Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
m
:Artigo 45 ''Tipos de sancións'' {{ref|7}}
 
1. As infracción leves serán sancionadas con multa de ''(100.000 a 10.000.000 de pesetas ()'' 601,01 a 60.101,21 euros'').
 
2. As infracción graves serán sancionadas con multa de ''(10.000.000 a 50.000.000 de pesetas ()'' 60.101,21 a 300.506,05 euros'').
 
3. As infracción moi graves serán sancionadas con multa de ''(50.000.000 a 100.000.000 de pesetas ()'' 300.506,05 a 601.012,10 euros'').
 
4. A contía das sancións graduarase atendendo á natureza dos dereitos persoais afectados, ó volume dos tratamentos efectuados, ós beneficios obtidos, ó grao de intencionalidade, á reincidencia, ós danos e perdas causados ás persoas interesadas e a terceiras persoas, e a calquera outra circunstacia que sexa relevante para determina-lo grao de antixuricidade e de culpabilidade presentes na concreta actuación infractora.

Menú de navegación