Abxuración de Galileo Galilei

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Abxuración de Galileo Galilei       Galileo Galilei       22 de xuño de 1633
 


Eu, Galileo, fillo do finado Vicenzo Galileo de Florencia, de idade 70 anos, constituído en persoa no xuízo, e de xeonllos diante de vos, Eminentísimos e Reverendísimos Cardeais, Inquisidores xerais en toda a República Cristiá contra a herética perversidade; tendo diante dos meus ollos os sacrosantos Evanxeos, ós que toco coas propias mans, xuro que sempre crin, creo agora, e coa axuda de Deus crerei no futuro, todo aquelo que mantén, predica e ensina a a Santa Igrexa Católica e Apostólica. Mais por mor deste Santo Oficio, por ter eu, despois de serme establecido como precepto ordenado de xeito xurídico e taxativo polo mesmo que en calquera circunstancia debía deixar a falsa opinión de que o sol está no centro do mundo e que non se move, e que a terra non está no centro do mundo e se move, e que non podía ter, difundir nin ensinar de ningún xeito, nin de palabra nin por escrito, a dita falsa doutrina, e despois de serme notificado que dita doutrina é contraria á Sagrada Escritura, escrito e dado á imprenta un libro no que trato a mesma doutrina xa condenada e aporto razóns con moita eficacia a favor dela, sen aportar ningunha solución, fun xulgado vehementemente sospeitoso de herexía, isto é, de ter mantido e crido que o sol está no centro do mundo e inmóbil e que a terra non sexa centro e se mova;

Polo tanto, querendo eu levar da mente das Súas Eminencias e de cada fiel Cristián esta sospeita vehemente, de xeito xusto concibida de min, con sincero corazón e fe non finxida abxuro, maldigo e detesto os antes ditos erros e herexías, e en xeral todos e calquera outros erros, herexías e seitas contrarias á Santa Igrexa; e xuro que para o futuro non direi máis nin aseverarei, de viva voz ou por escrito, cousas tales polas que se poda ter sospeitas semellantes; e aínda se chego a coñecer algún herético ou sospeitoso de herexía, denunciareino a este Santo Oficio, ou ó Inquisidor ou Ordinario do lugar onde me atope.

Tamén xuro e prometo cumprir e observar por enteiro todas as penitencias que se me puxeron ou me serán impostas por este Santo Oficio; e contravindo algunha das miñas promesas e xuramentos debidos, que Deus non o permita, sométome a todas as penas e castigos que son, polos sacros cánons e outras constitucións xerais e particulares impostas e promulgadas contra delincuentes semellantes. Así me axude Deus e estes seus santos Evanxeos, que toco coas miñas mans.

Eu Galileo Galilei abxurei xurei e prometín e obrigueime ó antes dito; e dando fe da verdade, da miña propia man escribín a presente cédula da miña abxuración e reciteina de palabra en palabra, en Roma, no convento da Minerva, neste día 22 de xuño de 1633.

Eu Galileo Galilei abxurei como di enriba, de man propia.