia.

9 E díxome: Acórdasche dos doce apóstolos do Cordeiro? Velaquí, eles son os que xulgarán ás doce tribos de Israel; xa que logo, os doce ministros da túa posteridade serán xulgados por eles, pois vós sodes da casa de Israel.

10 E estes doce ministros que ti ves xulgarán á túa posteridade. E velaquí, son xustos para sempre; porque por mor da súa fe no Cordeiro de Deus, os seus vestidos son emblanquecidos no seu sangue.

11 E o anxo díxome: ¡Mira! E mirei, e vin que morreron en rectitud tres xeracións; e os seus vestidos eran brancos, así como os do Cordeiro de Deus; e díxome o anxo: Estes son emblanquecidos no sangue do Cordeiro, por mor da súa fe nel.

12 E eu, Nefi, tamén vin a moitos dos da cuarta xeración que morreron en rectitud.

13 E sucedeu que vin reunidas ás multitudes da terra.

14 E o anxo díxome: Velaquí a túa posteridade, e tamén a dos teus irmáns.

15 E ocorreu que mirei e vin aos da miña posteridade reunidos en multitudes contra a posteridade dos meus irmáns; e achábanse congregados para a batalla.

16 E o anxo faloume, dicindo: Velaquí a fonte de augas sucias que o teu pai viu; si, o río do que falou; e as súas profundidades son as profundidades do inferno.

17 E os vapores de tebras son as tentacións do diaño que cegan os ollos e endurecen o corazón dos fillos dos homes, e condúcenos cara a camiños anchos, de modo que perecen e pérdense.

18 E o vasto e espazoso edificio que o teu pai viu representa as vas ilusións e o orgullo dos fillos dos homes. E un grande e terrible abismo sepáraos; si, a palabra da xustiza do Deus Eterno e o Mesías, que é o Cordeiro de Deus, de quen o Espírito Santo dá testemuño desde o principio do mundo ata hoxe, e desde agora e para sempre.

19 E mentres o anxo pronunciaba estas palabras, vin que a posteridade dos meus irmáns combatía contra a miña, segundo a palabra do anxo; e a causa do orgullo da miña posteridade e das tentacións do diaño, vin que a posteridade dos meus irmáns venceu aos da miña descendencia.

20 E aconteceu que mirei, e vin que os da posteridade dos meus irmáns venceran á miña; e repartíronse en multitudes sobre a superficie da terra.

21 E vinos reunirse en multitudes; e vin entre eles guerras e rumores de guerras; e en guerras e rumores de guerras, vin pasar moitas xeracións.

22 E o anxo díxome: Velaquí que estes degenerarán na incredulidade.

23 E aconteceu que vin, que despois que houberon degenerado na incredulidade, convertéronse nunha xente obscura, repugnante e sucia, chea de lecer e de todo xénero de abominacións.

Capítulo 13[editar]

Nefi ve en visión o establecemento da igrexa do diaño entre os xentís, o descubrimento e a colonización das Américas, a perda de moitas partes claras e preciosas da Biblia, o estado resultante da apostasía dos xentís, a restauración do evanxeo, o advenimiento das Escrituras dos últimos días e a edificación de Sión. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que o anxo faloume, dicindo: ¡Mira! E mirei, e vin moitas nacións e reinos.

2 E díxome o anxo: Que ves? E eu dixen: Vexo moitas nacións e reinos.

3 E díxome el a min: Estas son as nacións e os reinos dos xentís.

4 E aconteceu que vin entre as nacións dos xentís a formación dunha grande igrexa.

5 E o anxo díxome: Velaquí a formación dunha igrexa que é a máis abominable de todas as demais igrexas, que mata aos santos de Deus, si, e atorméntaos e oprímeos, e os unce cun yugo de ferro, e redúceos ao cativerio.

6 E aconteceu que vin esta grande e abominable igrexa, e vin que o diaño foi o seu fundador.

7 E vin tamén ouro e prata e sedas e escarlatas e liños de fino tecido e toda especie de vestiduras preciosas; e vin moitas rameras.

8 E o anxo faloume, dicindo: Velaquí, o ouro e a prata, as sedas e escarlatas, e os liños de fino tecido, e os preciosos vestidos, e as rameras, son o que desexa esta grande e abominable igrexa.

9 E tamén, por motivo dos encomios do mundo, destrúen aos santos de Deus e redúcenos ao cativerio.

10 E sucedeu que mirei, e vin moitas augas; e estas separaban aos gentiles da posteridade dos meus irmáns.

11 E aconteceu que o anxo díxome: Velaquí, a ira de Deus está sobre a posteridade dos teus irmáns.

12 E mirei, e vin entre os xentís a un home que estaba separado da posteridade dos meus irmáns polas moitas augas; e vin que o Espírito de Deus descendeu e obrou sobre el; e o home partiu sobre as moitas augas, si, ata onde estaban os descendentes dos meus irmáns que se atopaban na terra prometida.

13 E aconteceu que vin ao Espírito de Deus que obraba sobre outros xentís, e saíron da súa catividade, cruzando as moitas augas.

14 E sucedeu que vin moitas multitudes de xentís sobre a terra de promisión, e vin que a ira de Deus veu sobre os descendentes dos meus irmáns, e foron dispersados diante dos xentís, e aflixidos.

15 E vin que o Espírito do Señor estaba sobre os gentiles, e prosperaron e obtiveron a terra por herdanza; e vin que eran brancos e moi belos e fermosos, semellantes aos do meu pobo antes que os matasen.

16 E aconteceu que eu, Nefi, vin que os xentís que saíran da catividade humilláronse diante do Señor, e o poder do Señor estaba con eles.

17 E vin que as nais patrias dos gentiles achábanse reunidas sobre as augas, e sobre a terra tamén, para combatelos.

18 E vin que o poder de Deus estaba con eles, e tamén que a ira de Deus pesaba sobre todos aqueles que estaban congregados en contra deles para a loita.

19 E eu, Nefi, vin que os xentís que saíran da catividade foron librados polo poder de Deus das mans de todas as demais nacións.

20 E ocorreu que eu, Nefi, vin que prosperaron na terra; e vin un libro, e levábano entre eles.

21 E díxome o anxo: Sabes ti o significado do libro?

22 E respondinlle: Non o sei.

23 E dixo: Velaquí, provén da boca dun xudeu. E eu, Nefi, mirei o libro; e o anxo díxome: O libro que ves é unha historia dos xudeus, o cal contén os convenios que o Señor fixo coa casa de Israel; e tamén contén moitas das profecías dos santos profetas; e é unha narración semellante aos gravados sobre os ferros de bronce, aínda que menos en número. No entanto, conteñen os convenios que o Señor fixo coa casa de Israel; xa que logo, son de gran valor para os xentís.

24 E o anxo do Señor díxome: Has visto que o libro saíu da boca dun xudeu, e cando saíu da boca do xudeu, contiña a plenitude do evanxeo do Señor, de quen dan testemuño os doce apóstolos; e eles testifican conforme á verdade que está no Cordeiro de Deus.

25 Polo tanto, estas cousas proceden na súa pureza dos xudeus aos gentiles, segundo a verdade que está en Deus.

26 E despois que proceden pola man dos doce apóstolos do Cordeiro, dos xudeus aos xentís, ti ves a formación dunha igrexa grande e abominable, que é a máis abominable de todas as demais igrexas, pois, velaquí, desposuíu o evanxeo do Cordeiro de moitas partes que son claras e sumamente preciosas, e tamén quitou moitos dos convenios do Señor.

27 E fixo todo isto para pervertir as rectas vías do Señor, para cegar os ollos e endurecer o corazón dos fillos dos homes.

28 Xa que logo, ves ti que despois que o libro pasou polas mans desa grande e abominable igrexa, quitáronse moitas cousas claras e preciosas do libro, o cal é o libro do Cordeiro de Deus.

29 E despois que se quitaron estas cousas claras e de gran valor, vai entre todas as nacións dos xentís; e logo que vai entre todas as nacións dos xentís, si, aínda ata o outro lado das moitas augas que viches, entre os gentiles que saíron do cativerio, ti ves que -por mor das moitas cousas claras e preciosas que se quitaron do libro, cousas que eran claras ao entendemento dos fillos dos homes, segundo a claridade que hai no Cordeiro de Deus-, por mor destas cousas que se suprimiron do evanxeo do Cordeiro, moitísimos tropezan, si, de tal modo que Satanás ten gran poder sobre eles.

30 No entanto, ti ves que os xentís que saíron da catividade, e que, grazas ao poder de Deus, foron elevados sobre todas as demais nacións que hai na superficie da terra, que é unha terra escollida sobre todas as demais, a cal é a terra que o Señor Deus deu ao teu pai por convenio para que fose a herdanza dos seus descendentes; xa que logo, ves que o Señor Deus non permitirá que os xentís destrúan completamente aos da mestura da túa descendencia que se achan entre os teus irmáns.

31 Nin permitirá tampouco que os xentís destrúan á posteridade dos teus irmáns.

32 Nin permitirá o Señor Deus que os xentís permanezan para sempre nese horrible estado de cegueira, no que ves que están por mor das partes claras e sumamente preciosas do evanxeo do Cordeiro que suprimiu esa igrexa abominable, cuxa formación ti viches.

33 Xa que logo, di o Cordeiro de Deus: Serei misericordioso cos xentís, aínda ao grao de visitar ao resto da casa de Israel con gran xuízo.

34 E aconteceu que o anxo do Señor faloume, dicindo: Velaquí, di o Cordeiro de Deus, despois que visite ao resto da casa de Israel -e este resto do que falo é a posteridade do teu pai- polo tanto, despois que os visitou con xuízo, e feriunos pola man dos gentiles, e despois que os gentiles tropecen moitísimo por mor das partes máis claras e preciosas que foron suprimidas do evanxeo do Cordeiro por esa abominable igrexa, que é a nai das rameras, di o Cordeiro, serei misericordioso cos gentiles naquel día, de tal modo que farei chegar a eles, por medio do meu propio poder, moito do meu evanxeo que será claro e precioso, di o Cordeiro.

35 Porque velaquí, di o Cordeiro: Eu mesmo manifestareime aos da túa posteridade, polo que escribirán moitas cousas que eu lles fornecerei, as cales serán claras e preciosas; e despois que a túa posteridade sexa destruída e degenere na incredulidade, o mesmo que a dos teus irmáns, velaquí que estas cousas serán escondidas, a fin de que sexan manifestadas aos xentís polo don e o poder do Cordeiro.

36 E nelas estará escrito o meu evanxeo, di o Cordeiro, e a miña roca e a miña salvación.

37 E bienaventurados aqueles que procuren establecer ao meu Sión naquel día, porque terán o don e o poder do Espírito Santo; e se perseveran ata o fin, serán enaltecidos no último día e salvaranse no reino eterno do Cordeiro; e os que publiquen a paz, si, novas de gran gozo, ¡cuán belos serán sobre as montañas!

38 E aconteceu que vin ao resto da posteridade dos meus irmáns, e tamén vin que o libro do Cordeiro de Deus, que saíra da boca do xudeu, chegou dos xentís ao resto da posteridade dos meus irmáns.

39 E despois que houbo chegado a eles, vin outros libros que viñeron polo poder do Cordeiro, dos xentís a eles, para convencer aos gentiles e ao resto da posteridade dos meus irmáns, e tamén aos xudeus que se atopaban esparexidos sobre toda a superficie da terra, de que os escritos dos profetas e dos doce apóstolos do Cordeiro son verdadeiros.

40 E o anxo faloume, dicindo: Estes últimos anais que viches entre os gentiles, establecerán a verdade dos primeiros, os cales son os dos doce apóstolos do Cordeiro, e darán a coñecer as cousas claras e preciosas que se lles quitaron, e manifestarán a todas as familias, linguas e pobos que o Cordeiro de Deus é o Fillo do Eterno Pai, e é o Salvador do mundo; e que é necesario que todos os homes vingan a el, ou non serán salvos.

41 E han de vir conforme ás palabras que serán establecidas por boca do Cordeiro; e as palabras do Cordeiro daranse a coñecer nos anais da túa posteridade, como tamén nos anais dos doce apóstolos do Cordeiro; polo que os dous serán reunidos nun só; porque hai un Deus e un Pastor sobre toda a terra.

42 E vén o tempo en que el se manifestará a todas as nacións, tanto aos xudeus como tamén aos xentís; e despois que se manifestou aos xudeus e tamén aos xentís, entón manifestarase aos xentís e tamén aos xudeus; e os últimos serán os primeiros, e os primeiros serán os últimos.

Capítulo 14[editar]

Un anxo infórmalle a Nefi acerca das bendicións e as maldicións que caerán sobre os xentís-Soamente hai dúas igrexas: a Igrexa do Cordeiro de Deus e a igrexa do diaño-Os santos de Deus son perseguidos en todas as nacións pola igrexa grande e abominable-O apóstolo Xoán escribirá tocante ao cabo do mundo. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E sucederá que se os gentiles escoitaren ao Cordeiro de Deus o día en que el mesmo se manifeste a eles, tanto en palabra, como tamén en poder, real e verdadeiramente, para quitar os seus tropezos,

2 e non endureceren os seus corazóns contra o Cordeiro de Deus, serán contados entre a posteridade do teu pai; si, serán contados entre os da casa de Israel; e serán para sempre un pobo bendito sobre a terra prometida, e non serán levados máis ao cativerio; e a casa de Israel xa non será confundida.

3 E ese profundo abismo que cavou para eles esa grande e abominable igrexa, a cal estableceron o diaño e os seus fillos para conducir as almas dos homes ao inferno, si, ese profundo abismo que foi cavado para a destrución dos homes, encherase con aqueles que o abriron, ata a súa completa destrución, di o Cordeiro de Deus; non a destrución da alma, a menos que sexa o arroxala naquel inferno que non ten fin.

4 Porque velaquí que isto vai de conformidade coa catividade do diaño, e tamén coa xustiza de Deus, sobre todos os que cometan iniquidades e abominacións ante el.

5 E aconteceu que o anxo faloume a min, Nefi, dicindo: Ti has visto que se os gentiles arrepíntense, iralles ben; e tamén sabes acerca dos convenios do Señor coa casa de Israel; e tamén oíches que o que non se arrepinta deberá perecer.

6 Polo tanto, ¡ai dos xentís, se é que endurecen os seus corazóns contra o Cordeiro de Deus!

7 Porque vén o día, di o Cordeiro de Deus, en que farei unha obra grande e marabillosa entre os fillos dos homes, unha obra que será sempiterna, xa para unha cousa ou outra; xa para convertelos á paz e vida eterna, ou entregalos á dureza dos seus corazóns e ceguedad das súas mentes ata ser levados ao cativerio, e tamén á destrución, tanto temporal como espiritualmente, segundo a catividade do diaño, da cal falei.

8 E aconteceu que cando o anxo houbo falado estas palabras, díxome: Recordas os convenios do Pai coa casa de Israel? Eu contesteille: Si.

9 E sucedeu que me dixo: Mira, e ve esa grande e abominable igrexa que é a nai das abominacións, cuxo fundador é o diaño.

10 E díxome: Velaquí, non hai máis que dúas igrexas soamente; unha é a igrexa do Cordeiro de Deus, e a outra é a igrexa do diaño; de modo que o que non pertence á igrexa do Cordeiro de Deus, pertence a esa grande igrexa que é a nai das abominacións, e é a ramera de toda a terra.

11 E aconteceu que mirei e vin á ramera de toda a terra, e asentábase sobre moitas augas; e tiña dominio sobre toda a terra, entre todas as nacións, tribos, linguas e pobos.

12 E sucedeu que vin a igrexa do Cordeiro de Deus, e os seus números eran poucos por mor da iniquidade e as abominacións da ramera que se asentaba sobre as moitas augas. No entanto, vin que a igrexa do Cordeiro, que eran os santos de Deus, estendíase tamén sobre toda a superficie da terra; e os seus dominios sobre a face da terra eran pequenos, por mor da maldade da gran ramera a quen eu vin.

13 E ocorreu que vin que a gran nai das abominacións reuniu multitudes sobre toda a superficie da terra, entre todas as nacións dos xentís, para combater contra o Cordeiro de Deus.

14 E aconteceu que eu, Nefi, vin que o poder do Cordeiro de Deus descendeu sobre os santos da igrexa do Cordeiro e sobre o pobo do convenio do Señor, que se achaban dispersados sobre toda a superficie da terra; e tiñan por armas a súa rectitud e o poder de Deus en gran gloria.

15 E sucedeu que vin que a ira de Deus derramouse sobre aquela grande e abominable igrexa, de tal modo que houbo guerras e rumores de guerras entre todas as nacións e familias da terra.

16 E cando empezou a haber guerras e rumores de guerras entre todas as nacións que pertencían á nai das abominacións, faloume o anxo, dicindo: Velaquí, a ira de Deus está sobre a nai das rameras; e velaquí, ti ves todas estas cousas;

17 e cando chegue o día en que a ira de Deus sexa derramada sobre a nai das rameras, que é a igrexa grande e abominable de toda a terra, cuxo fundador é o diaño, entón, nese día, empezará a obra do Pai, preparando a vía para o cumprimento dos seus convenios que el fixo co seu pobo que é da casa de Israel.

18 E aconteceu que o anxo faloume, dicindo: ¡Mira!

19 E mirei, e vin a un home que estaba vestido cun manto branco.

20 E o anxo díxome: ¡Velaí un dos doce apóstolos do Cordeiro!

21 Velaquí, el verá e escribirá o resto destas cousas; si, e tamén moitas que sucederon.

22 E escribirá tamén sobre o fin do mundo.

23 Xa que logo, as cousas que el escriba son xustas e verdadeiras; e velaquí, están escritas no libro que ti viches saír da boca do xudeu. E na época en que saíron da boca do xudeu, ou sexa, cando o libro saíu da boca do xudeu, as cousas que estaban escritas eran claras e puras, e as máis preciosas e fáciles para o entendemento de todos os homes.

24 E velaquí, as cousas que este apóstolo do Cordeiro escribirá son moitas das que ti xa viches; e velaquí, o resto ti veralo.

25 Pero as que verás en diante, non escribirás; porque o Señor Deus ordenou que as escriba o apóstolo do Cordeiro de Deus.

26 E houbo tamén outros a quen o Señor mostrou todas as cousas, e escribíronas; e foron seladas, segundo a verdade que está no Cordeiro, para aparecer na súa pureza á casa de Israel no propio e debido tempo do Señor.

27 E eu, Nefi, oín, e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era Xoán, segundo a palabra do anxo.

28 E velaquí que a min, Nefi, prohíbelleme escribir o resto das cousas que vin e oín; polo que me basta coas que escribín; e non escribín máis que unha pequena parte do que vin.

29 E dou testemuño de que eu vin as cousas que o meu pai viu, e o anxo do Señor fíxomas saber.

30 E agora ceso de falar tocante ás cousas que vin cando fun levado no espírito; e se todas as cousas que vin non están escritas, as que escribín son verdadeiras. E así é. Amén.

Capítulo 15[editar]

Os da posteridade de Lehi recibirán dos xentís o evanxeo nos postreiros días-O recollemento de Israel compárase a unha oliveira cuxas ramas naturais serán inxertadas novamente-Nefi interpreta a visión da árbore da vida e di que a xustiza de Deus separa aos malos dos xustos. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E ocorreu que despois que eu, Nefi, houben sido arrebatado no espírito, e houben visto todas estas cousas, volvín á tenda do meu pai.

2 E sucedeu que vin aos meus irmáns, e estaban disputando entre si concernente ás cousas que o meu pai faloulles.

3 Porque verdadeiramente faloulles moitas grandes cousas que eran difíciles de comprender, a menos que un recorrese ao Señor; e como eran duros de corazón, non acudían ao Señor como debían.

4 E eu, Nefi, estaba apesadumbrado pola dureza dos seus corazóns, como tamén por mor das cousas que eu vira, as cales sabía que inevitablemente haberían de suceder, debido á gran iniquidade dos fillos dos homes.

5 E aconteceu que me sentín abatido por causa das miñas aflicións, porque as consideraba maiores que calquera outra cousa, por motivo da destrución do meu pobo, porque eu vira a súa caída.

6 E aconteceu que logo de recobrar a forza, falei aos meus irmáns, desexando saber a causa das súas disputas.

7 E dixeron: Velaquí, non podemos comprender as palabras que o noso pai falou concernentes ás ramas naturais da oliveira, e tamén con respecto aos xentís.

8 E díxenlles: preguntastes ao Señor?

9 E contestáronme: Non, porque o Señor non nos dá a coñecer tales cousas a nós.

10 Velaquí, díxenlles: Como é que non gardades os mandamentos do Señor? Como é que queredes perecer por mor da dureza dos vosos corazóns?

11 Non recordades as cousas que o Señor dixo: Se non endurecedes os vosos corazóns, e pedídesme con fe, crendo que recibiredes, gardando dilixentemente os meus mandamentos, de seguro seranvos manifestadas estas cousas?

12 Velaquí, dígovos que a casa de Israel foi comparada a unha oliveira polo Espírito do Señor que estaba no noso pai; e velaquí, non fomos desmembrados da casa de Israel? Non somos nós unha rama da casa de Israel?

13 Agora ben, o que o noso pai quere dicir concernente ao enxerto das ramas naturais, por medio da plenitude dos gentiles, é que nos días postremeiros, cando os nosos descendentes haxan dexenerado na incredulidade, si, polo espazo de moitos anos, e moitas xeracións despois que o Mesías sexa manifestado na carne aos fillos dos homes, entón a plenitude do evanxeo do Mesías virá aos xentís; e dos xentís virá ao resto da nosa posteridade.

14 E naquel día o resto dos da nosa posteridade saberán que son da casa de Israel, e que son o pobo do convenio do Señor; e entón saberán e chegarán ao coñecemento dos seus antepasados, e tamén ao coñecemento do evanxeo do seu Redentor, que el ministró aos seus pais. Xa que logo, chegarán ao coñecemento do seu Redentor e dos principios exactos da súa doutrina, para que saiban como vir a el e ser salvos.

15 E entón, non se alegrarán naquel día, e encomiarán ao seu eterno Deus, a súa roca e a súa salvación? Si, non recibirán naquel día a forza e nutrición da verdadeira vide? Si, non virán ao verdadeiro rabaño de Deus?

16 Velaquí, dígovos que si; farase memoria deles outra vez entre a casa de Israel; e sendo unha rama natural da oliveira, serán enxertados na oliveira verdadeira.

17 E isto é o que o noso pai quere dicir; e dános a entender que non sucederá senón ata despois que os dispersaron os xentís; e refírese a que levará a cabo por medio dos xentís, a fin de que o Señor manifeste a estes o seu poder, precisamente porque será rexeitado polos xudeus, ou sexa, polos da casa de Israel.

18 Xa que logo, o noso pai non falou soamente da nosa posteridade, senón tamén de toda a casa de Israel, indicando o convenio que se ha de cumprir nos postremeiros días, convenio que o Señor fixo co noso pai Abrahán, dicindo: Na túa posteridade serán benditas todas as familias da terra.

19 E aconteceu que eu, Nefi, faleilles moito respecto destas cousas; si, faleilles concernente á restauración dos xudeus nos postremeiros días.

20 E repetinlles as palabras de Isaías, quen se referiu á restauración dos xudeus, ou sexa, da casa de Israel; e que despois que fosen restaurados, non volverían ser confundidos nin esparexidos outra vez. E sucedeu que falei moitas palabras aos meus irmáns, de modo que se tranquilizaron e humilláronse ante o Señor.

21 E aconteceu que de novo faláronme, dicindo: Que significa esta cousa que o noso pai viu nun soño? Que significado ten a árbore que viu?

22 E eu díxenlles: Era unha representación da árbore da vida.

23 E dixéronme: Que significa a barra de ferro, que o noso pai viu, que conducía á árbore?

24 E díxenlles que era a palabra de Deus; e que quen escoitasen a palabra de Deus e aferrásense a ela, non perecerían xamais; nin os vencerían as tentacións nin os ardentes dardos do adversario para cegalos e levalos ata a destrución.

25 Xa que logo, eu, Nefi, exhorteinos a que escoitasen a palabra do Señor; si, exhorteilles con todas as enerxías da miña alma e con toda a facultade que posuía, a que obedecesen a palabra de Deus e acordásense sempre de gardar os seus mandamentos en todas as cousas.

26 E dixéronme: Que significa o río de auga que o noso pai viu?

27 E respondinlles que a auga que o meu pai viu representaba a inmundicia; e que a súa mente achábase absorta a tal grao noutras cousas que non viu a sucidade da auga.

28 E díxenlles que era un abismo horroroso que separaba aos inicuos da árbore da vida, e tamén dos santos de Deus.

29 E díxenlles que era unha representación daquel inferno terrible que o anxo díxome fora preparado para os inicuos.

30 E díxenlles que o noso pai tamén viu que a xustiza de Deus separaba aos malos dos xustos; e o seu resplandor era como o dunha chama de lume que ascende ata Deus para sempre e non ten fin.

31 E preguntáronme: Significa isto o tormento do corpo nos días de probación, ou significa o estado final da alma, logo da morte do corpo temporal, ou se refire ás cousas que son temporais?

32 E aconteceu que lles dixen que aquilo era unha representación de cousas temporais así como espirituais; porque habería de chegar o día en que serían xulgados polas súas obras; si, segundo as obras efectuadas polo corpo temporal nos seus días de probación.

33 Polo tanto, se morrían na súa iniquidade, terían que ser refugados tamén, con respecto ás cousas que son espirituais, as cales relaciónanse coa rectitud; de modo que deberán comparecer ante Deus para ser xulgados segundo as súas obras. E se as súas obras foron inmundicia, por forza eles son inmundos; e se son inmundos, por forza eles non poden morar no reino de Deus; pola contra, o reino de Deus tamén sería inmundo.

34 Pero velaquí, dígovos que o reino de Deus non é inmundo, e ningunha cousa impura pode entrar no reino de Deus; de modo que é necesario que se prepare un lugar de inmundicia para o que é inmundo.

35 E preparouse un lugar; si, aquel inferno horroroso de que falei, e quen o preparou é o diaño. Xa que logo, o estado final das almas dos homes é morar no reino de Deus, ou ser expulsados, por razón desa xustiza a que me referín.

36 Así que os malos son refugados de entre os xustos, e tamén daquela árbore da vida, cuxo froito é o máis precioso e o máis apetecible de todos os froitos; si, e é o máis grande de todos os dons de Deus. E así falei aos meus irmáns. Amén.

Capítulo 16[editar]

Os inicuos achan dura a verdade-Os fillos de Lehi casan coas fillas de Ismael-A Liahona marca o camiño que deben seguir polo deserto-De cando en cando escríbense na Liahona mensaxes do Señor-Morre Ismael; a súa familia murmura por motivo das súas aflicións. Aproximadamente 600-592 a.C.

1 E aconteceu que despois que eu, Nefi, houben terminado de falar aos meus irmáns, velaquí, eles dixéronme: Ti declarar cousas duras, máis do que podemos aguantar.

2 E sucedeu que lles dixen que eu sabía que falara palabras duras contra os inicuos, segundo a verdade; e aos xustos xustifiquei, e testificado que eles haberían de ser enaltecidos no postrer día; xa que logo, os culpables achan a verdade dura, porque os fere ata o centro.

3 Agora ben, os meus irmáns, se vós fósedes xustos e desexásedes escoitar a verdade e prestarlle atención, a fin de andar rectamente diante de Deus, non murmurariades por causa da verdade, nin diriades: Ti falas cousas duras en contra de nós.

4 E aconteceu que eu, Nefi, exhortei aos meus irmáns con toda dilixencia a gardar os mandamentos do Señor.

5 E sucedeu que se humillaron ante o Señor, de tal modo que sentín gozo e grandes esperanzas de que andasen polas sendas da rectitud.

6 Agora ben, todas estas cousas dixéronse e fixéronse mentres o meu pai vivía nunha tenda no val ao que deu o nome de Lemuel.

7 E sucedeu que eu, Nefi, tomei por esposa a unha das fillas de Ismael; e igualmente os meus irmáns casaron coas fillas de Ismael, e tamén Zoram tomou por esposa á filla maior de Ismael.

8 E así cumpriu o meu pai con todos os mandamentos do Señor que lle foron dados. E tamén eu, Nefi, fora altamente bendicido do Señor.

9 E aconteceu que a voz do Señor falou ao meu pai na noite, e mandoulle que á mañá seguinte continuase o seu camiño polo deserto.

10 E ocorreu que ao levantarse o meu pai pola mañá, e ao dirixirse á entrada da tenda, con gran asombro viu no chan unha esfera de bronce fino, esmeradamente labrada; e na esfera había dúas agullas, unha das cales marcaba o camiño que debiamos seguir polo deserto.

11 E aconteceu que recollemos canto habiamos de levar ao deserto, e todo o resto das nosas provisións que o Señor deunos; e xuntamos sementes de todas clases para levar ao deserto.

12 E sucedeu que tomamos as nosas tendas e partimos para o deserto, allende o río Lamán.

13 E aconteceu que durante catro días seguimos un curso case cara ao sudsudeste, e asentamos as nosas tendas outra vez; e demos ao lugar o nome de Xazer.

14 E acaeceu que tomamos os nosos arcos e frechas, e saímos ao deserto a cazar, a fin de obter alimento para as nosas familias. E despois que houbemos procurado alimentos para elas, volvemos ás nosas familias no deserto, ao lugar chamado Xazer. E emprendemos de novo a marcha polo deserto, levando a mesma dirección, manténdonos nas paraxes máis fértiles do deserto que lindaban co Mar Vermello.

15 E aconteceu que viaxamos polo espazo de moitos días, cazando polo camiño o necesario para o noso sustento, cos nosos arcos, e as nosas frechas, e as nosas pedras e fondas.

16 E seguimos as indicacións da esfera, a cal dirixiunos polas paraxes máis fértiles do deserto.

17 E despois que houbemos viaxado polo espazo de moitos días, plantamos as nosas tendas por algún tempo, para que de novo puidésemos descansar e obter alimento para as nosas familias.

18 E aconteceu que eu, Nefi, ao saír a cazar, velaquí, rompín o meu arco, que era de aceiro fino; e despois que rompín o meu arco, os meus irmáns se enojaron contra min por mor da perda do meu arco, porque non obtivemos alimentos.

19 E aconteceu que volvemos sen alimento ás nosas familias, e por estar moi fatigadas por mor das súas viaxes, sufriron moito pola falta de víveres.

20 E ocorreu que Lamán e Lemuel e os fillos de Ismael empezaron a murmurar en gran xeito por motivo dos seus padecimientos e aflicións no deserto; e tamén o meu pai empezou a murmurar contra o Señor o seu Deus; si, e todos sentíanse sumamente aflixidos, tanto así que murmuraron contra o Señor.

21 Agora ben, sucedeu que eu, Nefi, habéndome afligido cos meus irmáns pola perda do meu arco, e como os seus arcos perderan a súa elasticidade, empezou a dificultársenos en extremo, si, a tal grao que non podiamos obter alimento.

22 E sucedeu que eu, Nefi, falei moito aos meus irmáns, porque endureceran outra vez os seus corazóns, aínda ata queixarse contra o Señor o seu Deus.

23 E aconteceu que eu, Nefi, fixen un arco de madeira, e unha frecha dun pau recto; xa que logo, armeime cun arco e unha frecha, e cunha fonda e pedras, e díxenlle ao meu pai: Onde debo ir para obter alimento?

24 E aconteceu que el preguntou ao Señor, porque se humillaron por mor das miñas palabras; pois lles dixen moitas cousas con toda a enerxía da miña alma.

25 E ocorreu que a voz do Señor falou ao meu pai; e verdadeiramente foi reprendido por murmurar en contra do Señor, a tal grao que sentiu unha intensa aflición.

26 E sucedeu que a voz do Señor díxolle: Mira a esfera e ve as cousas que están escritas.

27 E aconteceu que cando o meu pai viu as cousas que estaban escritas sobre a esfera, temeu e tremeu en gran xeito, e tamén os meus irmáns e os fillos de Ismael e as nosas esposas.

28 E aconteceu que eu, Nefi, vin as agullas que estaban na esfera, e que funcionaban de acordo coa fe, dilixencia e atención que nós lles dabamos.

29 E tamén se escribía sobre elas unha escritura nova que era fácil de ler, a que nos daba coñecemento respecto das vías do Señor; e escribíase e cambiaba de cando en cando, segundo a fe e dilixencia que nós lle dabamos. E así vemos que por pequenos medios o Señor pode realizar grandes cousas.

30 E aconteceu que eu, Nefi, ascendín ata a cima da montaña conforme ás indicacións dadas sobre a esfera.

31 E sucedeu que matei animais silvestres, de modo que obtiven alimento para as nosas familias.

32 E aconteceu que volvín ás nosas tendas, levando os animais que matara; e cando viron que eu obtivera alimento, ¡cuán grande foi o seu gozo! E aconteceu que se humillaron ante o Señor e déronlle grazas.

33 E ocorreu que renovamos a nosa xornada, viaxando aproximadamente na mesma dirección que tomamos ao principio; e logo de viaxar polo espazo de moitos días, plantamos as nosas tendas de novo para permanecer alí algún tempo.

34 E aconteceu que morreu Ismael, e foi enterrado no lugar chamado Nahom.

35 E sucedeu que as fillas de Ismael lamentáronse excesivamente por mor da morte do seu pai, e por motivo das súas aflicións no deserto; e murmuraron contra o meu pai por habelas sacado da terra de Xerusalén, dicindo: O noso pai morreu; si, e nós andamos errantes polo deserto, e padecemos moita aflición, fame, sede e fatiga; e logo de todos estes sufrimentos, habemos de perecer de fame no deserto.

36 E así era como murmuraban contra o meu pai e tamén contra min; e querían volver a Xerusalén.

37 E Lamán dixo a Lemuel, e tamén aos fillos de Ismael: Velaquí, matemos ao noso pai e tamén ao noso irmán Nefi, o cal impúxose como gobernante e mestre de nós, que somos os seus irmáns maiores.

38 Agora di que o Señor falou con el, e tamén que recibiu a ministración de anxos. Mais velaquí, a nós cónstanos que el nos mente; e dinos estas cousas, e obra moitas outras por medio dos seus artificios para enganar os nosos ollos, pensando, quizá, que logrará conducirnos a algún deserto estraño; e logo de levarnos, el ten pensado facerse o noso rei e gobernante para facer connosco segundo a súa vontade e pracer. E así era como o meu irmán Lamán incitaba os seus corazóns á ira.

39 E aconteceu que o Señor estaba connosco; si, a voz do Señor viño e faloulles moitas palabras, e amoestounos severamente; e despois que os reprendeu a voz do Señor, tranquilizaron o seu cólera e arrepentíronse dos seus pecados, ao grao que o Señor bendíxonos outra vez con alimento, de modo que non perecemos.

Capítulo 17[editar]

Mándaselle a Nefi construír un barco-Os seus irmáns opónselle-El exhórtaos contándolles de novo a historia dos tratos de Deus con Israel-Nefi énchese do poder de Deus-Prohibe aos seus irmáns que o toquen, non sexa que se marchiten como unha cana seca. Aproximadamente 592-591 a.C.

1 E sucedeu que emprendemos outra vez a nosa viaxe polo deserto, e dirixímonos case cara ao leste de alí en diante. E viaxamos e pasamos por moitas aflicións no deserto; e as nosas mulleres deron a luz fillos no ermo.

2 E tan grandes foron as bendicións do Señor sobre nós, que aínda que vivimos de carne crúa no deserto, as nosas mulleres tiveron abundante leite para os seus nenos, e eran fortes, si, aínda como os homes; e empezaron a soportar as súas viaxes sen murmurar.

3 E así vemos que os mandamentos de Deus débense cumprir. E se os fillos dos homes gardan os mandamentos de Deus, el aliméntaos e fortifícaos, e prové os medios polos cales poden cumprir o que lles mandou; xa que logo, el proporcionounos o necesario mentres permanecemos no deserto.

4 E permanecemos polo espazo de moitos anos, si, oito anos no deserto.

5 E chegamos á terra que chamamos Abundancia, por mor dos seus moitos froitos e tamén mel silvestre; e o Señor preparou todo isto para que non perecésemos. E vimos o mar, ao que demos o nome de Irreántum, o cal, interpretado, significa moitas augas.

6 E aconteceu que plantamos as nosas tendas a beiras do mar; e a pesar de que sufriramos numerosas aflicións e moita dificultade, si, tantas que non podemos escribilas todas, nos alegramos en extremo cando chegamos ás praias do mar; e chamamos ao lugar Abundancia, por causa da súa moita froita.

7 E aconteceu que despois que eu, Nefi, había estado moitos días na terra de Abundancia, a voz do Señor viño a min, dicindo: Levántache e sobe ao monte. E acaeceu que me levantei e subín ao monte, e clamei ao Señor.

8 E aconteceu que o Señor faloume, dicindo: Construirás un barco, segundo o xeito que eu che mostrarei, para que eu leve ao teu pobo a través destas augas.

9 E eu dixen: Señor, onde debo ir para atopar o mineral para fundir, a fin de que eu faga as ferramentas para construír o barco, segundo o modo que ti me mostraches?

10 E aconteceu que o Señor díxome onde debía ir para atopar o mineral a fin de que eu fixese ferramentas.

11 E sucedeu que eu, Nefi, fixen un fol con peles de animais para avivar o lume; e despois que houben feito o fol que necesitaba para avivar a chama, golpeei dúas pedras, a unha contra a outra, para producir lume.

12 Porque ata entón o Señor non permitira que acendésemos moito lume ao viaxar polo deserto; pois dixo: Eu farei que os vosos alimentos sexanvos saborosos para que non teñades que cocelos;

13 e tamén serei a vosa luz no deserto; e prepararei o camiño diante de vós, se é que gardades os meus mandamentos. Polo tanto, ao grao que gardedes os meus mandamentos, seredes conducidos cara á terra prometida; e saberedes que eu son o que vos conduce.

14 Si, e o Señor tamén dixo: Despois que cheguedes á terra prometida, saberedes que eu, o Señor, son Deus; e que eu, o Señor, libreivos da destrución; si, que eu vos saquei da terra de Xerusalén.

15 Xa que logo, eu, Nefi, esforceime por gardar os mandamentos do Señor, e exhortei aos meus irmáns a que fosen fieis e dilixentes.

16 E sucedeu que fixen ferramentas co metal que fundín da roca.

17 E cando viron os meus irmáns que estaba a piques de construír un barco, empezaron a murmurar contra min, dicindo: O noso irmán está tolo, pois imaxina que pode construír un barco; si, e tamén pensa que pode atravesar estas grandes augas.

18 E así murmuraron os meus irmáns contra min, e non quixeron traballar, pois non creron que eu era capaz de construír un barco, nin crían tampouco que recibira instrucións do Señor.

19 E agora ben, aconteceu que eu, Nefi, sentinme sumamente afligido por mor da dureza do seu corazón; e cando eles viron que empezaba a afligirme, alegráronse os seus corazóns ao grao de que se alegraron por causa de min, dicindo: Sabiamos que ti non podías construír un barco, pois sabiamos que che faltaba xuízo; xa que logo, non podes executar tan grande obra.

20 Ti parécesche ao noso pai, que se deixou levar polas imaxinacións tolas do seu corazón; si, sacounos da terra de Xerusalén, e andamos errantes polo deserto estes moitos anos; e as nosas mulleres traballaron, aínda estando embarazadas; e deron a luz fillos no deserto, e padeceron todo menos a morte; e sería mellor que elas morresen antes de saír de Xerusalén, que pasar por estas aflicións.

21 Velaquí, padecemos no deserto estes moitos anos; e durante este tempo puidésemos gozar das nosas posesións e da terra da nosa herdanza; si, e puidésemos ser ditosos.

22 E sabemos que o pobo que se achaba na terra de Xerusalén era xusto, porque gardaba os estatutos e xuízos do Señor, así como todos os seus mandamentos segundo a lei de Moisés; xa que logo, sabemos que é un pobo xusto; e o noso pai xulgouno, e sacounos porque escoitamos as súas palabras; si, e o noso irmán é semellante a el. E con esta clase de palabras os meus irmáns murmuraban e queixábanse de nós.

23 E aconteceu que eu, Nefi, faleilles, dicindo: Credes vós que os nosos pais, que eran os fillos de Israel, serían librados das mans dos exipcios se non escoitasen as palabras do Señor?

24 Si, supondes vós que serían conducidos fose do cativerio se o Señor non mandase a Moisés que os librase da escravitude?

25 Vós sabedes que os fillos de Israel achábanse na escravitude; e sabedes que estaban sobrecargados con tarefas gravosas de soportar; polo tanto, sabedes que debe ser cousa grata para eles ser librados da súa servidume.

26 E vós sabedes que Moisés recibiu do Señor o mandamento de facer esa gran obra, e que pola súa palabra dividíronse as augas do Mar Vermello, a ambos os dous lados, e cruzaron por terra seca.

27 Pero sabedes que os exipcios que compuñan os exércitos de Faraón afogáronse no Mar Vermello.

28 E tamén sabedes que os fillos de Israel foron alimentados con maná no deserto.

29 Si, e tamén sabedes que Moisés, pola súa palabra, segundo o poder de Deus que había nel, feriu a roca, e saíu auga, para que os fillos de Israel acougasen a súa sede.

30 E a pesar de ser guiados, indo o Señor o seu Deus, o seu Redentor, diante deles, conducíndoos de día e dándolles luz de noite, e facendo por eles todo canto ao home éralle propio recibir, endureceron os seus corazóns e cegaron as súas mentes e ultraxaron a Moisés e ao Deus verdadeiro e vivente.

31 E aconteceu que segundo a súa palabra destruír; e segundo a súa palabra guiounos; e segundo a súa palabra fixo por eles todas as cousas; e non se fixo nada salvo que fose pola súa palabra.

32 E despois que houberon cruzado o río Xordán, el fíxoos fortes para arroxar aos habitantes desa terra, si, para esparcirlos ata a súa destrución.

33 E agora ben, pensades vós que os habitantes desa terra, que se achaban na terra de promisión, e que foron botados polos nosos pais, pensades vós que eran xustos? Velaquí, dígovos que non.

34 Pensades vós que os nosos pais fosen máis favorecidos que eles se estes fosen xustos? Eu dígovos que non.

35 Velaquí, o Señor estima a toda carne igual; o que é xusto é favorecido de Deus. Pero velaquí, os deste pobo rexeitaran toda palabra de Deus, e chegaran á madurez da iniquidade; e a plenitude da ira de Deus estaba sobre eles. E o Señor maldixo a terra contra eles e bendíxoa para os nosos pais; si, maldíxoa contra eles para a súa destrución, e bendíxoa para os nosos pais ao grao de que se enseñorearon dela.

36 Velaquí, o Señor creou a terra para que fose habitada; e creou aos seus fillos para que a posúan.

37 E levanta á nación xusta, e destrúe ás nacións dos inicuos.

38 E conduce aos xustos a terras preciosas, e destrúe aos inicuos, e maldí a terra por causa deles.

39 Raíña nas alturas dos ceos, porque son o seu trono; e esta terra é o escabel dos seus pés.

40 E ama aos que o aceptan como o seu Deus. Velaquí, el amou aos nosos pais, e fixo convenio con eles, si, con Abrahán, Isaac e Xacob; e recordou os convenios que fixera; xa que logo, sacounos da terra de Exipto.

41 E os afligió no deserto coa súa vara, porque endureceron os seus corazóns aínda como vós o fixestes; e o Señor os aflixiu por mor das súas iniquidades. Enviou serpes ardentes voadoras entre eles; e cando os morderon, dispuxo un medio para que sanaran; e a tarefa que tiñan que cumprir era mirar; e por causa da sinxeleza do xeito, ou por ser tan fácil, houbo moitos que pereceron.

42 E endureceron os seus corazóns de cando en cando, e vilipendiaron a Moisés e tamén a Deus. No entanto, sabedes que polo seu incomparable poder foron conducidos á terra de promisión.

43 E agora, logo de todas estas cousas, chegou o tempo en que se volveron inicuos, si, case ata a madurez; e non se se neste día están a piques de ser destruídos, porque se que certamente virá o día en que deben ser destruídos, salvo uns poucos soamente que serán levados ao cativerio.

44 Xa que logo, o Señor mandou ao meu pai que partise para o deserto; e os xudeus tamén procuraron matalo; si, e vós tamén procurastes quitarlle a vida. Xa que logo, sodes homicidas nos vosos corazóns e sodes como eles.

45 Sodes prontos en cometer iniquidade, pero lentos en recordar ao Señor o voso Deus. vistes a un anxo; e el falouvos; si, oístes a súa voz de cando en cando; e falouvos cunha voz apracible e delicada, pero deixarades de sentir, de modo que non puidestes sentir as súas palabras; xa que logo, falouvos como con voz de trono que fixo tremer a terra coma se fóra a partirse.

46 E vós tamén sabedes que polo poder da súa palabra omnipotente el pode facer que a terra deixe de ser; si, e sabedes que pola súa palabra el pode facer que os lugares escabrosos fáganse chairos, e os lugares chairos se hiendan. Oh, como, pois, podedes ser tan duros de corazón?

47 Velaquí, a miña alma pártese de angustia por causa de vós; e o meu corazón está adolorido, porque temo que seredes refugados para sempre. Velaquí, estou cheo do Espírito de Deus, a tal extremo que o meu corpo non ten forzas.

48 E aconteceu que cando houben falado estas palabras, se enojaron comigo, e quixeron arroxarme ao fondo do mar; e ao achegarse para asirme, faleilles, dicindo: No nome do Deus Todopoderoso, mándovos que non me toquedes, porque estou cheo do poder de Deus, aínda ata consumirme a carne; e calquera que poña as súas mans sobre min se marchitará como unha cana seca; e será como nada ante o poder de Deus, porque Deus ferirao.

49 E aconteceu que eu, Nefi, díxenlles que non debían murmurar máis contra o seu pai; tampouco debían negarme o seu traballo, pois Deus mandoume que construíse un barco.

50 E díxenlles: Se Deus mandoume facer todas as cousas, eu podería facelas. Se me mandase que dixese a esta auga: Convérteche en terra, volveríase terra; e se eu dixéseo, faríase.

51 Agora ben, se o Señor ten tan grande poder, e fixo tantos milagres entre os fillos dos homes, como é que non pode ensinarme a construír un barco?

52 E sucedeu que eu, Nefi, dixen moitas cousas aos meus irmáns, a tal grao que quedaron confundidos e non puideron contender contra min; nin se atreveron a pór a man encima de min, nin a tocarme cos seus dedos, si, polo espazo de moitos días. E non ousaban facer isto por temor de consumirse diante de min, tan poderoso era o Espírito de Deus; e así era como obrara neles.

53 E sucedeu que o Señor díxome: Estende de novo a túa man cara aos teus irmáns, e non se consumirán diante de ti, pero os sacudirei, di o Señor, e isto farei para que saiban que eu son o Señor o seu Deus.

54 E aconteceu que estendín a miña man cara aos meus irmáns, e non se consumiron diante de min; pero o Señor sacudiunos segundo a súa palabra que falara.

55 E eles entón dixeron: Sabemos con certeza que o Señor está contigo, pois sabemos que é o poder do Señor o que nos sacudiu; e prostráronse ante min, e estaban a piques de adorarme, pero non llo permitín, e díxenlles: Son o voso irmán, por certo, o voso irmán menor; xa que logo, adorade ao Señor o voso Deus, e honrade ao voso pai e á vosa nai para que os vosos días sexan longos na terra que o Señor o voso Deus déavos.

Capítulo 18[editar]

Termínase o barco-Menciónanse os nacementos de Xacob e de Xosé-O grupo embárcase cara á terra prometida-Os fillos de Ismael e as súas esposas toman parte no holgorio e na rebelión-Nefi é atado, e o barco é impulsado cara atrás por unha terrible tempestade-Nefi é liberado, e, por medio da súa oración, cesa a tormenta-O grupo chega á terra prometida. Aproximadamente 591-589 a.C.

1 E aconteceu que adoraron ao Señor, e foron comigo; e labramos maderos con mestría singular. E o Señor mostrábame de cando en cando a forma en que debía eu traballar os maderos do barco.

