Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
==Disposicións derradeiras==
 
:Primeira ''Habilitación para o desenvolvemento regulamentario''
 
O Goberno aprobará, ou modificará, as disposicións regulamentarias necesarias para a aplicación e desenvolvemento desta lei.
 
:Segunda ''Preceptos con carácter de Lei ordinaria''
 
Os títulos IV, VI agás o último inciso do parágrafo 4 do artigo 36 e VII desta lei, a disposición adicional cuarta, a disposición transitoria primeira e a derradeira primeira teñen o caracter de lei ordinaria.
 
:Terceira ''Entrada en vigor''
 
Esta lei entrará en vigor no prazo dun mes, contando desde a súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
 
Por tanto,
 
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
 
[[w:Madrid|Madrid]], [[w:13 de decembro|13 de decembro]] de [[w:1999|1999]]
 
JUAN CARLOS R.
 
O presidente do Goberno
 
[[w:José María Aznar López|JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ]]
 
==Notas==
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación