Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
(→‎Disposicións adicionais: Segunda e Terceira)
(→‎Disposicións adicionais: Cuarta e Quinta)
 
Neste último suposto, a Administración Xeral do Estado, agás que haxa constancia expresa do falecemento dos afectados, porá a disposición do solicitante a documentación, suprimindo dela os datos aludidos no parágrafo anterior, mediante a utilización dos procedementos técnicos pertinentes para o caso.
 
:Cuarta ''Modificación do artigo 112.4 da [[Lei xeral tributaria]]''
 
O número catro do artigo 112 da Lei xeral tributaria pasa e te-la seguinte redacción:
 
::«4. A cesión daqueles datos de carácter persoal, obxecto de tratamento, que se debe efectuar á Administración tributaria conforme o disposto no artigo 111, nos números anteriores deste artigo ou noutra norma de rango legal, non requerirá o consentimento do afectado. Neste ámbito tampouco será de aplicación o que respecto as administracións públicas establece o número 1 do artigo 21 da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal.»
 
:Quinta ''Competencias do Defensor do Pobo e órganos autonómicos semellantes''
 
O disposto nesta lei orgánica enténdese sen prexuízo das competencias do Defensor do Pobo e dos órganos análogos das comunidades autónomas.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación