Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
m
m
1. O disposto nos números 1 e 2 do artigo 5 non será aplicable á recollida de datos cando a información ó afectado ''impida ou dificulte gravemente o cumprimento das funcións de control e verificación das administracións públicas'' ou cando afecte a defensa nacional, a seguridade pública ou a persecución de infraccións penais ''ou administrativas''. {{ref|3}}
 
2. ''O disposto no artigo 15 e no número 1 do artigo 16 non será de aplicación se, ponderados os intereses en presencia, resultase que os dereitos que os devanditos preceptos lle conceden ó afectado tivesen que ceder ante razóns de interese público ou ante intereses de terceiros máis dignos de protección. Se o órgano administrativo responsable do ficheiro invocase o disposto neste número, disctarádictará resolución motivada e instruirá ó afectado do dereito que o asiste a poñe-la negativa en coñecemento do director da Axencia de Protección de Datos ou, se é o caso, do órgano equivalente das comunidades autónomas.'' {{ref|4}}
 
===CAPÍTULO II: Ficheiros de titularidade privada===

Menú de navegación