Módulo:ICP

En Galifontes, o Wikisource en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Test Template Info-Icon - Version (2).svg Indicacións de uso do módulo

Aínda non se redactaron as instrucións sobre como usar este módulo.
Engadir a explicación sobre o seu uso.

Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:ICP/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.
local p = {}
local altparams= {['c-an']='capítulo-ancho',
				 ['c-al']='capítulo-alineación',
				 ['e-an']='entrada-ancho',
				 ['e-al']='entrada-alineación',
				 ['es-an']='espacio-ancho',
				 ['n-al']='número-alineación',
}
local maxrow = 0

function p.ICP( frame ) -- función principal para llamar desde {{ICP}}
  local argus = (frame.args[1] ~= nil) and frame.args or frame:getParent().args

  for k,v in pairs(altparams) do --parámetros con nobmres alternativos.
		if argus[k] and not argus[v] then
			argus[v] = argus[k]
		end
	end

	local html = mw.html.create() -- cuerpo principal de la plantilla
  local tab = html:tag(argus['tag'] or 'table')
  				:addClass('ws-summary')
  				:css({['border-collapse']='collapse', ['border-spacing']='0', ['empty-cells']='hide', ['width']='100%' })
  
	local celdasEnFila={}
	local cellcount = 0
	
	for k, v in pairs( argus ) do
    mw.log(k,v)
    if type(k) == 'number' then 
      if cellcount < k then --contar parámetros sin nombre
        cellcount = k
      end
      
    elseif type(k) == 'string' then
     	local rnglow
      	local rnghigh
			
      	rnglow, rnghigh = k:match( '^%s*nfila(%d+)a(%d+)%s*$' )
      	unirow = k:match( '^%s*nfila(%d+)%s*$' )
      	if rnglow and rnghigh then -- si los dos son válidos
      		mw.log('low',rnglow)
      		mw.log('high',rnghigh)
      		if tonumber(rnglow) > tonumber(rnghigh) then	-- si el orden está mal, invertir
      			rnglow, rnghigh = rnghigh, rnglow
      		end
      		
      		for rrow = rnglow, rnghigh, 1 do
      			
      			celdasEnFila[rrow] = celdasEnFila[rrow] or tonumber(v)
      		if tonumber(v) > maxrow then maxrow = tonumber(v) end --lleva la cuenta de la fila con mayor número de celdas
      		
      		end
    	elseif unirow then
    		celdasEnFila[tonumber(unirow)] = tonumber(v)
    		if tonumber(v) > maxrow then maxrow = tonumber(v) end --lleva la cuenta de la fila con mayor número de celdas
    	end
    	
    end
  end
  mw.log('cellcount',cellcount)
    -- construir filas
    
    --HTML masivos que no sé cómo simplificar. Por el momento acá escondidos
    local entradastd='<div style="position:relative; width:100%;"><div style="max-width:'..(argus['entrada-ancho'] or '80%')..'; text-align:'..(argus['entrada-alineación'] or 'left')..'; text-indent:-'..(argus['sangría'] or '1.0em')..'; margin-left:'..(argus['sangría'] or '1.0em')..';">'..
       			'<div style="display:inline; position:relative; text-align:left; padding:0.0em 0.5em 0.0em 0.0em; background:'..(argus['fondo'] or 'white')..'; z-index:2;">'
    local entradastd2='</div></div>'..'<div style="position:absolute; left:0px; bottom:0px; width:'..(argus['sangría'] or '1.0em')..' height:0.75em; background:'..(argus['fondo'] or 'white')..'; z-index:1;"></div>'..
       			 '<div style="position:absolute; right:0px; bottom:0px; width:100%; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-align:right; z-index:0;"><div style="float:right;"><span style="float:left;letter-spacing:' .. (argus['espacio'] or '4px') ..
    				 ';">' .. string.rep((argus['símbolo'] or '.'),(argus['reps'] or 384)) ..'</span><span style="position:absolute;right:0>'.. (argus['entrada-final'] or ' ').. '</span></div></div></div>'

    local arguactual=1
    local filaactual=1
    local filasglobal=tonumber(argus['n']) or 3
    local celdasactual = celdasEnFila[1] or filasglobal
    mw.log('maxrow',maxrow)
    while cellcount >0 do
       celdasactual = celdasEnFila[filaactual] or filasglobal
       local row=tab:tag('tr')
       
       if celdasactual > maxrow then maxrow = celdasactual end -- por defecto 3, 
       
       for a = 1, celdasactual, 1 do
       if argus[arguactual] then
       	---- formato para 3 celdas por fila
 	    	if celdasactual==3 then
       		if a==1 and argus[arguactual] =='' then
						row:tag('td'):css('padding','0')
					elseif a==1 then
       			row:tag('td'):css({['width']=argus['capítulo-ancho']or '2.5em', ['max-width']=argus['capítulo-ancho'] or '2.5em', ['padding']='0.0em 0.5em 0.0em 0.0em', ['text-align']=argus['capítulo-alineación'] or 'right'})
       				:wikitext(argus[arguactual])
       		elseif a==2 then
       			row:tag('td'):wikitext(entradastd..argus[arguactual]..entradastd2)
       		elseif a==3 then
						row:tag('td'):css({['text-align']=argus['número-alineación'] or 'right', ['vertical-align']='bottom',['padding']='0.0em 0.0em 0.0em 0.5em', ['width']=argus['espacio-ancho'] or '2.0em'})
						  :wikitext(argus[arguactual])       		
       		end
       	---- formato para 2 celdas por fila
     	  elseif celdasactual == 2 then
     			if a==1 then
     				if maxrow > 2 then row:tag('td') end
     				
     				row:tag('td'):wikitext(entradastd..argus[arguactual]..entradastd2)
     			else
     				row:tag('td'):css({['text-align']=argus['número-alineación'] or 'right', ['vertical-align']='bottom',['padding']='0.0em 0.0em 0.0em 0.5em', ['width']=argus['espacio-ancho'] or '2.0em'})
						  :wikitext(argus[arguactual]) 
     			end
     		---- formato para 1 celda por fila
     		elseif celdasactual == 1 then
     			row:tag('td'):attr('colspan',maxrow):wikitext(argus[arguactual])
     		elseif argus[arguactual] ~='' then
     			row:tag('td'):wikitext(argus[arguactual])
     		end
     	end
       	arguactual = arguactual + 1
       	cellcount = cellcount - 1
       end
       filaactual = filaactual + 1
    end
  --[['<span style="float:left;letter-spacing:' .. (args['leaderspacing'] or '4px') .. ';">' ..
     string.rep((args['leadersym'] or '.'),(args['leaderrepeat'] or 384)) ..
     '</span>]]

  

  return tostring(html)
end


return p