Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
 
===CAPÍTULO I: Ficheiros de titularidade pública===
 
:Artigo 20 ''Creación, modificación ou supresión''
 
1. A creación, modificación ou supresión dos ficheiros das administracións públicas só se poderán facer por medio de disposición xeral publicada no «Boletín Oficial del Estado» ou no diario oficial correspondente.
 
2. As disposicións de creación ou de modificación de ficheiros deberán indicar:
 
a) A finalidade do ficheiro e os usos previstos para el.
 
b) As persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carácter persoal ou que resulten obrigados a suministralos.
 
c) O procedemento de recollida dos datos de carácter persoal.
 
d) A estructura básica do ficheiro e a descrición dos tipos de datos de carácter persoal incluídos nel.
 
e) As cesión de datos de carácter persoal e, se é o caso, as transferencias de datos que se prevexan a países terceiros.
 
f) Os órganos das administracións responsables do ficheiro.
 
g) Os servicios ou unidades ante os que puidesen exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
 
h) As medidas de seguridade con indicación do nivel básico, medio ou alto esixible.
 
3. Nas disposicións que se dicten para a supresión dos ficheiros, establecerase o seu destino ou, se é o caso, as previsión que se adopten para a súa destrucción.
 
[[Category:documentos legais]]

Menú de navegación