Conversas estruturadas

Esta páxina especial redirecciona a un fluxo de traballo de conversas estruturadas ou a unha mensaxe de conversas estruturadas dado un UUID.