2 Agora ben, eu, Nefi, non labrei os maderos na forma aprendida polos homes, nin construín o barco segundo o xeito do home, senón que o fixen segundo o modo que me mostrou o Señor; polo tanto, non foi conforme ao xeito dos homes.

3 E eu, Nefi, subía con frecuencia ao monte e a miúdo oraba ao Señor; polo que o Señor manifestoume grandes cousas.

4 E aconteceu que cando houben acabado o barco, conforme á palabra do Señor, viron os meus irmáns que era bo e que a súa execución era admirable en extremo; polo que de novo humilláronse ante o Señor.

5 E sucedeu que chegou ao meu pai a voz do Señor de que debiamos levantarnos e entrar no barco.

6 E aconteceu que ao día seguinte, despois que houbemos preparado todas as cousas, moita froita e carne do deserto, e mel en abundancia e provisións segundo o que o Señor mandounos, entramos no barco con todas as nosas cargas e as nosas sementes e todo canto trouxeramos connosco, cada cal segundo a súa idade; xa que logo, todos entramos no barco, coas nosas mulleres e os nosos fillos.

7 Agora ben, o meu pai procreara dous fillos no deserto; o maior chamábase Xacob, e Xosé, o menor.

8 E aconteceu que despois que todos houbemos entrado no barco, e levado connosco as nosas provisións e as cousas que se nos mandou, fixémonos á mar; e fomos impelidos polo vento cara á terra prometida.

9 E logo de ser impelidos polo vento polo espazo de moitos días, velaquí, os meus irmáns e os fillos de Ismael, e tamén as súas esposas, empezaron a holgarse, de tal xeito que comezaron a bailar, e a cantar, e a falar groseramente, si, ao grao de esquecerse do poder mediante o cal foran conducidos ata alí; si, entregáronse a unha rudeza desmedida.

10 E eu, Nefi, empecei a temer en extremo, non fose que o Señor se enojara connosco, e ferísenos polas nosas iniquidades, e fósemos afundidos nas profundidades do mar. Xa que logo, eu, Nefi, empecei a falarlles seriamente; pero velaquí, irritáronse contra min, dicindo: Non queremos que o noso irmán menor gobérnenos.

11 E aconteceu que Lamán e Lemuel tomáronme e atáronme cunhas cordas, e maltratáronme moito; no entanto, o Señor permitiuno a fin de mostrar o seu poder para dar cumprimento ás súas palabras que falara con respecto aos malvados.

12 E aconteceu que despois que me ataron ao grao de non poder moverme, o compás que o Señor preparara para nós cesou de funcionar. 13 Xa que logo, non souberon por onde habían de dirixir o barco, e nisto desatouse unha forte tempestade, si, unha tempestade forte e terrible, e fomos impulsados cara atrás sobre as augas durante tres días; e empezaron a temer en gran xeito que fosen afogarse no mar. Con todo, non me desataban.

14 E ao cuarto día de ser impelidos cara atrás, a tempestade comezou a empeorar.

15 E sucedeu que estabamos a piques de ser tragados nas profundidades do mar. E despois que houbemos sido arroxados cara atrás sobre as augas durante catro días, os meus irmáns empezaron a ver que os xuízos de Deus estaban sobre eles, e que terían que perecer a menos que se arrepentisen das súas iniquidades. Xa que logo, chegáronse a min e desatáronme as ligaduras das bonecas, e velaquí, estas estaban sumamente inchadas; e tamén se me incharon moito os nocellos, e a dor era grande.

16 No entanto, acudía ao meu Deus e encomiábao todo o día; e non murmurei contra o Señor por mor das miñas aflicións.

17 Agora ben, o meu pai Lehi díxolles moitas cousas, e tamén aos fillos de Ismael; pero velaquí que eles proferían moitas ameazas a calquera que falase no meu favor; e sendo os meus pais dunha idade moi avanzada, e habendo padecido moita aflición por mor dos seus fillos, caeron enfermos, si, aínda tiveron que gardar cama.

18 E por mor da súa dor e moita pena, e a iniquidade dos meus irmáns, chegaron case ao momento de ser levados desta vida para volver ao seu Deus; si, os seus cabelos brancos estaban a piques de ser depositados no po; si, ata estiveron a piques de ser sepultados con dor nas augas.

19 E tamén Xacob e Xosé, sendo novos aínda, e tendo necesidade de moito sostén, aflixíronse por mor das aflicións da súa nai; e nin a miña esposa coas súas bágoas e súplicas, nin tampouco os meus fillos, lograron abrandar o corazón dos meus irmáns e conseguir que estes me soltasen.

20 E non había nada senón o poder de Deus, que ameazaba destruílos, que abrandase os seus corazóns; así que, cando se viron próximos a ser sepultados nas profundidades do mar, arrepentíronse do que fixeran comigo, tanto así que me desataron.

21 E aconteceu que despois que me soltaron, velaquí, tomei o compás, e funcionou conforme aos meus desexos. E ocorreu que oré ao Señor; e logo de haber orado, os ventos cesaron, e a tempestade aplacouse, e houbo gran calma.

22 E sucedeu que eu, Nefi, dirixín o barco de maneira que navegamos de novo cara á terra prometida.

23 E ocorreu que despois que houbemos navegado polo espazo de moitos días, chegamos á terra prometida; e avanzamos sobre a terra, e plantamos as nosas tendas; e chamámola a terra prometida.

24 E aconteceu que empezamos a cultivar a terra e a plantar sementes; si, sementamos todas as sementes que trouxeramos da terra de Xerusalén; e sucedeu que creceron extraordinariamente; xa que logo, fomos bendicidos en abundancia.

25 E ocorreu que atopamos na terra de promisión, mentres viaxabamos polo deserto, que había animais de toda especie nos bosques; tanto a vaca como o boi, e o asno, e o cabalo, e a cabra, e a cabra montés, e toda clase de animais silvestres, os cales o home podía utilizar. E achamos toda clase de minerais, tanto ouro, como prata, como cobre.

Capítulo 19[editar]

Nefi fai uns ferros de metal e grava nelas a historia do seu pobo-O Deus de Israel virá seiscentos anos logo da saída de Lehi de Xerusalén-Nefi fala dos sufrimentos e a crucifixión do Señor-Os xudeus serán desprezados e esparexidos ata os últimos días, cando volvan eles ao Señor. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E aconteceu que me mandou o Señor, xa que logo, fixen uns ferros de metal para gravar sobre elas a historia do meu pobo. E sobre os ferros que fixen, gravei a historia do meu pai, e tamén as nosas viaxes no deserto e as profecías do meu pai; e tamén moitas das miñas propias profecías gravei sobre elas.

2 E eu non sabía na ocasión en que as fixen que o Señor mandaríame facer estes ferros; xa que logo, a historia do meu pai, e a genealogía dos seus pais, e a maior parte de todo canto fixemos no deserto están gravadas sobre aqueles primeiros ferros de que falei; de modo que nos primeiros ferros certamente faise máis particular mención do que aconteceu antes que eu fixese estas.

3 E despois que houben feito estes ferros, segundo foime mandado, eu, Nefi, recibín o mandamento de que o ministerio e as profecías, as súas partes máis claras e preciosas, escribísense sobre estes ferros; e que as cousas que fosen escritas gardásense para a instrución do meu pobo que ía posuír o país, e tamén para outros sabios propósitos, os cales son coñecidos ao Señor.

4 Polo que eu, Nefi, gravei unha historia sobre as outras ferros, a cal dá unha relación, ou sexa, dá unha relación máis detallada das guerras, e contendas e destrucións do meu pobo. E isto fixen, e mandei ao meu pobo o que debe facer cando eu xa non estea; e que estes ferros deben transmitirse dunha xeración a outra, ou sexa, dun profeta a outro, ata que o Señor mande outra cousa.

5 E máis adiante darei conta de como fixen estes ferros; e agora ben, velaquí, prosigo de acordo co que falei; e isto fágoo para que se conserven as cousas máis sacras para o coñecemento do meu pobo.

6 Con todo, non escribo nada sobre ferros a non ser que eu considéreo sacro. Agora ben, se erro, tamén os da antigüidade erraron; non que queira escusarme por causa doutros homes, senón por motivo da debilidade que hai en min, segundo a carne, quero desculparme.

7 Porque as cousas que algúns homes consideran que son de gran valor, tanto para o corpo como para a alma, outros as teñen en nada e as huellan baixo os seus pés. Si, ata ao mesmo Deus de Israel huellan os homes baixo os seus pés. Digo que o huellan baixo os seus pés, pero me expresarei doutro xeito: estímano como nada, e non dan oídos á voz dos seus consellos.

8 E velaquí, el ha de vir, segundo as palabras do anxo, seiscentos anos despois do tempo da saída do meu pai de Xerusalén.

9 E o mundo, por mor da súa iniquidade, xulgarao como cousa de ningún valor; xa que logo, azóutano, e el sopórtao; féreno e el sopórtao. Si, chospen sobre el, e el sopórtao, por motivo da súa amorosa bondade e a súa longanimidad para cos fillos dos homes.

10 E o Deus dos nosos pais, que foron levados fóra de Exipto, fóra da servidume, e a quen tamén preservou no deserto, si, o Deus de Abraham, e de Isaac, e o Deus de Xacob entrégase a si mesmo como home, segundo as palabras do anxo, en mans de homes inicuos para ser levantado, segundo as palabras de Zenoc, e para ser crucificado, segundo as palabras de Neum, e para ser enterrado nun sepulcro, de acordo coas palabras de Zenós, palabras que el falou tocante a tres días de tebras, os cales serán un sinal da súa morte que se dará aos que habitaren as illas do mar, e máis especialmente dada aos que son da casa de Israel.

11 Porque así falou o profeta: Certamente o Señor Deus visitará a toda a casa de Israel nese día; a algúns coa súa voz, por mor da súa rectitude, para a súa inmensa alegría e salvación, e a outros cos tronos e lóstregos do seu poder, por tempestades, por lume, por fume e vapores de tebras, e polo hendimiento da terra e montañas que se levantarán.

