Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
nota 7
(notas 5 e 6)
(nota 7)
i) Non atender de forma sistemática o deber legal de notificación da inclusión de datos de carácter persoal nun ficheiro.
 
:Artigo 45 ''Tipos de sancións'' {{ref|7}}
 
1. As infracción leves serán sancionadas con multa de (''100.000 a 10.000.000 de pesetas'') 601,01 a 60.101,21 euros.
 
2. As infracción graves serán sancionadas con multa de (''10.000.000 a 50.000.000 de pesetas'') 60.101,21 a 300.506,05 euros.
 
3. As infracción moi graves serán sancionadas con multa de (''50.000.000 a 100.000.000 de pesetas'') 300.506,05 a 601.012,10 euros.
 
4. A contía das sancións graduarase atendendo á natureza dos dereitos persoais afectados, ó volume dos tratamentos efectuados, ós beneficios obtidos, ó grao de intencionalidade, á reincidencia, ós danos e perdas causados ás persoas interesadas e a terceiras persoas, e a calquera outra circunstacia que sexa relevante para determina-lo grao de antixuricidade e de culpabilidade presentes na concreta actuación infractora.
#{{note|5}} Apartado 1 renumerado polo artigo 82.1 da [[Lei 62/2003, do 30 de decembro]]. A súa anterior numeración era apartado único.
#{{note|6}} Engadido polo artigo 82.1 da [[Lei 62/2003, do 30 de decembro]].
#{{note|7}} Modificado en tanto que as cantidades correspondentes se converten a euros polo Anexo de Resolución de 11 decembro 2001 da Subsecretaría do Ministerio de Xustiza.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación