Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
m
n) Cantas outras lle sexan atribuídas por normas legais ou reglamentarias. {{ref|5}}
 
''2. As resolucións da Axencia Española de Protección de Datos faranse públicas unha vez que lles fosen notificadas ós interesados. A publicación realizarase preferentemente a través de medios informáticos e telemáticos.''
 
''Regulamentariamente poderanse establece-los termos en que se leve a cabo a publicidade das citadas resolucións.''
 
''O establecido nos parágrafos anteriores non será aplicable ás resolucións referentes á inscripción dun ficheiro ou tratamento no Rexistro Xeral de Protección de Datos nin a aquelas polas que se resolva a inscripción nel dos códigos tipo, regulados polo artigo 32 desta lei orgánica.'' {{ref|6}}
 
:Artigo 38 ''Consello Consultivo''

Menú de navegación