12 E todas estas cousas certamente deben vir, di o profeta Zenós. E se henderán as rocas da terra; e por mor dos gemidos da terra, moitos dos reis das illas do mar veranse constreñidos a exclamar polo Espírito de Deus: ¡O Deus da natureza padece!

13 E en canto aos que se achen en Xerusalén, di o profeta, serán fustigados por todos os pobos, porque crucifican ao Deus de Israel, e apartan os seus corazóns, refugando sinais e prodixios, e o poder e a gloria do Deus de Israel.

14 E porque apartan os seus corazóns, di o profeta, e desprezaron ao Santo de Israel, vagarán na carne e perecerán, e serán un escarnio e un oprobio, e serán aborrecidos entre todas as nacións.

15 No entanto, di o profeta, cando chegue o día en que non volvan máis os seus corazóns contra o Santo de Israel, entón el acordarase dos convenios que fixo cos seus pais.

16 Si, entón acordarase das illas do mar; si, e a todos os que son da casa de Israel eu recollerei das catro partes da terra, di o Señor, segundo as palabras do profeta Zenós.

17 Si, e toda a terra verá a salvación do Señor, di o profeta; toda nación, tribo, lingua e pobo serán bendicidos.

18 E eu, Nefi, escribín estas cousas aos do meu pobo, para que talvez persuádaos a que se acorden do Señor o seu Redentor.

19 Xa que logo, falo a toda a casa de Israel, polo si ou polo non chegasen a obter estas cousas.

20 Pois velaquí, sinto estremecimientos no espírito, que me angustian ao grao de que se debilitan todas as miñas conxunturas, polos que se achan en Xerusalén; porque se o Señor no seu misericordia non me manifestou o concernente a eles, así como fíxoo aos antigos profetas, eu tamén perecería.

21 E certamente el mostrou aos antigos profetas todas as cousas concernentes a eles; e tamén mostrou a moitos tocante a nós; xa que logo, é preciso que saibamos o que a eles incumbe, porque está escrito sobre os ferros de bronce.

22 E aconteceu que eu, Nefi, ensineilles estas cousas aos meus irmáns; e sucedeu que lles lin moitas cousas que estaban gravadas sobre os ferros de bronce, a fin de que soubesen acerca dos feitos do Señor noutras terras, entre os pobos da antigüidade.

23 E linlles moitas cousas que estaban escritas nos libros de Moisés; pero a fin de convencelos máis plenamente de que cresen no Señor o seu Redentor, linlles o que escribiu o profeta Isaías; porque apliquei todas as Escrituras a nós mesmos para o noso proveito e instrución.

24 Xa que logo, faleilles, dicindo: Escoitade as palabras do profeta, vós que sodes un resto da casa de Israel, unha rama que foi desgajada; escoitade as palabras do profeta que foron escritas a toda a casa de Israel, e aplicádevolas a vós mesmos, para que podades ter esperanza, así como os vosos irmáns de quen fostes separados; porque deste xeito é como o profeta escribiu.

Capítulo 20[editar]

O Señor revela os seus propósitos a Israel-Israel foi escollido no forno da aflición e ha de saír de Babilonia-Compárese con Isaías 48. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 Escoitade e oíde isto, oh casa de Xacob, que vos chamades do nome de Israel, e saístes das augas de Xudá, ou sexa, das augas do bautismo, os que xurades polo nome do Señor e facedes mención do Deus de Israel, mais non xurades nin en verdade nin en rectitud.

2 E non obstante que da cidade santa facédesvos nomear, non vos apoiades no Deus de Israel, que é o Señor dos Exércitos. Si, o Señor dos Exércitos é o seu nome.

3 Velaquí, eu declarei as cousas anteriores desde o principio; e saíron da miña boca, e mostreinas. De improviso mostreinas.

4 E fíxeno porque sabía que es obstinado, e nervio de ferro é o teu cerviz, e a túa fronte de bronce;

5 e declareichas aínda desde o principio; antes que sucedesen manifesteichas; e manifesteinas por temor de que dixeses: O meu ídolo fíxoas; as miñas imaxes de escultura e de fundición mandaron estas cousas.

6 Víchelo e o oíste todo; e non queredes anuncialo? E que desde entón che mostrei cousas novas, si, cousas ocultas que non sabías.

7 Agora son creadas, e non desde o principio, nin aínda antes do día en que as oíste fóronche declaradas, para que non dixeses: Velaquí, eu sabíaas.

8 Si, e ti non oíste nin soubeches; si, non se abriu desde entón o teu oído; pois sabía eu que serías moi desleal, e fuches chamado transgresor desde o ventre.

9 No entanto, por causa do meu nome diferirei a miña ira, e para encomio meu contereime para non tallarche.

10 Velaquí, heiche purificado; escollinche no forno da aflición.

11 Por min, si, pola miña propia causa, fareino, para que non sexa amancillado o meu nome; e a miña honra non a darei a outro.

12 Óeme, Xacob, e ti, Israel, a quen chamei; pois eu mesmo son; eu o primeiro, eu o postremeiro tamén.

13 A miña man fundou tamén a terra, e a miña destra estendeu os ceos; chámoos, e preséntanse juntamente.

14 Xuntádevos todos vós e oíde: Quen entre eles lles anunciou estas cousas? O Señor amouno; si, e cumprirá a súa palabra que por eles declarou, e executará a súa vontade en Babilonia, e o seu brazo caerá sobre os caldeos.

15 Tamén di o Señor: Eu, o Señor, falei; si, chameino a declarar, e tróuxeno; e el fará próspero o seu camiño.

16 Allegaos a min; non falei en segredo; desde o principio, desde o momento en que se declarou, eu falei; e o Señor Deus envioume, e o seu Espírito.

17 E así di o Señor, Redentor teu, o Santo de Israel: Eu envieino; o Señor o teu Deus que che ensina provechosamente, que che guía pola vía pola que debes andar, el fíxoo.

18 Oh, se escoitases os meus mandamentos: sería entón a túa paz como un río, e o teu rectitud cal as ondas do mar;

19 e como a area a túa descendencia, e os renuevos das túas entrañas como os granitos dela; o seu nome non sería cortado, nin raído da miña presenza.

20 Saíde de Babilonia, fuxide de entre os caldeos: declarade con voz de cantos; publicádeo, levádeo ata o postremeiro da terra; dicide: Redimió o Señor a Xacob, o seu servo.

21 E non tiveron sede; levounos polos desertos; fíxolles brotar augas da roca; hendió a pena, e saíron as augas.

22 E a pesar de facer todo isto, e máis, non hai paz para os inicuos, di o Señor.

Capítulo 21[editar]

O Mesías será unha luz aos xentís e porá en liberdade aos presos-Israel será recollido con poder nos últimos días-Reis serán os seus aios-Compárese con Isaías 49. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E ademais: ¡Oídeme, oh casa de Israel, todos vós os que fostes separados e botados fóra por causa da iniquidade dos pastores do meu pobo; si, todos vós que fostes separados e esparexidos, quen sodes do meu pobo, oh casa de Israel! ¡Oídeme, illas do mar, e escoitade, pobos afastados! O Señor chamoume desde o ventre; desde as entrañas da miña nai fixo el mención do meu nome.

2 E puxo a miña boca como espada aguda: cubriume coa sombra da súa man, e púxome por saeta puída; gardoume no seu alxaba;

3 e díxome: ¡O meu servo es ti, oh Israel; en ti serei glorificado!

4 Pero eu dixen: Por demais traballei, en balde e sen proveito consumín a miña forza; certamente a miña causa está ante o Señor, e a miña obra co meu Deus.

5 Agora ben, di o Señor -que me aformó desde o ventre para ser o seu servo, para facer volver a el a Xacob-, aínda cando Israel non sexa reunido, con todo, estimado serei ante os ollos do Señor, e a miña fortaleza será o Deus meu.

6 E dixo: Pouco é que ti me sexas servo para levantar as tribos de Xacob e restaurar os preservados de Israel. Tamén che porei por luz dos xentís, para que sexas a miña salvación ata o postremeiro da terra.

7 Así di o Señor, o Redentor de Israel, o Santo seu, ao menosprezado do home, ao abominado das nacións, ao servo de soberanos: Reis verán e levantaranse; e príncipes tamén adorarán, a causa do Señor que é fiel.

8 Así di o Señor: ¡No tempo propicio escoiteivos, oh illas do mar, e no día de salvación axudeivos! E conservareivos, e ao meu servo dareivos por convenio do pobo, para establecer a terra, para facer herdar as abatidas heredades;

9 para que digades aos presos: ¡Saíde!; e aos que están en tebras: ¡Manifestádevos! Nos camiños serán apacentados, e en todas as alturas haberá pastos para eles.

10 Non terán fame nin sede, nin a calor nin o sol os afligirá; porque o que ten deles misericordia guiaraos, e conduciraos a mananciais de augas.

11 E tornarei en camiño todos os meus montes, e as miñas calzadas serán elevadas.

12 ¡E entón, oh casa de Israel, velaquí, estes virán de lonxe; e velaquí, estes de o norte e do occidente; e estes de a terra de Sinim!

13 ¡Cantade, ó ceos, e alégrache, ó terra, porque serán asentados os pés dos que están no oriente! ¡Cantade, ó montes! porque eles non serán feridos, pois o Señor consolou ao seu pobo, e dos seus aflixidos terá misericordia.

14 Mais velaquí, Sión dixo: O Señor abandonoume, e de min esqueceuse o meu Señor; pero el mostrará que non.

15 Porque, pode unha muller esquecer ao seu neno de peito ao grao de non compadecerse do fillo das súas entrañas? ¡Pois aínda cando ela se esquecer, eu nunca me esquecerei de ti, oh casa de Israel!

