Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
notas 3 e 4
(→‎Notas: nota 2)
(notas 3 e 4)
:Artigo 24 ''Outras excepcións ós dereitos dos afectados''
 
1. O disposto nos números 1 e 2 do artigo 5 non será aplicable á recollida de datos cando a información ó afectado ''impida ou dificulte gravemente o cumprimento das funcións de control e verificación das administracións públicas'' ou cando afecte a defensa nacional, a seguridade pública ou a persecución de infraccións penais ''ou administrativas''. {{ref|3}}
 
2. ''O disposto no artigo 15 e no número 1 do artigo 16 non será de aplicación se, ponderados os intereses en presencia, resultase que os dereitos que os devanditos preceptos lle conceden ó afectado tivesen que ceder ante razóns de interese público ou ante intereses de terceiros máis dignos de protección. Se o órgano administrativo responsable do ficheiro invocase o disposto neste número, disctará resolución motivada e instruirá ó afectado do dereito que o asiste a poñe-la negativa en coñecemento do director da Axencia de Protección de Datos ou, se é o caso, do órgano equivalente das comunidades autónomas.'' {{ref|4}}
 
===CAPÍTULO II: Ficheiros de titularidade privada===
 
==Notas==
#{{note|1}} Modificada, en canto que as referencias á Axencia de Protección de Datos deberanse entender realizadas á Axencia Española de Protección de Datos, polo Artigo 79 da [[Lei 62/2003, do 30 de decembro]].
#{{note|2}} A frase «cando a comunicación for prevista polas disposicións de creación do ficheiro ou por disposición de superior rango que regule o seu uso, ou» foi declarada inconstitucional e nula por resolución dapola [[Sentencia do Tribunal Constitucional 292/2000, do 30 de novembro]].
#{{note|3}} Incisos «impida ou dificulte gravemente o cumprimento das funcións de control e verificación das administracións públicas» e «ou administrativas» foron declarados inconstitucionais e nulos pola [[Sentencia do Tribunal Constitucional 292/2000, do 30 de novembro]].
#{{note|4}} Artigo declarado inconstitucional e nulo pola [[Sentencia do Tribunal Constitucional 292/2000, do 30 de novembro]].
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación