Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
2. As resolucións da Axencia de Protección de Datos ou órgano correspondente da Comunidade Autónoma esgotan a vía administrativa.
 
:Artigo 49 ''Potestade de inmobilicación de ficheiros''
 
Nos supostos, constitutivos de infracción moi grave, de utilización ou cesión ilícita dos datos de carácter persoal en que se impida gravemente ou se atente de igual modo contra o exercicio dos dereitos dos cidadáns e contra o libre desenvolvemento da personalidade que a [[Constitución española de 1978|Constitución]] e as leis garanten, o director da Axencia de Protección de Datos poderá, ademáis de exerce-la potestade sancionadora, requeri-los responsables de ficheiros de datos de carácter persoal, tanto de titulariade pública como privada, para cesaren na utilización ou cesión ilícita dos datos. Se o requerimento fose desatendido, a Axencia de Protección de Datos poderá, mediante resolución motivada, inmobilizar tales ficheiros para os únicos efectos de restaura-los dereitos das persoas afectadas.
 
==Disposicións adicionais==
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación