Decreto 73/1985

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Decreto 73/1985, do 18 de abril, polo que se establece a especificación técnica das cores da bandeira e do escudo de Galicia             8 de maio de 1985
 


Consellería da Presidencia
Decreto 73/1985, do 18 de abril, polo que se establece a especificación técnica das cores da bandeira e do escudo de Galicia

A Lei de símbolos de Galicia, do 29 de maio de 1984, regula nos seus artigos 2 e 3 a bandeira oficial e o escudo de Galicia coas súas respectivas cores.

Por outra banda, e a efectos de que estes símbolos de Galicia se poidan axeitar no prazo sinalado da disposición transitoria primeira da lei ó disposto no articulado da mesma, procede realiza-la especificación técnica das súas cores.

Xa que logo, a proposta do conselleiro da Presidencia e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaoito de abril de mil novecentos oitenta e cinco,

DISPOÑO

COR                  DENOMINACIÓN          Ton          Croma          Claridade
I. Bandeira
Branca Branca respecto ó patrón            270 0 95
Azur Azul bandeira Galicia 255 30 70
II. Escudo
Azur Azul escudo Galicia 270 50 40
Gules Vermello escudo Galicia 30 65 37
Sinople Verde escudo Galicia 160 41 31
Prata Prata escudo Galicia 255 3 72
Ouro Ouro escudo Galicia 85 35 60

Véxase tamén[editar]

Outros artigos[editar]

Ligazóns externas[editar]


Esta obra está no dominio público, porque o "Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia" establece: "Artigo 13. Exclusións. Non son obxecto de propiedade intelectual as disposicións legais ou regulamentarias e os seus correspondentes proxectos, as resolucións dos órganos xurisdicionais e os actos, acordos, deliberacións e ditames dos organismos públicos, así como as traducións oficiais de todos os textos anteriores."