16 Pois velaquí, téñoche gravada nas palmas das miñas mans; os teus muros están sempre diante de min.

17 Os teus fillos apresuraranse contra os teus destrutores; e os que che arrasaron apartaranse de ti.

18 ¡Alza os teus ollos e mira ao redor; todos estes reuníronse e virán a ti! E vivo eu, di o Señor, que de todos serás vestida, como de vestidura de adorno, e deles serás cinguida como noiva.

19 Porque os teus sitios desertos e abatidos, e a terra da túa destrución, agora serán demasiado estreitos por causa dos moradores; e os que che devoraban serán arroxados lonxe.

20 Os nenos que terás, logo de perder aos primeiros, dirán outra vez aos teus oídos: Demasiado estreito é para min este sitio; dáme lugar para que eu habite.

21 Entón dirás no teu corazón: Quen me procreou a estes, dado que perdín aos meus fillos, e estou abatida, cativa e vou errante dun lado a outro? E quen criou a estes? Velaquí, fun abandonada; onde estiveron estes?

22 Así di o Señor Deus: Velaquí, eu alzarei a miña man aos gentiles, e levantarei o meu estandarte ao pobo; e traerán en brazos aos teus fillos, e ao carricho levarán ás túas fillas.

23 E reis serán os teus ayos, e as súas raíñas, as túas ama de cría; co rostro cara á terra prostraranse diante túa, e lamerán o po dos teus pés; e saberás que eu son o Señor; porque os que me esperan non serán avergoñados.

24 Pois será quitada a presa ao poderoso?; ou serán librados os cativos lexítimos?

25 Pero así di o Señor: Aínda os cativos seranlle quitados ao poderoso, e a presa do tirano será librada; porque contenderei co que contenda contigo, e salvarei aos teus fillos.

26 E aos que che oprimen farei comer a súa propia carne; e co seu propio sangue serán embriagados como con viño; e coñecerá toda carne que eu, o Señor, son o teu Salvador e o teu Redentor, o Forte de Xacob.

Capítulo 22[editar]

Israel será esparexido sobre toda a face da terra-Os xentís alimentarán e nutrirán a Israel co evanxeo nos últimos días-Israel será congregado e salvarase, e os inicuos arderán como restrollo-O reino do diaño será destruído e Satanás será atado. Aproximadamente 588-570 a.C.

1 E aconteceu que despois que eu, Nefi, houben lido estas cousas que estaban gravadas sobre os ferros de bronce, os meus irmáns viñeron a min, e dixéronme: Que significan estas cousas que liches? Velaquí, deben entenderse conforme a cousas que son espirituais, que se verificarán segundo o espírito, e non segundo a carne?

2 E eu, Nefi, contesteilles: Velaquí, a voz do Espírito manifestounas ao profeta; porque polo Espírito son reveladas aos profetas todas as cousas que acontecerán aos fillos dos homes segundo a carne.

3 Xa que logo, o que lin ten que ver con cousas temporais así como espirituais; porque parece que a casa de Israel será dispersada, tarde ou cedo, sobre toda a superficie da terra, e tamén entre todas as nacións.

4 E velaquí, hai moitos de quen ningún coñecemento teñen xa os que están en Xerusalén; si, a maior parte de todas as tribos foron levadas; e atópanse esparexidas acá e alá sobre as illas do mar; e onde se achan, ningún de nós sabe, só sabemos que llas levaron.

5 E desde que llas levaron, profetizáronse estas cousas concernentes a elas, así como a todos aqueles que máis tarde serán dispersados e confundidos a causa do Santo de Israel, porque endurecerán os seus corazóns contra el; polo que serán dispersados entre todas as nacións, e serán odiados por todos os homes.

6 No entanto, despois que sexan nutridos polos xentís, e o Señor levante a súa man sobre os xentís e púxoos por estandarte, e os seus fillos sexan levados nos brazos dos xentís, e as súas fillas sobre os seus ombreiros, velaquí, estas cousas de que se fala son temporais; porque así son os convenios do Señor cos nosos pais; e refírese a nós nos días vindeiros, e tamén a todos os nosos irmáns que son da casa de Israel;

7 e significa que vén o tempo, despois que toda a casa de Israel sexa dispersada e confundida, en que o Señor Deus levantará unha nación poderosa entre os xentís, si, sobre a superficie desta terra; e os nosos descendentes serán esparexidos por eles.

8 E despois que a nosa posteridade sexa dispersada, o Señor Deus procederá a efectuar unha obra marabillosa entre os xentís, que será de gran valor para a nosa posteridade; xa que logo, compárase a que serán nutridos polos xentís e levados nos seus brazos e sobre os seus ombreiros.

9 E tamén será de valor aos xentís; e non soamente aos xentís, senón a toda a casa de Israel, para dar a coñecer os convenios do Pai dos ceos con Abraham, que din: Na túa posteridade serán benditas todas as familias da terra.

10 E quixese, os meus irmáns, que soubésedes que non poden ser bendichas todas as familias da terra, a menos que o Señor ispa o seu brazo aos ollos das nacións.

11 Polo que, o Señor Deus procederá a espir o seu brazo aos ollos de todas as nacións, ao levar a efecto os seus convenios e o seu evanxeo para cos que son da casa de Israel.

12 Xa que logo, sacaraos outra vez da súa catividade, e serán reunidos nas terras da súa herdanza; e serán sacados da escuridade e das tebras; e saberán que o Señor é o seu Salvador e o seu Redentor, o Forte de Israel.

13 E o sangue desa grande e abominable igrexa, que é a ramera de toda a terra, volverase sobre a súa propia cabeza; porque guerrearán entre si, e a espada das súas propias mans descenderá sobre a súa propia cabeza; e se emborracharán co seu propio sangue.

14 E toda nación que loite contra ti, ó casa de Israel, volverase a unha contra a outra, e caerán na fosa que cavaron para entrampar ao pobo do Señor. E todos os que combatan contra Sión serán destruídos, e esa gran ramera que ha pervertido as rectas vías do Señor, si, esa grande e abominable igrexa caerá a terra, e grande será a súa caída.

15 Porque velaquí, di o profeta, achégase rapidamente o tempo en que Satanás non terá máis poder sobre o corazón dos fillos dos homes; porque pronto se achega o día en que todos os soberbios e todos os que obran inicuamente serán como restrollo; e está cerca o día en que han de ser queimados.

16 Pois está próximo o tempo en que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os fillos dos homes; porque non consentirá que os inicuos destrúan aos xustos.

17 Polo tanto, protexerá aos xustos polo seu poder, aínda cando tivese que vir a plenitude da súa ira, e serán preservados os xustos aínda ata a destrución dos seus inimigos por lume. Xa que logo, os xustos non teñen por que temer; porque así di o profeta: Salvaranse, aínda coma se fose por lume.

18 Velaquí, dígovos, os meus irmáns, que estas cousas deben vir moi pronto; si, debe haber sangue e lume e vapor de fume; e é mester que sexa sobre a superficie desta terra; e sobrevirá aos homes segundo a carne, se é que endurecen os seus corazóns en contra do Santo de Israel.

19 Pois velaquí, os xustos non perecerán; porque certamente virá o tempo en que todos os que combatan contra Sión serán tallados.

20 E o Señor certamente preparará unha vía para o seu pobo, a fin de cumprir as palabras que falou Moisés, dicindo: O Señor o voso Deus levantaravos a un profeta, semellante a min; a el oiredes en todo o que vos dixer. E sucederá que todos aqueles que non queiran escoitar a ese profeta serán desarraigados de entre o pobo.

21 E agora ben, eu, Nefi, declárovos que este profeta de quen falou Moisés era o Santo de Israel; xa que logo, xulgará con xustiza.

22 E os xustos non teñen por que temer, pois eles son os que non serán confundidos. Mais é o reino do diaño, o cal será edificado entre os fillos dos homes, o cal está establecido entre aqueles que se atopan na carne;

23 porque pronto chegará o tempo en que todas as igrexas que se estableceron para obter ganancia, e todas as que sexan edificadas para lograr poder sobre a carne, e as que se fundaron para facerse populares ante os ollos do mundo, e aquelas que busquen as concupiscencias da carne, e as cousas do mundo, e cometan toda clase de iniquidades, en fin, todos os que pertenzan ao reino do diaño son os que deberán temer, tremer e estremecerse; eles son os que deben ser humillados ata o po; eles son os que deben ser consumidos como o restrollo; e isto segundo as palabras do profeta.

24 E rapidamente achégase o tempo en que os xustos han de ser conducidos como becerros da manda, e o Santo de Israel ha de reinar con dominio, e forza, e potestade, e gran gloria.

25 E recolle aos seus fillos das catro partes da terra; e conta ás súas ovellas, e elas coñéceno; e haberá un curro e un pastor; e el apacentará ás súas ovellas, e nel acharán pasto.

26 E por mor da rectitude do pobo do Señor, Satanás non ten poder; por conseguinte, non se lle pode desatar polo espazo de moitos anos; pois non ten poder sobre o corazón do pobo, porque o pobo moura en rectitude, e o Santo de Israel reina.

27 E agora ben, velaquí, eu, Nefi, declárovos que todas estas cousas deben acontecer segundo a carne.

28 Pero velaquí, todas as nacións, tribos, linguas e pobos vivirán con seguridade no Santo de Israel, se é que se arrepinten.

29 E agora, eu, Nefi, conclúo, porque non me atrevo aínda a falar máis tocante a estas cousas.

30 Xa que logo, os meus irmáns, quixese que considerásedes que as cousas que se escribiron nos ferros de bronce son verdadeiras; e testifican que o home debe ser obediente aos mandamentos de Deus.

31 Polo tanto, non debedes supor que o meu pai e eu somos os únicos que as testemuñamos e tamén ensinado. Xa que logo, se sodes obedientes aos mandamentos, e perseverades ata o fin, seredes salvos no último día. E así é. Amen.